Cách tham gia khai thác MXC DeFi trên trang web hoặc ứng dụng

0
369

I. Khai thác DeFi trên trang web

Bước 1. Đăng ký tài khoản MXC tại đây :

https://saigontradecoin.com/go/mxc-2/

Bước 2 : Đăng nhập trang web chính thức của MXC và tìm “PoS Pool”

mceclip0.png

Bước 3 : Đặt cọc

mceclip1.png

Bước 4 : Chọn sản phẩm khai thác bạn muốn khai thác và đi đến khóa tài sản có liên quan.

mceclip2.png

II. Khai thác DeFi trên MXC APP

Bước 1 : Đăng ký tài khoản MXC tại đây

https://saigontradecoin.com/go/mxc-2/

Bước 2: Đăng nhập và tìm “DeFi Mining” ở giữa trang chủ.

mceclip3.png

Bước 3: Nhấp vào [DeFi Mining] để xem các sản phẩm khai thác mà MXC hỗ trợ. Hiện tại vẫn còn hạn ngạch cho ONT và SUN để khai thác mã thông báo DeFi.

mceclip4.png

Bước 4: Chọn sản phẩm khai thác bạn muốn khai thác và đi đến khóa tài sản có liên quan.

mceclip5.png

Saigontradecoin/ support.mxc.me

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here