Giải thích về NFT Staking trên Kira Network

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Non-Fungible Tokens (NFTs), khái niệm về khả năng thay thế, pool chi tiêu, pool token và giải thích cách NFT có thể được sử dụng để tạo thu nhập thụ động cho người nắm giữ chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách NFT tương tác với KIRA Network để mang lại lợi ích cho tính bảo mật của hệ thống và khám phá các cơ chế mới cung cấp khả năng tiếp cận thị trường và khám phá giá của các Tài sản không phải là Fungible.

NFTs là gì ?

Hãy bắt đầu ngay từ đầu để giải thích NFT là gì. Từ viết tắt NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, là một đại diện kỹ thuật số (mật mã) của các tài sản hữu hình và vô hình duy nhất. Những nội dung đó có thể đại diện cho một phần tác phẩm nghệ thuật, ví dụ, một bức tranh thực tế hoặc một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số độc đáo hoặc các vật phẩm trong trò chơi, chẳng hạn như da, vũ khí hoặc nhân vật. Cũng giống như các tài sản hữu hình và vô hình ban đầu của chúng, các NFT rất khác biệt, có nghĩa là chúng không thể hoán đổi cho nhau hoặc không thể thay thế. Phần lớn NFT hiện được tạo trên Ethereum bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ERC-721 hoặc ERC-1155, tuy nhiên các mạng tương thích EVM mới hơn như Binance Smart Chain đã thích ứng với các tiêu chuẩn ERC tương tự để hỗ trợ NFT.

Các NFTs ngày nay

Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong việc áp dụng NFT. Khả năng đại diện cho nhiều loại tài sản khác nhau, tính khan hiếm, tính chất có thể thu thập bên cạnh sự tăng trưởng của thị trường bất động sản kỹ thuật số tiếp tục xác lập NFTs như một trong những loại tài sản thống trị. Đồng thời, NFT phải đối mặt với những thách thức về mặt thanh khoản – hầu hết được mua bằng chiến lược HODL (tương tự như thế giới nghệ thuật thực, nơi người mua giữ vị trí trong vài năm), do đó hạn chế giao dịch và thanh khoản. Một số thậm chí còn được mua lại với mục đích duy nhất là đốt / phá hủy để tăng sự khan hiếm của chúng. Giải pháp của KIRA đối với thách thức thanh khoản là stake hoặc khóa tài sản NFT để tạo thu nhập thụ động, đồng thời tiếp tục giữ toàn quyền giám sát NFT và khả năng nhận ra giá trị được đại diện bởi tài sản bị khóa.

Bảo mật Blockchain bằng NFT

Có những sự liên kết tự nhiên giữa token không Fungible và Mạng KIRA, vì những tài sản đó làm tăng tính bảo mật của KIRA với giá trị của chúng, nhưng vì dòng chảy của những tài sản đó không bị giới hạn, hoạt động của Mạng KIRA tăng cùng với phần thưởng tương ứng từ phí vận hành mạng lưới. Sự đồng thuận bằng chứng cổ phần đa liên kết (MBPoS) của KIRA cho phép stake NFT bằng cách tự động phát hành các token phái sinh 1: 1 đại diện cho tất cả các token đã được stake bất kể loại tài sản có thể thay thế hoặc không thể thay thế của chúng. Giá trị được khóa trong Mạng KIRA đảm bảo cho hoạt động trung thực của các nhà xác thực không đồng bộ, do đó làm tăng độ tin tưởng vào an ninh của mạng lưới và cho phép nó giải quyết việc chuyển các chuỗi liên kết và lưu trữ dApps sẽ không an toàn để sử dụng trong trường hợp mạng có giá trị stake thấp bị đe dọa .

NFT Staking hoạt động như thế nào ?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Stake NFT, người dùng cần phải chuyển NFT của họ sang Mạng KIRA và gửi một giao dịch yêu cầu cho phép Ban quản trị KIRA chỉ định tỷ lệ lãi / doanh thu tương ứng cho tài sản này. Nếu được ban quản trị đưa vào danh sách trắng (xác định rằng tài sản mang lại giá trị cho mạng lưới), NFT có thể được stake và người ủy quyền của nó có thể yêu cầu phần thưởng khối và phí theo cách tương tự như người ủy quyền làm với bất kỳ tài sản có thể thay thế nào.

Ban quản trị mạng KIRA xác định APY (Lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm hàng năm) để stake các NFT riêng lẻ cũng như các giỏ được mã hóa của chúng. Tỷ lệ phần thưởng phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ bảo mật / Tổng giá trị đã khóa (TVL) mà các tài sản NFT đó sẽ đóng góp, cũng như mức độ hoạt động của mạng sẽ tăng lên do lưu thông và sử dụng chúng trong mạng. Cơ chế này không chỉ đảm bảo an toàn cho Mạng KIRA mà còn tạo ra luồng nội dung vào mạng để tối ưu hóa doanh thu do mạng tạo ra và tất cả các dApp được triển khai bên trong.

Stake NFT phái sinh

  • For every NFT token delegated, a 1:1 staking derivative (sNFT) is issued to the token holder. The sNFT is transferable and can be traded directly on the KIRA Network via an OTC swap, dedicated order books, Automated Market Maker (AMM) pools or auctions. All NFTs and their derivatives on the KIRA Network can be re-funged, meaning divided into fractional shares and treated as fungible assets, which today is not possible with traditional NFTs. The re-fungible staking derivatives can further claim a portion block and fee rewards based on Governance defined interest rates.

Thay thế những token không thể thay thế (Re-fungible NFTs)

  • Các NFT Phái Sinh của Mạng KIRA cho phép chủ sở hữu của họ phân chia (tạo các cổ phiếu có thể chia nhỏ được) của các NFT không thể phân chia khác, để nó có thể được sử dụng cho người khác cho vay hoặc giao dịch. Chủ sở hữu ban đầu, trong trường hợp này, sẽ có khả năng mua lại tài sản với giá trị tài sản ròng (NAV). Khả năng này cho phép khám phá giá liền mạch của các tài sản có giá trị cao, chẳng hạn như bất động sản, trong đó NFT có thể đại diện cho tập hợp nhiều tài sản có thể thay thế khác. Ví dụ: một NFT đại diện cho một tòa nhà thực tế có thể là một tập hợp các NFT đại diện cho các đơn vị / căn hộ riêng lẻ trong tòa nhà đó. Chủ sở hữu tài sản mã hóa sẽ có toàn quyền sở hữu (theo luật và quy định địa phương) miễn là họ là nhà đầu tư được công nhận. Người đó cũng sẽ được yêu cầu stake để đảm bảo tính hợp pháp của tài sản và giá trị của nó.

Pools Chi tiêu

  • Chủ sở hữu tài sản NFT, những người yêu cầu doanh thu truyền thống từ tài sản của họ (ví dụ: cho thuê bất động sản, bán vé trong phòng trưng bày nghệ thuật hoặc các nguồn khác) có thể khuyến khích người dùng khác mua và giao dịch các cổ phiếu NFT hoặc sNFT có thể thay thế bằng cách tạo Pool Chi tiêu tự động hoặc thủ công (tùy theo phương thức hoạt động) chia lợi nhuận ký quỹ cho các cổ đông của mình.

Giỏ hàng Token

  • Mạng KIRA sẽ tiếp tục cho phép “tiếp thị” các token ít giá trị hơn một cách hiệu quả cho phép tạo các giỏ hàng NFT, có thể được giao dịch theo cách tương tự với các token có thể thay thế (FT) bằng cách sử dụng Giao thức trao đổi chuỗi liên kết phân quyền của KIRA. Bán đấu giá token cùng với NFT “phái sinh”, cho phép KIRA cung cấp một thị trường thanh khoản và phong phú về tính năng cho các NFT truyền thống.
  • Token Baskets (Giỏ hàng token) có thể được tạo bởi một hoặc nhiều người dùng hoặc bởi cơ quan quản lý của mạng. Chủ sở hữu của những giỏ như vậy sẽ có khả năng đưa vào danh sách trắng bất kỳ token nào có thể thay thế hoặc không thể thay thế, do đó cho phép gửi tiền vào giỏ của họ. Chủ sở hữu mã thông báo gửi tài sản trong danh sách cho phép của họ vào Giỏ hàng token sẽ nhận được các bTokens có thể thay thế đại diện cho tài sản ký gửi của họ, có thể được giao dịch hoặc thậm chí stake. Có thể mua lại tài sản ban đầu khi người dùng trả bTokens trở lại Giỏ hàng token đã phát hành của họ. Người dùng đổi NFT từ giỏ nhận lại một tài sản ngẫu nhiên từ nhóm tương ứng với số bTokens được trả lại. Điều này đảm bảo tính công bằng và tính toàn vẹn của giá thị trường bToken.

Vì vậy, tất cả có ý nghĩa gì đối với một không gian tài sản kỹ thuật số năng động và đang phát triển như vậy? Với KIRA Network, NFTs sẽ có được tiện ích mới như là tài sản có thể cố định được trong khi vẫn duy trì mức độ thanh khoản mà trước đây chỉ dành cho các tài sản tiền điện tử truyền thống / có thể thay thế được. Người mua NFT sẽ có khả năng kiếm tiền từ tài sản của họ và sử dụng Token của họ mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc phải phụ thuộc vào người giám sát tập trung để cung cấp quyền truy cập thị trường. Thị trường thanh khoản sẽ làm tăng nhu cầu về NFT và thúc đẩy người sáng tạo và nghệ sĩ tạo ra các bộ sưu tập mới, do đó tăng tiềm năng kiếm tiền của họ. Các công ty và dự án tạo ra tài sản kỹ thuật số có thể hợp tác với KIRA và trở thành những người tiên phong trong việc tiếp cận nền kinh tế vô hạn của hệ sinh thái liên chuỗi.

Chương trình Stake NFT sắp diễn ra trên Kira Network

Bắt đầu với phiên bản KIRA NFT đầu tiên của chúng tôi, được tạo ra bởi một số nghệ sĩ nổi tiếng trong không gian tiền điện tử và được phát hành dưới dạng thông tin NFT, không phổ biến và hiếm, KIRA Network sẽ phát hành nền tảng thiết lập ERC20, https://kira.network thông tin, trong phần liên kết mainnet phát hành của chúng tôi.

Trên nền tảng Staking của chúng tôi, Stake NFT sẽ có thể kiếm được $ KEX và những người nắm giữ $ KEX sẽ có thể đặt cược vào token $ KEX và nhận KIRA NFT làm phần thưởng. Một nửa trong số tất cả các NFT KIRA sẽ được trao cho cộng đồng của chúng tôi thông qua một loạt quà tặng NFT, trong khi một nửa còn lại chỉ có thể kiếm được bằng cách đặt cược $ KEX.

Giai đoạn đầu của bản phát hành KIRA NFT của chúng tôi sẽ chỉ bao gồm các NFT do KIRA Network phát hành, nhưng trong các giai đoạn sau, chúng tôi sẽ bao gồm các NFT khác do các dự án đối tác phát hành. Đây là sự khởi đầu của chương trình giới thiệu stake NFT của chúng tôi để giáo dục cộng đồng của chúng tôi về cách NFT và các tài sản khác có thể được sử dụng để bảo mật Mạng KIRA KIRA trong khi tạo thu nhập thụ động cho người dùng của nó.

Saigontradecoin//cryptovietnam

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Bài viết mới nhất

Hashcash là gì?

Hashcash là một phương pháp chống spam và tấn công mạng được sử dụng trong hệ thống email và các ứng dụng truyền thông...

Crypto bubble – Bong bóng tiền điện tử là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, "bong bóng tiền điện tử" đề cập đến một tình trạng khi giá của một loại tiền điện...

Enjin Coin là gì?

Enjin Coin (ENJ) là một đồng tiền điện tử được phát triển trên nền tảng blockchain Ethereum. Đồng tiền này được tạo ra bởi...

IOTX là gì?

IOTX là viết tắt của IoTeX, là một nền tảng blockchain phân tán và cũng là tên của đồng tiền mã hóa được sử...