Phân tích giá Bitcoin ngày 24 tháng 4 năm 2020

0
290

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Ngày 23 tháng 4 năm 2020 giá bitcoin tăng 5,44% từ 7020$ lên mức cao nhất là 7738$ và đóng cửa tại 7482$. Như vậy giá đóng cửa đã cao hơn hai đỉnh liền kề phía trước nó. Với khối lượng giao dịch đạt 43,500,782,316 đô la tăng 30,8% so với ngày 22 tháng 4. Đây là một tín hiệu tuyệt với cho chiều tăng giá.

Vì thế khả năng tăng giá vẫn được duy trì trên đồ thị ngày.

Vùng kháng cự của BTC nằm ở 7900$ – 8100$. Xa hơn nữa là vùng 9100$ – 9200$.

Vùng hỗ trợ gần của giá BTC là 7300 – 7350$. Vùng xa hơn là 6750$

Saigontradecoin/E

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here