Phân tích giá bitcoin SV: Mô hình chiếc cốc và tay cầm úp ngược đang hoàn thành

0
437

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, giá BSV đạt mức thấp 0,0117BTC. Một động thái tăng đã xảy ra sau đó và BSV đạt mức cao 0,0145BTC vào ngày 14 tháng 8. Sau khi điều chỉnh giảm ngắn hạn, giá đã hồi phục và đạt mức cao tương tự vào ngày 29 tháng 8. sau đó giá giảm lại cho tới hôm nay.

Giá BSV

Giá bitcoin SV: Xu hướng và nổi bật cho ngày 10 tháng 9

  • BSV / BTC đang giao dịch bên trong một tam giác đối xứng.
  • Giá đang giao dịch dưới mức trung bình di chuyển hàng ngày.
  • BSV đã tạo ra một mẫu cốc và tay cầm đảo ngược đang hoàn thiện
  • Có hỗ trợ tại 0.011.

Hỗ trợ của BSV

Nhìn vào khung thời gian hàng ngày cho thấy BSV đã giảm giá sau một đợt tăng giá bắt đầu vào tháng Năm

Giá BSV

Chúng ta có thể thấy một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ vào 0.011BTC.

Khi giá giảm tới vung này vào ngày 15 tháng 7, nó bắt đầu di chuyển lên.

Tại thời điểm viết bài, BSV đang giao dịch hơi cao hơn nó.tại 0.01255BTC

Tam giác đối xứng

Nhìn kỹ hơn về chuyển động giá cho thấy BSV đã giao dịch bên trong một tam giác đối xứng kể từ ngày 28 tháng Sáu.

Giá BSV

Ngoài ra, giá đang nhanh chóng tiến đến điểm cuối của mô hình, Thông thường khi giá chuyển đông tới cuối mô hình thì đột phá sẽ xảy ra.

Vì tam giác đối xứng được coi là một mô hình trung tính, chúng ta cần xem xét các chỉ số kỹ thuật để quyết định hướng di chuyển của giá.

Các đường di chuyển trung bình

Khi chúng ta kết hợp các đường trung bình di chuyển hàng ngày (MA) vào phân tích, chúng ta có thể thấy rằng BSV đang phải đối mặt với sự kháng cự chặt chẽ từ cả MA 10 và 20 ngày.

Giá BSV

Ngoài ra, một cơ hội tăng giá vào ngày 1 tháng 9 đã không thành công trước khi giảm xuống đường hỗ trợ.

Nỗ lực tiếp theo khi bắt đầu một động thái đi lên đã kết thúc khi giá chạm vào đường kháng cự của tam giác và tạo ra một cây nến giảm giá với bấc trên dài.

Chuyển động bên trong tam giác đã được đặc trưng bởi bấc trên dài, cho thấy có áp lực bán mạnh.

Điều này khiến chúng tôi tin rằng BSV cuối cùng sẽ phá vỡ khỏi tam giác và tiếp cận khu vực hỗ trợ được nêu trong phần đầu tiên tại 0.011BTC.

Chúng ta hãy nhìn vào đồ thị ngắn hạn để xem khi nào điều đó có thể xảy ra.

Mô hình chiếc cốc và tay cầm đảo ngược

Nhìn vào khung thời gian 4 giờ cho thấy BSV có thể đã tạo ra một mô hình chiếc cốc và tay cầm nghịch đảo.

Mô hình được coi là giảm, làm cho sự phá vỡ giá có nhiều khả năng xảy ra

.Nếu trường hợp khu vực 0.011BTC cũng bị phá vỡ thì vùng tiếp theo giá hướng tới là 0.0079BTC.

Saigontradecoin/Valdrin Tahiri/beincrypto

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:


Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here