Phân tích giá DeFi – Aave, Compound, ChainLink và Yearn.Finance

0
297

Điểm nổi bật chính:

  • Aave đã chứng kiến ​​mức tăng giá mạnh mẽ 14% trong 24 giờ qua.
  • COMP tăng 5,8% trong ngày giao dịch cuối cùng.
  • LINK đã tăng 5,1% trong ngày hôm nay.
  • YFI giảm nhẹ 3,2% khi cố gắng phục hồi trong ngày hôm nay.

Bitcoin  đã tăng khoảng 15% trong tuần này để cho phép một số ít mã thông báo DeFi bắt đầu tăng. 

Hôm nay, hãy cùng xem xét một số mã thông báo DeFi khác nhau đã phục hồi tốt trong 24 giờ qua. Các đồng tiền mà chúng tôi sẽ xem xét là Aave (+ 14%), COMP (+ 5,8%), LINK (+ 5,1%) và YFI (3,2%).

1. Phân tích giá Aave

AAVE Biểu đồ hàng ngày

Điều gì đã xảy ra?

Aave(Lend) đã tăng gần 14% trong ngày hôm nay khi đồng coin này tăng lên mức 40,90 đô la. Tiền điện tử gần đây đã chuyển qua LEND vào đầu tháng 10, vì vậy thị trường có vẻ rất non trẻ. Khi bắt đầu giao dịch, nó đã cố gắng tăng cao tới 55 đô la, tuy nhiên đã đảo chiều từ đó và bắt đầu đi xuống thấp hơn.

Đồng tiền này tiếp tục giảm trong suốt tháng cho đến khi hỗ trợ được tìm thấy ở mức 32 đô la một vài ngày trước. Kể từ khi phục hồi từ mức hỗ trợ này, Aave đã cố gắng leo lên cao hơn nữa để đạt được mức kháng cự ở mức $ 41,44 ngày hôm nay – Fib retracment .382 .

Dự đoán ngắn hạn về giá Aave: Sideway

AAVE hiện được coi là sideway. Đồng coin sẽ phải tăng lên trên mức 46 đô la để bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Nó sẽ cần phải vượt qua $ 55 để chuyển sang tăng giá trong một thời gian dài hơn. Gía xuống dưới $ 32 sẽ khiến Aave chuyển sang xu hướng giảm.

Nếu xuống thấp hơn, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở $ 39,15 (0,236 Fib). Tiếp theo là hỗ trợ ở mức $ 37,75 (Fib .382), $ 36,60 (Fib 0,5), $ 35,50 (Fib 0,618) và $ 33,86 (Fib 0,786).

Mức cản ở đâu?

Ở chiều ngược lại, nếu người mua có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự tại $ 41,44 (Fib .382 ), thì mức kháng cự nằm ở mức $ 43, $ 44,43 (Fib 0,5), $ 45,31, $ 47,39 (Fib 0,618), $ 49,37 và $ 50.

2. Phân tích giá Comp

Biểu đồ hàng ngày COMP

Điều gì đã xảy ra?

Compound đã tăng tổng cộng 5,8% trong ngày hôm nay khi đạt 105,12 đô la vào ngày hôm nay. Đồng này đã giảm từ $ 255 vào đầu tháng 9 và đã giảm kể từ đó. Gần đây, nó đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 95,25 đô la (FIb Extension 1.272) và phục hồi từ đây.

Hôm nay, COMP đã cố gắng vượt qua đường xu hướng giảm trong 1,5 tháng khi nó leo lên trên 100 đô la để đạt tới 105 đô la.

Dự đoán giá COMP trong ngắn hạn: Sideway

COMP được coi là sideway hiện tại. Nó sẽ cần phải vượt qua $ 150 (đường EMA 100 ngày) để bắt đầu tăng giá trở lại. Ở chiều ngược lại, mức giảm xuống dưới $ 95,45 sẽ khiến COMP giảm trở lại.

Nếu đẩy giá thấp hơn, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 100 đô la. Bên dưới nữa hỗ trợ thêm được tìm thấy ở mức $ 95,45, $ 90 triệu $ 82,30, $ 80, $ 75 và $ 70.

Mức cản nằm ở đâu?

Ở phía bên kia, trên $ 105, mức kháng cự lần đầu tiên được kỳ vọng là $ 120. Tiếp theo là mức kháng cự tại 135 đô la (Fib Retracement .236), 150 đô la (đường EMA100), 161,85 đô la (Fib Retracement 382), 182 đô la (Fib Retracement 0.5), 190 đô la và 200 đô la.

3. Phân tích giá Chainlink

LINK Biểu đồ hàng ngày

Điều gì đã xảy ra?

Chainlink đã tăng 5,1% trong ngày hôm nay khi đạt mức 12,17 đô la. Trong vài ngày qua, LINK đã tìm được mức hỗ trợ ở mức $ 9,61, nơi nó đã phục hồi từ mức Fib Retracement 0.5. Từ đó, nó bắt đầu đẩy lên cao hơn, cho phép đồng coin này vượt qua đường xu hướng giảm 2 trong tháng vào ngày hôm qua.

Nó cũng đã cố gắng đẩy cao hơn mức kháng cự ở mức 11,83 đô la (Fib retracment .382 ) vào ngày hôm qua để tạo ra mức cao mới vào tháng 10 năm 2020 cho đồng này.

LINK dự đoán giá ngắn hạn: Sideway/Tăng

LINK có thể được coi là tăng giá thời điểm hiện tại sau khi tạo ra mức giá cao mới trong tháng 10. Tuy nhiên, chúng ta thực sự nên đợi sự bứt phá trên $ 13,25 trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng. Mặt khác, nó sẽ cần phải giảm xuống dưới mức hỗ trợ ở mức $ 8,00 trước khi nó chuyển sang giảm giá.

Nếu đẩy giá lùi xuống dưới 12 đô la, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 11,83 đô la. Bên dưới, hỗ trợ nằm ở mức $ 11,23, $ 11, $ 10,83 và $ 10 (EMA 100 ngày). Hỗ trợ thêm sau đó được tìm thấy ở mức $ 9,61 (.5 Fib), $ 9,00 và $ 8,50 (EMA 200 ngày).

Mức cản ở đâu?

Mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức $ 12,84. Trên mức này, mức kháng cự nằm ở mức $ 13,25 (Fib Retracement .5), $ 15, $ 14,67 (Fib Retracement .618), $ 15 và $ 16.

Mức kháng cự bổ sung nằm ở $ 16,70 (Fib Retracement .786), $ 17 và $ 18.

4. Phân tích giá của Yearn.Finance

Biểu đồ hàng ngày của YFI

Điều gì đã xảy ra?

Yearn-finance (YFI) đã tăng nhẹ 3,2% trong ngày hôm nay để đạt 14,583 USD. Tiền điện tử hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự tại một đường xu hướng giảm ngắn hạn. Tiền điện tử đã giảm xuống dưới mô hình đầu và vai vào đầu tháng 10 và đã giảm kể từ đó.

Gần đây, nó đã cố gắng tăng lên ở mức hỗ trợ từ $ 12.123, ngay mức Fib retracment.786.

Dự đoán giá YFI trong ngắn hạn: Sideway

YFI hiện được coi là sideway và còn một khoảng cách xa để chuyển sang xu hướng tăng. Nó sẽ cần phải vượt qua mức 34.400 đô la trước khi chúng ta có thể bắt đầu gọi một thị trường tăng giá ở đây. Ở chiều ngược lại, mức giảm xuống dưới $ 12.123 sẽ khiến nó giảm trở lại.

Nếu người bán đẩy thấp hơn, hỗ trợ nằm ở mức 14.000 USD, 13.000 USD, 12.123 USD và 12.000 USD. Hỗ trợ thêm được tìm thấy ở mức $ 11.369, $ 11.000, $ 10.500, $ 10.000 và $ 9.670.

Mức cản nằm ở đâu?

Mặt khác, nếu người mua có thể phá vỡ đường xu hướng giảm, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức $ 16,000. Tiếp theo là mức kháng cự tại 17.400 USD (Fib 0,236), 18.000 USD, 20.000 USD và 20.633 USD (Fib 0,382)

Mức kháng cự bổ sung nằm ở mức 22.000 đô la, 23.250 đô la (Fib 0.5) và 25,868 đô la (Fib 0.618).

Saigontradecoin/coincodex

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here