Pháp và Singapore đã hoàn thành thử nghiệm CBDC xuyên biên giới

0
166

Các Cơ quan tiền tệ Singapore và Banque de France ngày 8/7/2021 đã công bố sự thành công việc thanh toán xuyên biên giới (Wholesale payment and settlement) bằng cách sử dụng nhiều loại tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương(m-CBDCs).

 • Thử nghiệm giữa hai ngân hàng trung ương được hỗ trợ bởi Onyx của JP Morgan , mô phỏng các giao dịch xuyên biên giới và giao dịch tiền tệ chéo giữa đồng Singapore dollar CBDC và đồng euro CBDC, được tiến hành bằng cách sử dụng permissioned, privacy-enabled blockchain dựa trên công nghệ Quorum.
 • Thử nghiệm đã đạt được bốn kết quả sau:
  • Khả năng tương tác trên các loại cơ sở hạ tầng đám mây khác nhau – riêng tư và công cộng – ở cả hai khu vực pháp lý.
  • Một mạng m-CBDC chung cho phép cả hai ngân hàng trung ương có khả năng hiển thị các giao dịch và giữ quyền kiểm soát độc lập đối với việc phát hành và phân phối CBDC của riêng họ.
  • Việc sử dụng các hợp đồng thông minh để quản lý nhóm thanh khoản tự động và dịch vụ tạo thị trường cho cặp tiền tệ EUR / SGD trong thời gian thực.
  • Việc giảm số lượng các bên ngân hàng đại lý tham gia vào chuỗi thanh toán cho các giao dịch xuyên biên giới, điều này có thể cắt giảm chi phí pháp lý và tuân thủ.
 • Giám đốc Fintech của MAS, Sopnendu Mohanty cho biết: “Xây dựng cơ sở hạ tầng sổ cái phân tán đa tiền tệ cho phép người tham gia trên khắp các quốc gia giao dịch trực tiếp với nhau bằng các loại tiền tệ khác nhau. Thử nghiệm m-CBDC này đã tạo ra nền tảng mới trên nền tảng tài chính phi tập trung nhằm cải thiện các dịch vụ quản lý thanh khoản và tạo lập thị trường. Điều này mở ra cơ hội có thể mở rộng cho CBDC network, nơi các ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại có thể làm việc cùng nhau để đạt được tầm nhìn về cơ sở hạ tầng rẻ hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn cho thanh toán xuyên biên giới”.
 • Valérie Fasquelle, giám đốc Infrastructures, Innovation and Payments tại Banque de France, cho biết: “Bằng cách thử nghiệm lưu thông EUR CBDC trong một mạng lưới hành lang chung, MAS và Banque de France đã thử nghiệm khả năng cung cấp liên kết với tất cả các CBDC khác trên toàn thế giới. Đây là cơ hội để xây dựng các thỏa thuận cho nhiều mô hình CBDC, cải thiện thanh toán xuyên biên giới và tăng cường sự ổn định của các thủ tục sau thương mại”
 • Ngoài ra, MAS đã hợp tác với Bank for International Settlements Innovation Hub tại Singapore trong Dự án Dunbar – một dự án wholesale CBDC nhằm thiết kế, phát triển và thử nghiệm nhiều mô hình CBDC mới cho thanh toán xuyên biên giới. Gần đây, nó cũng đã đưa ra “Thử thách CBDC toàn cầu” mời gọi các đề xuất về đổi mới tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương để cải thiện dịch vụ thanh toán và thúc đẩy sự bao trùm tài chính.

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here