Roundhill đã ra mắt YBTC Bitcoin ETF với chiến lược OTM.

Roundhill vừa ra mắt YBTC Bitcoin ETF, sử dụng chiến lược OTM (Out of The Money). Đây là một chiến lược đầu tư phổ biến trong lĩnh vực ETF và cho phép gọi cổ phiếu bảo vệ cho Roundhill. Đặc biệt, ETF này đã ra mắt Bitcoin ETF riêng của mình, đánh dấu sự mở rộng và phát triển của họ trong lĩnh vực này.


Roundhill Investments, công ty mới nhất trong ngành, vừa ra mắt một quỹ ETF Bitcoin được đặt tên là YBTC. ETF này đã chính thức bắt đầu giao dịch tại Sở Giao dịch Chicago Board Options Exchange (CBOE). YBTC là một quỹ được quản lý một cách tích cực, với mục tiêu theo dõi biến động của Bitcoin, chủ yếu bằng cách đầu tư vào ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

Một trong những chiến lược chính mà YBTC sử dụng là bán các tùy chọn gọi ngoài tiền (OTM) trên BITO. Chiến lược này có hai mục tiêu: tạo ra nguồn thu nhập bổ sung và đồng thời giới hạn tiềm năng tăng giá của Bitcoin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược này cũng đi kèm với rủi ro quỹ có thể không đạt được hiệu suất tương đương với biến động trực tiếp trên thị trường của Bitcoin.

Chiến lược gọi ngoài tiền (OTM) trong các quỹ ETF Bitcoin hoạt động theo cách sau:

Giao dịch tùy chọn gọi (call options):

Trong chiến lược này, các tùy chọn gọi liên quan đến Bitcoin ETF (ví dụ: YBTC) được mua và bán trên thị trường tùy chọn. Mua tùy chọn gọi tương đương với việc mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để mua một tài sản với giá cố định trước, được gọi là giá giao kèo (strike price), vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Tùy chọn ngoài tiền (OTM):

Một tùy chọn được coi là “ngoài tiền” (OTM) khi giá giao kèo của nó cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản cơ bản. Trong trường hợp của YBTC, các tùy chọn gọi OTM được bán trên Bitcoin ETF với giá giao kèo được thiết lập cao hơn giá thị trường hiện tại của Bitcoin.

Mục tiêu của chiến lược OTM:

Chiến lược này có hai mục tiêu chính. Đầu tiên, nó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho quỹ ETF (YBTC) thông qua việc thu tiền mua tùy chọn gọi từ các nhà đầu tư khác. Thứ hai, nó giới hạn tiềm năng tăng giá của Bitcoin đối với quỹ ETF. Vì các tùy chọn gọi OTM chỉ có giá trị khi giá thị trường vượt qua giá giao kèo, do đó, việc bán các tùy chọn gọi OTM tạo ra một mức giá tối đa mà Bitcoin phải đạt được trước khi quỹ có lợi nhuận từ việc này.

Rủi ro:

Tuy chiến lược này tạo ra thu nhập bổ sung, nhưng nó cũng mang theo rủi ro. Nếu giá Bitcoin tăng mạnh và vượt qua giá giao kèo của các tùy chọn gọi OTM, thì quỹ ETF có thể thiếu hiệu suất so với giá thị trường của Bitcoin vì lợi nhuận tiềm năng bị giới hạn.


Khi YBTC bán các tùy chọn gọi OTM này, nó thu tiền gửi từ những người mua tùy chọn. Các khoản tiền gửi này được sử dụng như một nguồn thu nhập bổ sung cho ETF.  Điều này là một điểm quan trọng của chiến lược gọi cổ phiếu bảo vệ, trong đó quỹ tạo ra doanh thu không phụ thuộc vào biến động của thị trường tài sản cơ bản.

Mục tiêu chính của YBTC là cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia vào Bitcoin, loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất. Bằng cách thực hiện chiến lược gọi cổ phiếu bảo vệ trong các quỹ ETF Bitcoin, YBTC tạo ra một nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng cho các nhà đầu tư.

Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư tham gia vào biến động giá của Bitcoin, tuy nhiên, với một giới hạn về tiềm năng tăng giá. Hơn nữa, quỹ nhằm phân phối lợi nhuận, nếu có, hàng tháng, điều này phù hợp với mục tiêu tạo ra thu nhập của nó.

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...