UK công bố các quy định đột phá về chứng khoán số hóa

Vương quốc Anh vừa công bố các quy định mới của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) liên quan đến khu vực thử nghiệm chứng khoán số hóa.

Từ ngày 8 tháng 1, sáng kiến này cho phép FCA và Ngân hàng Anh chịu trách nhiệm giám sát môi trường thử nghiệm kiểm soát cho chứng khoán số hóa – tokenized securities. Được gọi là “khu vực thử nghiệm,” đây là nơi các công ty có thể thử nghiệm các giải pháp tài chính sáng tạo dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Khu vực thử nghiệm chứng khoán số hóa (DSS) không chỉ giới hạn trong việc số hóa chứng khoán mà còn bao gồm nghiên cứu về công nghệ sổ cái phân tán để cải thiện quá trình này.

Điều này thể hiện sự nhạy bén của Vương quốc Anh trong việc hiểu và quy định sự phát triển của lĩnh vực này, đặc biệt là khi các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đang dần chấp nhận việc chuyển đổi tài sản thành token.

Các công ty tham gia vào DSS sẽ phải tuân thủ các quy định được điều chỉnh, nếu những quy định hiện hành gây cản trở đối với quá trình này, như đã được mô tả trong tài liệu pháp lý đi kèm.

Vương quốc Anh đang sử dụng quyền hạn mới được ban hành gần đây trong Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường 2023 – Financial Services and Markets Act 2023, để thiết lập một khung quy định mạnh mẽ cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Thông qua việc cung cấp môi trường thử nghiệm kiểm soát, DSS khuyến khích sự đổi mới và mục tiêu của nó là trao quyền cho các cơ quan quản lý để áp dụng quy định đối với các công nghệ mới, thể hiện tầm quan trọng của Vương quốc Anh trong việc quản lý tài chính.

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...