Việc sử dụng tài khoản Ethereum một cách trừu tượng thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi của tiền điện tử.

0
22
Richard Meissner, một trong những người đồng sáng lập Safe, nhấn mạnh rằng việc trừu tượng hóa tài khoản trên nền tảng Ethereum sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mới về bảo mật cho các blockchain và cải thiện khả năng tự lưu trữ của người dùng.

Các chuyên gia đang ủng hộ một đề xuất từ Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum (ETH), cùng với các nhà phát triển khác, để nâng cấp sự trừu tượng hóa tài khoản, một khái niệm được quảng cáo là tiên phong trong việc chấp nhận hàng loạt.

Sự trừu tượng hóa tài khoản của Ethereum cho phép các địa chỉ ví tiêu chuẩn hoạt động như các hợp đồng thông minh có thể được lập trình theo nhiều cách khác nhau. Các ủng hộ trong ngành đã lập luận rằng sự trừu tượng hóa tài khoản có thể cung cấp một trải nghiệm người dùng quen thuộc hơn đối với người dùng internet truyền thống chuyển sang tiền điện tử, với lợi ích bổ sung là sự tự do tài chính.

Một ví dụ là giải pháp đa chữ ký của Safe, cho phép người dùng cá nhân và tổ chức cài đặt trước giới hạn chi tiêu của một ví, tương tự như người giữ tài khoản ngân hàng có thể tự động hóa giới hạn rút tiền.

Meissner nói với crypto.news rằng sự trừu tượng hóa tài khoản cũng sẽ cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng tự lưu trữ bằng cách cung cấp tính linh hoạt cần thiết với các tính năng được yêu cầu mạnh mẽ như phục hồi tài khoản và đăng nhập xã hội.

“Những cải tiến này đối với trải nghiệm người dùng DeFi là cần thiết để thu hút người dùng thông thường”, Richard Meissner giải thích.

Sự trừu tượng hóa tài khoản là cách duy nhất để đạt được sự chấp nhận hàng loạt. Hiện nay, hầu hết các blockchain khá tĩnh khi đến tài khoản. Bạn có một logic truy cập toàn diện hoặc không gì, với sở hữu cố định ngăn chặn việc phục hồi tài khoản và không có cách nào để tích hợp đúng cách các giải pháp quản lý chìa khóa hiện đại như chìa khóa hoặc các hốc bảo mật phổ biến khác không được tối ưu hóa cho tiền điện tử.

Sự trừu tượng hóa tài khoản sẽ lan rộng ra ngoài Ethereum


Sự trừu tượng hóa tài khoản không chỉ dừng lại ở Ethereum. Meissner chỉ ra một phương pháp KeyStore Rollup đang được phát triển trong hệ sinh thái Ethereum, cho phép người dùng quản lý sở hữu tài khoản từ một terminal duy nhất và mở rộng kiểm soát đó đến tất cả các chuỗi.

Luận điểm này cho rằng sự trừu tượng hóa tài khoản sẽ lan rộng ra nhiều blockchain khác nhau khi tiền điện tử nhắm đến việc chấp nhận hàng loạt.

“Trong dài hạn, tôi tin rằng tài khoản sẽ trở nên linh hoạt hơn trên tất cả các chuỗi. Đã có một số chuỗi nơi điều này đúng như zkSync và StarkNet. Sự trừu tượng hóa tài khoản mang lại sự phức tạp bổ sung cho luồng giao dịch cần được xem xét.”

Blockchain vẫn đang phát triển nhanh chóng và để có sự phát triển bền vững, quan trọng là không nên đánh giá thấp sự phức tạp này. Ngoài ra, không phải tất cả các blockchain sẽ linh hoạt như Ethereum khi nói đến các hợp đồng thông minh, và do đó cũng có thể không yêu cầu trừu tượng hóa tài khoản đầy đủ.

Richard Meissner, đồng sáng lập Safe, tin rằng những lợi ích của sự trừu tượng hóa tài khoản khuyến khích sự phát triển và sự xem xét tích cực từ tất cả các nhà xây dựng blockchain. Tuy nhiên, Meissner nhấn mạnh rằng ý tưởng này chỉ là một phương tiện để đạt được mục tiêu chứ không phải là một giải pháp toàn diện.

“Quan trọng là phải hiểu rằng sự trừu tượng hóa tài khoản không phải là viên đạn bạc cho tất cả các vấn đề UX trong Blockchain. Thay vào đó, đây là một khuôn khổ cho phép chúng ta xây dựng những giải pháp tốt hơn phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng. Điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều công việc và nghiên cứu để xây dựng tất cả các công cụ và khối xây dựng cần thiết cho điều này. Hơn nữa, chúng ta phải đảm bảo an ninh của tài sản, vì mất tiền của người dùng có nghĩa là mất niềm tin vào trừu tượng hóa tài khoản.”

Richard Meissner, đồng sáng lập Safe

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here