Aave DAO bỏ phiếu để chấp thuận xây dựng stablecoin GHO

0
338

Aave DAO, cơ quan quản lý giao thức Aave DeFi, đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tạo ra một stablecoin có tên là GHO.

Cuộc bỏ phiếu Snapshot, kết thúc vào ngày hôm nay lúc 06:00 sáng EDT, đã được thông qua với sự chấp thuận gần như nhất trí của cả DAO. Dữ liệu từ trang bỏ phiếu cho thấy các thành viên DAO với tổng số 501.000 mã thông báo AAVE ủng hộ đề xuất. Con số này lên tới 99,99% tổng số phiếu bầu trong ba ngày thăm dò.

Với việc bỏ phiếu được thông qua, bước tiếp theo sẽ là thực hiện việc tạo ra stablecoin GHO thông qua giao thức cải tiến Aave mới (AIP). DAO sẽ chịu trách nhiệm quản lý stablecoin khi nó được tạo ra.

Người dùng Aave muốn mint GHO có thể mint bằng cách cung cấp bất kỳ mã thông báo tiền điện tử nào được chấp nhận làm tài sản thế chấp trên nền tảng. Ngoài việc đóng vai trò là tài sản thế chấp, những khoản tiền gửi này cũng sẽ kiếm được lợi nhuận trên Aave. Giao thức sẽ tính lãi đối với các khoản vay stablecoin GHO do người đi vay thực hiện.

Aave có kế hoạch để GHO hoạt động như một stablecoin được thế chấp quá mức tương tự như MakerDAO’s dai (DAI). Điều này có nghĩa là giá trị của tiền điện tử được gửi sẽ vượt quá số lượng mã thông báo GHO được khai thác. Người sáng lập Aave, Stani Kulechov trước đây đã nói rằng dự án sẽ hướng tới việc thúc đẩy việc áp dụng tự nhiên cho GHO trên Lớp 2 của Ethereum.

Bằng cách tạo stablecoin, Aave được thiết lập để tham gia một nhóm các nhà phát hành stablecoin DeFi cùng với MakerDAO. Danh sách này có thể sớm bao gồm Curve Finance, một dự án sơ khai khác của DeFi, dựa trên các báo cáo từ đầu tháng.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here