APECoin là gì?

APECOIN DÀNH CHO NỀN KINH TẾ WEB3.

Đã tìm thấy một phương thức mới để thể hiện trên web3 thông qua nghệ thuật, trò chơi, giải trí và sự kiện. Các khả năng về tác động của blockchain đối với văn hóa là vô tận đến mức không thể dự đoán hết được. APE là một token được tạo ra để hỗ trợ cho những gì sắp xảy ra, được kiểm soát và xây dựng bởi cộng đồng. Nó sẽ phục vụ như một lớp giao thức phi tập trung cho các sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt để đưa văn hóa tiến vào thế giới ảo.

APE FOUNDATION

APE Foundation là người quản lý ApeCoin. Đây không phải là một cơ quan giám sát, mà là tầng cơ sở trên đó các chủ sở hữu ApeCoin trong ApeCoin DAO có thể xây dựng.

Tổ chức này thúc đẩy quản trị phi tập trung và dẫn dắt bởi cộng đồng và được thiết kế để trở nên phi tập trung hơn theo thời gian. Nó được giao nhiệm vụ quản lý các quyết định của ApeCoin DAO và chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ hàng ngày, kế toán, quản lý dự án và các nhiệm vụ khác để đảm bảo rằng các ý tưởng của cộng đồng DAO được hỗ trợ để trở thành hiện thực.

Mục tiêu của APE Foundation là quản lý sự phát triển của hệ sinh thái APE một cách công bằng và bao hàm. Nó sử dụng Ecosystem Fund, được kiểm soát bởi một multisig wallet, để trả các khoản chi phí theo chỉ đạo của ApeCoin DAO và cung cấp một cơ sở hạ tầng cho các chủ sở hữu ApeCoin để hợp tác thông qua các quy trình quản trị mở (governance) và không cần phép.

DAO

ApeCoin DAO tồn tại vì quản trị phi tập trung là rất quan trọng để xây dựng và quản lý một cộng đồng phân tán toàn cầu – và do đó là rất quan trọng đối với sự thành công của hệ sinh thái APE.

Quá trình đề xuất Cải tiến APE – APE Improvement Proposal Process  (xem Governance) sẽ cho phép các thành viên ApeCoin DAO đưa ra quyết định liên quan đến việc phân bổ Quỹ Sinh thái, quy tắc quản trị, dự án, đối tác và hơn thế nữa. Tất cả chủ sở hữu ApeCoin đều có thể tham gia vào ApeCoin DAO.

HỘI ĐỒNG

Một hội đồng đặc biệt trên Quỹ APE (gọi là “Board” của DAO) sẽ cung cấp sự giám sát các quản trị viên của Quỹ theo yêu cầu của các thành viên ApeCoin DAO. Mục đích của Board là xử lý các đề xuất của DAO và phục vụ tầm nhìn của cộng đồng. Nó sẽ họp để xem xét các đề xuất yêu cầu kiểm duyệt theo quy tắc ApeCoin DAO. Hội đồng ban đầu phục vụ trong một nhiệm kỳ sáu tháng, sau đó các thành viên DAO sẽ bầu cử hàng năm các thành viên Hội đồng.

APECOIN PROTOCOL

ApeCoin là một token quản trị và tiện ích ERC-20 được sử dụng trong hệ sinh thái APE để tăng cường một cộng đồng phi tập trung xây dựng ở phía trước của web3.

Là tầng giao thức mã nguồn mở của hệ sinh thái, ApeCoin phục vụ mục đích như sau:

 • Quản trị: ApeCoin là token quản trị của hệ sinh thái, cho phép các chủ sở hữu ApeCoin tham gia vào ApeCoin DAO.
 • Thống nhất chi tiêu:ApeCoin là token tiện ích của hệ sinh thái, cung cấp một đồng tiền chung và mở cho tất cả các thành viên của nó mà không cần trung gian tập trung.
 • Truy cập: ApeCoin cung cấp quyền truy cập vào một số phần của hệ sinh thái mà nếu không có nó thì sẽ không thể truy cập được, như các trò chơi độc quyền, đồ merch, sự kiện và dịch vụ.
 • Khuyến khích: ApeCoin là một công cụ cho các nhà phát triển bên thứ ba tham gia vào hệ sinh thái bằng cách tích hợp APE vào các dịch vụ, trò chơi và các dự án khác.

PHÂN BỐ APECOIN

Tổng cung ApeCoin là 1 tỷ đồng xu và sẽ không bao giờ tăng lên do không có khả năng mint mới thông qua giao diện hợp đồng. Tương tự, giao diện hợp đồng cũng không cho phép đốt đồng xu, do đó tổng cung sẽ không bao giờ giảm xuống.

Theo tiêu chuẩn thông thường, một phần của đồng xu được khóa ban đầu để dành cho các nhà đóng góp cho dự án. Các đồng xu bị khóa sẽ được mở khóa trong vòng 48 tháng, theo lịch trình mở khóa được xác định trong biểu đồ dưới đây, bắt đầu từ ngày ra mắt, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

ApeCoin sẽ được phân phối cho bốn nhóm chính, như được chi tiết trong biểu đồ dưới đây. Các ví giữ đồng xu được phân bổ cho kho bạc và nguồn tài nguyên của DAO có thể được xem tại đây.

Việc yêu cầu ApeCoin cho chủ sở hữu BAYC và MAYC

Số lượng token sẽ được phân bổ cho các thành viên BAYC/MAYC thông qua trang yêu cầu bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2022 lúc 8:30AM ET.

Để đảm bảo việc phát hành ApeCoin công bằng đối với chủ sở hữu NFT BAYC và MAYC, phân bổ được xác định dựa trên sự khác biệt giá trị giữa các bộ sưu tập NFT, xấp xỉ tháng trước khi yêu cầu token được phát hành (từ ngày 07/02/22 đến 08/03/22). Mỗi Bored Ape hoặc Mutant Ape NFT có một Bored Ape Kennel Club NFT phù hợp sẽ có thể yêu cầu số lượng ApeCoin được chỉ định bên dưới.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

15% tổng cung ApeCoin được phân bổ cho chủ sở hữu BAYC/MAYC để đòi quyền sẽ được chuyển vào một hợp đồng thông minh. Quyền sở hữu của hợp đồng sẽ được chuyển sang một multisig wallet, có trách nhiệm:

 • Khởi động giai đoạn yêu cầu BAYC/MAYC/BAKC
 • Kết thúc giai đoạn yêu cầu sau 90 ngày kể từ khi ra mắt
 • Nắm giữ toàn bộ APE tokens chưa được yêu cầu tại thời điểm kết thúc giai đoạn yêu cầu
 • Chuyển các token chưa được yêu cầu này vào các ví Coinbase Custody làm thành phần của Ecosystem Fund

Token yêu cầu được tặng kèm với bất kỳ NFT nào chỉ có thể yêu cầu một lần. Để kiểm tra xem một BAYC, MAYC (hoặc BAYC hoặc MAYC với một BAKC đi kèm) đã yêu cầu token của mình chưa, sử dụng công cụ kiểm tra NFT: https://apecoin.com/nft-checker

APE FOUNDATION IP

APE Foundation đã được tặng 1 trên 1 NFT bởi Yuga Labs, những người tạo ra Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape. Bạn có thể thấy nó ở đây: here. Yuga Labs đã chuyển tất cả các quyền và đặc quyền đối với NFT và tác phẩm nghệ thuật cơ bản của nó cho APE Foundation. ApeCoin DAO có thể quyết định cách sử dụng tài sản trí tuệ này.

Một số câu hỏi:

DIFFERENT ENTITIES và NAMES LÀ GÌ ? VÀ CHÚNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHƯ THẾ NÀO?

 • Yuga LabsYuga Labs là một công ty web3 nổi tiếng với việc thành lập Bored Ape Yacht Club. Nó sẽ là một thành viên cộng đồng trong ApeCoin DAO và sẽ sử dụng APE làm mã token chính trong các dự án mới.
 • BAYC – The Bored Ape Yacht Club là một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số được tạo thành NFT, trong đó mã token tự nó tăng gấp đôi với tư cách là thành viên của một câu lạc bộ đầm lầy dành cho loài vượn.
 • APE Foundation – APE Foundation là cơ quan quản lý của ApeCoin, một pháp nhân tồn tại để quản lý các quyết định của ApeCoin DAO.
 • ApeCoin DAO – Một tổ chức quản trị phi tập trung sẽ đưa ra quyết định liên quan đến phân bổ Ecosystem Fund, quy tắc quản trị, dự án, quan hệ đối tác, v.v. Tư cách thành viên ApeCoin DAO dành cho tất cả những người nắm giữ ApeCoin.
 • APE – Biểu tượng cho mã token ApeCoin.

NỀN TẢNG CÓ KIỂM SOÁT APECOIN VÀ/HOẶC DAO APECOIN KHÔNG? NẾU KHÔNG NÓ ĐÓNG VAI TRÒ GÌ?

Quỹ không kiểm soát ApeCoin hoặc ApeCoin DAO. Quỹ bao gồm một Ban quản trị, tồn tại chỉ để giám sát các quyết định của ApeCoin DAO, cũng như một nhóm quản lý dự án bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo các quyết định của ApeCoin DAO được thực thi.

Một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là cách tốt nhất để mọi thành viên trong cộng đồng bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng cho dù đó là nâng cấp kỹ thuật hay quyết định tài trợ cho một ý tưởng mới. Tuy nhiên, thực tế là ngày nay một DAO không thể ký hợp đồng thuê hoặc thuê người hoặc làm hàng hóa hoặc bất cứ điều gì mà cộng đồng quyết định tự làm. Quỹ chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày, sổ sách kế toán, quản lý dự án và các nhiệm vụ khác để đảm bảo các ý tưởng của cộng đồng ApeCoin DAO nhận được sự hỗ trợ cần thiết để trở thành hiện thực.

FOUNDATION BOARD ĐƯỢC LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

Một số thành viên của cộng đồng có kinh nghiệm hoạt động vững chắc đã được tư vấn về cách cấu trúc ApeCoin DAO tốt nhất. Một số thành viên này đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia Hội đồng quản trị để giám sát các quyết định của cộng đồng và cam kết duy trì và đẩy mạnh hơn nữa tính phi tập trung của ApeCoin DAO. Ban đầu sẽ phục vụ trong 6 tháng.

SẼ CÓ CƠ HỘI CHO CÁC CÁ NHÂN KHÁC THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG?

Đúng. Sau nhiệm kỳ 6 tháng đầu tiên, các thành viên DAO sẽ bỏ phiếu hàng năm để giữ nguyên hoặc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị mới. Những người nắm giữ mã token ApeCoin (các thành viên DAO) cũng có thể xóa hoặc thay thế một thành viên Hội đồng quản trị bất kỳ lúc nào với đa số phiếu bầu “Ủng hộ”.

YUGA LABS CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY?

Yuga Labs là người đóng góp cho Hệ sinh thái APE và sẽ hỗ trợ tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm cho toàn bộ hệ sinh thái.

QUÀ TẶNG TỪ THIỆN CHO NỀN TẢNG PHÁP LUẬT CỦA JANE GOODALL SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Việc đóng góp sẽ giúp đảm bảo một khoản tài trợ đầu tư cho JGLF, giúp tài trợ cho các dự án bao gồm:

-Nghiên cứu dài hạn tại Gombe Stream Research Center ở Western Tanzania (được tiến hành liên tục trong hơn sáu thập kỷ)
Lake Tanganyika Catchment Reforestation và Education (TACARE), bảo tồn lấy cộng đồng làm trung tâm để bảo tồn môi trường sống của tinh tinh ở sáu quốc gia châu Phi
-Khoa học bảo tồn khám phá, đổi mới và khám phá các giải pháp, công nghệ và công cụ mới để bảo vệ môi trường và động vật hoang dã
-Roots & Shoots, một chương trình hoạt động ở hơn 60 quốc gia nhằm trao quyền cho những người trẻ tuổi (từ mẫu giáo đến đại học) tham gia vào các dự án thực hành cho con người, động vật và môi trường

CÁCH TÍNH SỐ TIỀN PHÂN PHỐI TOKEN CHO NGƯỜI GIỮ BAYC, MAYC VÀ BAKC NFT?

Việc phân bổ ApeCoin cho những người nắm giữ NFT là một tỷ lệ dựa trên giá sàn trung bình của BAYC và MAYC từ khoảng một tháng trước khi ra mắt (02/07/22 đến 08/03/22).

TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI CHỈ CÓ BAKC NFTS KHÔNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI TOKEN?

BAKC NFT là NFT đồng hành với BAYC và MAYC, nghĩa là chúng không có tiện ích riêng, chỉ khi được ghép nối với BAYC hoặc MAYC.

Tổng kết

ApeCoin là mã thông báo quản trị gốc trao quyền cho việc xây dựng cộng đồng phi tập trung của hệ sinh thái APE.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Hashcash là gì?

Hashcash là một phương pháp chống spam và tấn công mạng được sử dụng trong hệ thống email và các ứng dụng truyền thông...

Crypto bubble – Bong bóng tiền điện tử là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, "bong bóng tiền điện tử" đề cập đến một tình trạng khi giá của một loại tiền điện...

Berachain là gì?

Berachain là một blockchain tương thích với EVM (Ethereum Virtual Machine) - EVM-compatible  có hiệu suất cao và được xây dựng trên cơ sở...

GTA là gì và cách nó hoạt động?

GTA đã thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động vào lĩnh vực tiền điện tử và trò chơi điện tử. Cộng đồng tiền...