Binance Labs đầu tư vào BounceBit để thúc đẩy việc sử dụng Bitcoin.

0
38
Binance Labs đã đầu tư vào BounceBit nhằm thúc đẩy việc sử dụng Bitcoin và biến đổi vai trò của nó thông qua các giải pháp đổi mới.

Binance Labs, phần của Binance chuyên đầu tư vào dự án và rủi ro, đã chọn đầu tư vào BounceBit. Đây là một giao thức Bitcoin restaking và cedefi (tài chính phi tập trung trung tâm – cedefi), mở ra những cơ hội mới cho việc sử dụng Bitcoin.

Yi He, Đồng sáng lập của Binance và Trưởng Binance Labs, đã nhấn mạnh cam kết của Binance Labs trong việc hỗ trợ các nhà đổi mới tái tạo ngành công nghiệp thông qua các giải pháp cedefi an toàn và minh bạch.

BounceBit nhằm biến đổi Bitcoin từ một tài sản chủ động thành một phần của hệ sinh thái hoạt động tích cực. Bằng cách cho phép Bitcoin tham gia vào việc xác thực mạng và hoạt động tạo ra lợi nhuận mà không thay đổi blockchain của nó, BounceBit giới thiệu một phương pháp mới mẻ để tăng cường quyền lực của tài sản số.


BounceBit được dẫn dắt bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm, đa dạng về chuyên môn từ tài chính phi tập trung đến công nghệ blockchain hàng đầu. Đội ngũ này đặt ưu tiên cao cho an ninh và minh bạch, và để đảm bảo điều này, BounceBit sử dụng kỹ thuật giữ tài sản được quy định và tính toán đa bên (MPC), cùng với các giải pháp đổi mới như Ceffu’s Mirror X và thanh toán ngoài sàn để giảm thiểu rủi ro đối tác.

Jack Lu, Người sáng lập và CEO của BounceBit, nhấn mạnh sứ mệnh của họ là xây dựng cơ sở hạ tầng restaking để thúc đẩy việc sử dụng Bitcoin một cách an toàn và minh bạch. Sự tập trung của họ vào cedefi và việc phát triển một hệ sinh thái restaking mạnh mẽ chỉ là bắt đầu.

Với sự hỗ trợ từ Binance Labs, BounceBit đang chuẩn bị khám phá các khả năng mới cho Bitcoin (BTC), với mục tiêu tăng cường việc tạo ra lợi nhuận và mở rộng các ứng dụng thông qua một hệ sinh thái layer 1 proof-of-stake (PoS) an toàn và hiệu quả.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here