Bitcoin Lightning Network đạt mức dung lượng ATH

0
242

Dung lượng của Bitcoin Lightning Network đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, gần 3.000 Bitcoin, theo dữ liệu của The Block.

Lightning Network là giải pháp layer-2 chính cho Bitcoin, được thiết kế với nỗ lực làm cho các giao dịch chuyển BTC rẻ hơn và nhanh hơn. Năng lực hiện tại của mạng là khoảng 2.955 bitcoin (hơn 123 triệu đô la theo giá hiện tại), có nghĩa là người dùng có thể transfer (gửi và nhận) số tiền có giá trị lớn chừng đó thông qua mạng bitcoin.

Dung lượng của Bitcoin Lightning Network

Giải pháp đã phát triển với tốc độ nhanh chóng kể từ tháng 1 năm nay. Một số yếu tố đã dẫn đến sự tăng trưởng đó là thông báo gần đây của twitter. Họ cho biết công ty đã triển khai chức năng gửi Bitcoin trên toàn thế giới thông qua Lightning Network. Twitter có thể sẽ cung cấp một hướng dẫn ngắn gọn về Bitcoin và giải pháp trên. Theo một phần của văn bản được trích dẫn bởi MacRumors, tính năng thưởng tip Bitcoin sẽ sử dụng cổng thanh toán Lightning Network Strike để “tạo hóa đơn Bitcoin Lightning”. Ví Bitcoin chính thức của El Salvador, Chivo, cũng hỗ trợ cho tính năng transfer này.

Đọc thêm: Twitter được cho là đang thực hiện cơ chế thưởng tip Bitcoin

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here