Blob Ethereum bị đẩy tới giới hạn sử dụng do việc ghi chú.

0
44
Do sự tăng cao về giao dịch blob, mạng lưới Ethereum đang gặp áp lực lớn khi nhu cầu sử dụng ghi chú tăng cao. Điều này đang đẩy khả năng của mạng tới giới hạn.

Sau bản nâng cấp Dencun của mạng lưới Ethereum vào đầu tháng này, việc giới thiệu tính năng các đoạn mã blob đã gây ra một số thay đổi đáng chú ý. Bản nâng cấp này nhằm mục đích giảm chi phí giao dịch Layer 2 bằng cách thay thế phương pháp truyền thống “calldata” bằng giao dịch blob. Điều này đã giảm chi phí giao dịch cho người dùng cuối bằng cách cho phép các giải pháp Layer 2 nhưArbitrumOptimismBase, và Linea sử dụng blob để đăng giao dịch.

Một báo cáo mới cho thấy rằng tỷ lệ giao dịch blob trên Ethereum đã tăng đột ngột, vượt quá khả năng xử lý của mạng lưới, thể hiện sự tác động ngay lập tức của bản nâng cấp Dencun.

Thêm các ghi chú trên các blob, lấy cảm hứng từ Bitcoin Ordinals, đã cho phép người dùng nhúng các tác phẩm có thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng duy nhất trong các giao dịch này.

Mặc dù tính năng này chỉ tạm thời tồn tại và sẽ bị loại bỏ khỏi mạng sau 18 ngày, các nút lưu trữ toàn bộ vẫn có thể giữ lại dữ liệu này mãi mãi. Một phân tích gần đây từ Dune Analytics tiết lộ rằng 40% giao dịch blob hiện tại liên quan đến các ghi chú, thể hiện mức sử dụng cao nhất giữa các giải pháp Ethereum (ETH) L2 khác nhau.

Hiện tại, mạng lưới đang đối mặt với một cuộc cạnh tranh về blob, với tỷ lệ sử dụng blob đạt  100%. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi một số lượng lớn các giao dịch chưa được xử lý trong mempool, nơi có 160 blob đang chờ xử lý. Với khả năng hiện tại của Ethereum chỉ có thể bao gồm tối đa sáu blob trong một khối, số lượng giao dịch chờ xử lý gấp khoảng 40 lần so với mạng lưới có thể chứa trong một khối duy nhất.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here