Co-Founder Ethereum ủng hộ ‘rainbow staking’ để đối phó với vấn đề tập trung quyền lực.

0
57
Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã thể hiện sự ủng hộ đối với khái niệm ‘rainbow staking’ nhằm giải quyết vấn đề tập trung quyền lực. Ông đã chia sẻ quan điểm này tại sự kiện ETHTaipei 2024, diễn ra tại Đài Bắc từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3.

Buterin đã nhấn mạnh vấn đề quan trọng của proof-of-stake (PoS) trên Ethereum, đặc biệt là nguy cơ tập trung quyền lực.

Ông ủng hộ ý tưởng về “cọc cầu vồng” – ‘rainbow staking’, được Barnabe Monneau của Ethereum Foundation giới thiệu vào tháng 2.

Cơ chế này được thiết kế để khuyến khích đa dạng hóa, kêu gọi tất cả các loại nhà cung cấp dịch vụ, từ cá nhân đến chuyên nghiệp, tham gia vào mạng lưới.

Một trong những ý tưởng chính của các nhà phát triển là sáp nhập phân chia hiện tại thành hai nhóm: “người vận hành” và “ủy quyền”, đồng thời giới thiệu các loại dịch vụ “nặng” và “nhẹ” với các mức trách nhiệm và thu nhập khác nhau.

Source: Ethereum Research
Trong bài phát biểu của mình, Buterin đã nhấn mạnh đến một nhóm được gọi là “người cọc lười biếng – lazy stakers”.

Những người này sở hữu ít nhất 32 Ethereum (ETH), mức tối thiểu để tham gia quá trình xác thực. Thường thì, nhóm này sử dụng các dịch vụ hồ bơi và công cụ cọc lỏng. Ông sáng lập Ethereum cho rằng các bên liên quan có thể lựa chọn cách cọc độc lập nhằm giảm thiểu nguy cơ tập trung quyền lực.

Buterin cũng lưu ý rằng người dùng đã được cảnh báo về việc sử dụng Lido Finance nhiều lần, trong khi tổng giá trị khoản cọc (TVL) của nó hiện đạt 34,3 tỷ đô la, là nhà xác thực Ethereum lớn nhất và kiểm soát hơn 30% tài sản. Các nhà cung cấp dịch vụ cọc lỏng lớn khác bao gồm Binance và Coinbase, đều là các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Vào tháng 10 năm 2023, Buterin đã đề xuất các thay đổi về cách cọc nhằm giảm tập trung quyền lực trên Ethereum. Anh lo ngại về việc phân phối tài sản giữa các nhà cung cấp dịch vụ cọc lỏng Ethereum. Lúc đó, hồ cọc lỏng của nền tảng Lido Finance kiểm soát hơn 70% Ethereum trong cọc, mặc dù tài sản được phân phối giữa các nhà xác thực khác nhau.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here