Cơ quan chức năng Pháp điều tra trụ sở Worldcoin ở Paris.

0
211

Các cơ quan chức năng tại Pháp hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về trụ sở của Worldcoin tại Paris. Đồng thời, cơ quan quản lý dữ liệu của Pháp và Đức đang thực hiện một cuộc điều tra chung về các phương thức thu thập dữ liệu của Worldcoin, với một tập trung đặc biệt vào việc thu thập thông tin về mống mắt – iris scans.

Cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Pháp, CNIL, gần đây đã tập trung vào việc giám sát Worldcoin. Cuộc điều tra về văn phòng của công ty tại Paris trong tuần này làm cho Worldcoin trở thành một trong những nền tảng tiền điện tử mới nhất phải đối mặt với sự kiểm tra nghiêm ngặt từ phía cơ quan quản lý tại Liên minh châu Âu.

CNIL đã bắt đầu nghiên cứu về cách Worldcoin thu thập dữ liệu từ tháng 7, với sự quan tâm đặc biệt về việc nền tảng này thu thập thông tin mống mắt để tạo chứng minh số điện tử phù hợp với Luật bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDPR) hay không.

Worldcoin, một dự án có sự tham gia của các nhà sáng lập nổi tiếng như CEO của OpenAI, Sam Altman, đã sẵn sàng thảo luận về công nghệ của họ.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của CNIL cho thấy rằng Liên minh châu Âu đang quyết tâm áp dụng các quy định bảo vệ dữ liệu một cách nghiêm ngặt.

Nên lưu ý rằng CNIL không tiến hành cuộc điều tra này đơn độc, mà cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Bayern cũng tham gia vào cuộc điều tra này. Điều này thể hiện cam kết quốc tế rộng rãi trong việc bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu.

Worldcoin đã gây ra tranh cãi với yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về mống mắt để có chứng minh số điện tử và thậm chí là tiền điện tử thay thế trong một số trường hợp. Nền tảng này đã thu hút hơn 2,1 triệu người đăng ký, chủ yếu trong các thử nghiệm trong vòng hai năm qua.

Trong tình hình này, Worldcoin đang đối diện với một thách thức quan trọng. Cuộc điều tra hiện tại không chỉ ảnh hưởng đến nền tảng của họ mà còn có thể có tác động lớn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử tổng thể. Khả năng của Worldcoin để tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu sẽ quyết định tương lai của họ và có thể là một thước đo cho ngành công nghiệp này.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here