Cơ quan quản lý Ngân hàng Canada lưu ý chi tiết Tính thanh khoản của crypto

Canada tham gia cùng các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và Châu Âu trong việc giải thích cách các thực thể được giám sát của họ có thể tương tác với tiền điện tử.

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) của Canada, cơ quan quản lý ngân hàng và công ty bảo hiểm chính của quốc gia, đã chỉ đạo các thực thể dưới sự giám sát của mình để hạn chế mức độ tiếp xúc của họ với tiền điện tử theo hướng dẫn tạm thời được công bố hôm thứ Năm.
Theo hướng dẫn, OSFI phân loại tiền điện tử là tài sản Nhóm 1 hoặc Nhóm 2. Nhóm 1 đại diện cho các tài sản truyền thống quy định các quyền và nghĩa vụ. Bất kỳ thứ gì khác đều là tài sản Nhóm 2. Các đơn vị được quản lý cần thông báo cho OSFI nếu tổng số vị thế gộp của họ vượt quá 1% vốn của họ và nếu tổng số vị thế bán ròng của họ vượt quá 0,1% vốn của họ.
“Phạm vi tư vấn này được giới hạn trong việc xử lý vốn và tính thanh khoản khi FRFI tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Tư vấn không giải quyết các vấn đề khác, bao gồm việc liệu FRFI có được phép theo Đạo luật ngân hàng, Đạo luật công ty bảo hiểm hay Đạo luật công ty cho vay và tín thác hay không để phát hành bất kỳ tài sản tiền điện tử cụ thể nào hoặc để mua hoặc nắm giữ quyền kiểm soát hoặc đầu tư đáng kể vào các thực thể tham gia vào hoạt động này “, hướng dẫn cho biết. “Lời khuyên này đặt ra kỳ vọng của OSFI về thời điểm FRFI nên thông báo cho người giám sát chính của họ nếu họ có ý định tiếp xúc với tiền điện tử.”

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) của Canada, cơ quan quản lý ngân hàng và công ty bảo hiểm chính của quốc gia, đã chỉ đạo các thực thể dưới sự giám sát của mình để hạn chế mức độ tiếp xúc của họ với tiền điện tử theo hướng dẫn tạm thời được công bố hôm thứ Năm.
Theo hướng dẫn, OSFI phân loại tiền điện tử là tài sản Nhóm 1 hoặc Nhóm 2. Nhóm 1 đại diện cho các tài sản truyền thống quy định các quyền và nghĩa vụ. Bất kỳ thứ gì khác đều là tài sản Nhóm 2. Các đơn vị được quản lý cần thông báo cho OSFI nếu tổng số vị thế gộp của họ vượt quá 1% vốn của họ và nếu tổng số vị thế bán ròng của họ vượt quá 0,1% vốn của họ.
“Phạm vi tư vấn này được giới hạn trong việc xử lý vốn và tính thanh khoản khi FRFI tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Tư vấn không giải quyết các vấn đề khác, bao gồm việc liệu FRFI có được phép theo Đạo luật ngân hàng, Đạo luật công ty bảo hiểm hay Đạo luật công ty cho vay và tín thác hay không để phát hành bất kỳ tài sản tiền điện tử cụ thể nào hoặc để mua hoặc nắm giữ quyền kiểm soát hoặc đầu tư đáng kể vào các thực thể tham gia vào hoạt động này “, hướng dẫn cho biết. “Lời khuyên này đặt ra kỳ vọng của OSFI về thời điểm FRFI nên thông báo cho người giám sát chính của họ nếu họ có ý định tiếp xúc với tiền điện tử.”

Bài viết mới nhất

Helius đảm bảo $9.5 triệu để tăng cường nền tảng phát triển cho Solana.

Helius đã cam kết $9.5 triệu để củng cố nền tảng phát triển cho Solana. Mục tiêu của Helius là cải thiện trải nghiệm...

Quỹ hedge fund tiền điện tử Mỹ hậu thuẫn cho MetaClip thu hút các nhà đầu tư Ethereum và Solana.

Quỹ hedge fund tiền điện tử Mỹ đã đầu tư vào MetaClip, một dự án được hậu thuẫn bởi Ethereum và Solana, và điều...

Valkyrie giới thiệu Bitcoin Futures ETF cung cấp 2 lần đòn bẩy.

Valkyrie Investments đã ra mắt ETF tương lai Bitcoin mới mang tên BTFX, cho phép đòn bẩy lên đến 2 lần. Sản phẩm này...

Bitcoin đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử tại 14 quốc gia

Bitcoin đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử tại 14 quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Ai Cập, Pakistan, Nigeria,...