Cơ quan quản lý Ngân hàng Canada lưu ý chi tiết Tính thanh khoản của crypto

Canada tham gia cùng các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và Châu Âu trong việc giải thích cách các thực thể được giám sát của họ có thể tương tác với tiền điện tử.

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) của Canada, cơ quan quản lý ngân hàng và công ty bảo hiểm chính của quốc gia, đã chỉ đạo các thực thể dưới sự giám sát của mình để hạn chế mức độ tiếp xúc của họ với tiền điện tử theo hướng dẫn tạm thời được công bố hôm thứ Năm.
Theo hướng dẫn, OSFI phân loại tiền điện tử là tài sản Nhóm 1 hoặc Nhóm 2. Nhóm 1 đại diện cho các tài sản truyền thống quy định các quyền và nghĩa vụ. Bất kỳ thứ gì khác đều là tài sản Nhóm 2. Các đơn vị được quản lý cần thông báo cho OSFI nếu tổng số vị thế gộp của họ vượt quá 1% vốn của họ và nếu tổng số vị thế bán ròng của họ vượt quá 0,1% vốn của họ.
“Phạm vi tư vấn này được giới hạn trong việc xử lý vốn và tính thanh khoản khi FRFI tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Tư vấn không giải quyết các vấn đề khác, bao gồm việc liệu FRFI có được phép theo Đạo luật ngân hàng, Đạo luật công ty bảo hiểm hay Đạo luật công ty cho vay và tín thác hay không để phát hành bất kỳ tài sản tiền điện tử cụ thể nào hoặc để mua hoặc nắm giữ quyền kiểm soát hoặc đầu tư đáng kể vào các thực thể tham gia vào hoạt động này “, hướng dẫn cho biết. “Lời khuyên này đặt ra kỳ vọng của OSFI về thời điểm FRFI nên thông báo cho người giám sát chính của họ nếu họ có ý định tiếp xúc với tiền điện tử.”

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) của Canada, cơ quan quản lý ngân hàng và công ty bảo hiểm chính của quốc gia, đã chỉ đạo các thực thể dưới sự giám sát của mình để hạn chế mức độ tiếp xúc của họ với tiền điện tử theo hướng dẫn tạm thời được công bố hôm thứ Năm.
Theo hướng dẫn, OSFI phân loại tiền điện tử là tài sản Nhóm 1 hoặc Nhóm 2. Nhóm 1 đại diện cho các tài sản truyền thống quy định các quyền và nghĩa vụ. Bất kỳ thứ gì khác đều là tài sản Nhóm 2. Các đơn vị được quản lý cần thông báo cho OSFI nếu tổng số vị thế gộp của họ vượt quá 1% vốn của họ và nếu tổng số vị thế bán ròng của họ vượt quá 0,1% vốn của họ.
“Phạm vi tư vấn này được giới hạn trong việc xử lý vốn và tính thanh khoản khi FRFI tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Tư vấn không giải quyết các vấn đề khác, bao gồm việc liệu FRFI có được phép theo Đạo luật ngân hàng, Đạo luật công ty bảo hiểm hay Đạo luật công ty cho vay và tín thác hay không để phát hành bất kỳ tài sản tiền điện tử cụ thể nào hoặc để mua hoặc nắm giữ quyền kiểm soát hoặc đầu tư đáng kể vào các thực thể tham gia vào hoạt động này “, hướng dẫn cho biết. “Lời khuyên này đặt ra kỳ vọng của OSFI về thời điểm FRFI nên thông báo cho người giám sát chính của họ nếu họ có ý định tiếp xúc với tiền điện tử.”

Bài viết mới nhất

Tether sẽ không chặn các địa chỉ liên quan tới Tornado Cash

Nhà phát hành stablecoin coi việc đóng băng các địa chỉ Tornado Cash thứ cấp là quá sớm và đang chờ các cơ quan...

Cựu Chủ tịch CFTC: SEC và CFTC có thể làm việc cùng nhau để quản lý tiền điện tử

Thành lập một ủy ban quản lý tự điều chỉnh “có thể là một cách để phát triển các tiêu chuẩn cho thị trường...

Ngân hàng Dự trữ Úc bắt đầu thí điểm mới để nghiên cứu ứng dụng CBDC

Ngân hàng trung ương của Úc có kế hoạch thành lập một CBDC sẽ hoạt động trong một môi trường khép kín Ngân hàng Dự...

Ấn độ đóng băng 8,1 triệu đô của WazirX để điều tra rửa tiền

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc...