DyDx chuyển sang phát triển trên Cosmos

0
260

Giao thức đã chọn Cosmos là phù hợp nhất vì nó không chỉ cần sự phân quyền mà còn có khả năng xử lý và mở rộng quy mô 1.000 lệnh mỗi giây.

Vào thứ Năm, nền tảng phái sinh tiền điện tử dYdX, hiện được xây dựng trên Ethereum layer 2, đã thông báo rằng nó sẽ chuyển sang một blockchain độc lập trên Cosmos SDK và sự đồng thuận bằng chứng cổ phần của Tendermint cho bản cập nhật v4 của nó. Công ty nói rằng sự phân quyền và hiệu suất của blockchain Cosmos là lý do nó trở thành “phù hợp nhất” để xây dựng dYdX cho v4.

Hiện tại, giao thức dYdX hiện có xử lý khoảng 10 giao dịch mỗi giây và 1.000 vị trí đặt và hủy lệnh mỗi giây, với mục tiêu mở rộng quy mô lên cao hơn. Tuy nhiên, công ty nói rằng cả giải pháp lớp 1 và lớp 2 của Ethereum đều không thể đáp ứng yêu cầu của nó về tốc độ thông lượng đồng thời đáp ứng yêu cầu phi tập trung 100% vào cuối năm nay.

Tất cả mã dYdX sẽ là mã nguồn mở và bản thân giao thức sẽ chạy trên các mạng mở không được phép không có dịch vụ nào được điều hành bởi tổ chức mẹ dYdX Inc. khớp sổ lệnh, gửi tiền, chuyển khoản, rút tiền và giá cả. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ không cần trả phí gas để giao dịch mà chỉ phải trả phí cho các giao dịch được thực hiện tương tự như của dYdX v3 và các sàn giao dịch tập trung. Sau đó, phí sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng cho các validator và người stake.

Hơn nữa, dYdX tìm cách kết nối các blockchain bằng cách tận dụng giao thức inter-blockchain communication của Cosmos. Bằng cách này, dYdX có thể kết nối các tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như stablecoin, trực tiếp từ các chuỗi bảo mật khác trên Cosmos. Các ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển bao gồm việc chuyển tài sản thế chấp để giao dịch từ / sang các blockchain như Ethereum cũng như các sàn giao dịch tập trung. Kể từ khi ra đời vào tháng 2 năm ngoái, giao thức đã xử lý hơn 626,6 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here