ECB khởi đầu cuộc khảo sát đối với việc phát triển CBDC

0
130

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã khởi đầu một cuộc khảo sát về việc phát triển Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC).

Hệ thống tiền Euro vừa công bố một cuộc khảo sát liên quan đến kế hoạch thử nghiệm và thử nghiệm các công nghệ mới trong lĩnh vực thanh toán tiền tệ tại ngân hàng trung ương dành cho tiền địa phương.

Mục tiêu của cuộc khảo sát(survey) là thu thập ý kiến ​​phản hồi từ các nhà tham gia thị trường và các bên liên quan về tiềm năng lợi ích, thách thức và các trường hợp sử dụng có thể có đối với một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong việc thanh toán và hạ tầng thị trường tài chính.

Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 11 và chia thành bốn chủ đề chính:

  • Tình hình hiện tại và thách thức trong thanh toán và hạ tầng thị trường tài chính vượt biên giới.
  • Các tính năng và tùy chọn thiết kế có thể của một CBDC của ngân hàng trung ương.
  • Tiềm năng tác động và hậu quả của một CBDC của ngân hàng trung ương đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế.
  • Các kịch bản và trường hợp sử dụng tiềm năng để thử nghiệm và thử nghiệm một CBDC của ngân hàng trung ương.
    Cuộc khảo sát (survey) này là một phần của việc Hệ thống tiền Euro tiếp tục nghiên cứu tính khả thi và sự mong muốn về việc phát hành một đồng Euro kỹ thuật số cho tiền địa phương và tiền địa phương.

Cuộc tham khảo công chúng về đồng Euro kỹ thuật số cho tiền địa phương đã được mở, nhằm bổ sung cho tiền mặt và cung cấp một phương tiện thanh toán an toàn, tiện lợi và tiến bộ cho công chúng. Kết quả của cuộc tham khảo này sẽ được công bố vào đầu năm 2024.

Hệ thống tiền Euro cũng đã công bố báo cáo về các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật và chính sách liên quan đến đồng Euro kỹ thuật số. Báo cáo này xác định rõ các tình huống có thể đòi hỏi sự ra đời của một CBDC và trình bày các tùy chọn thiết kế khác nhau và tác động của chúng.

Báo cáo nêu rõ rằng đồng Euro kỹ thuật số sẽ là một loại tiền tệ trung ương điện tử, có sẵn cho tất cả công dân và doanh nghiệp, không thay thế tiền mặt mà thay vào đó hoạt động cùng với nó như một phương tiện thanh toán bổ sung. Điều này đảm bảo tính riêng tư, bảo mật, hiệu quả và khả năng tương tác trong hệ thống thanh toán châu Âu.

Hệ thống tiền Euro nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định cụ thể về việc ra mắt đồng Euro kỹ thuật số. Cuộc khảo sát và phân tích kết quả sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định này. Hệ thống tiền Euro cũng dự định tiến hành các thử nghiệm và tương tác với các ngân hàng trung ương và tổ chức khác để khám phá tính khả thi và tác động của một CBDC.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here