Giới thiệu bản nâng cấp Oolong cho Celestia testnets.

Cộng đồng Celestia đã dành nhiều tháng để kiểm tra áp lực mạng trong cuộc thi Blockspace Race. Và bây giờ, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu Oolong. Được đặt theo tên trà Trung Quốc, Oolong là bản nâng cấp mới nhất cho Arabica Devnet và Mocha Testnet. Đây là một bước quan trọng hướng tới mainnet. Nếu mọi thứ tiến triển suôn sẻ, mainnet sẽ chuyển đổi sang sử dụng Oolong.

Mạng ID mới của Mocha hiện nay là mocha-3 và mạng ID mới của Arabica là arabica-9.

Để đảm bảo tương thích với các mạng mới, vui lòng sử dụng celestia-app phiên bản v1.0.0-rc7 và celestia-node phiên bản v0.11.0-rc6 .

Nếu bạn là một validator chưa nâng cấp nút Mocha của mình lên phiên bản mới, vui lòng tham khảo tài liệu (docs) để tham gia network mới. Rollups vẫn đang ở trạng thái arabica-6 phải triển khai lên mạng arabica-9, với nhiều tính năng mới. Kể từ khi các mạng được nâng cấp thông qua hardspoons, tất cả trạng thái trước đó vẫn được giữ nguyên.

Bây giờ, hãy xem xét các thay đổi được giới thiệu trong bản nâng cấp Oolong.

Các tính năng

Các tính năng mới đã được ghi chú trên các coreapp, và node . Bao gồm:

Core và app:

  1. Dense squares: Tăng khả năng sử dụng không gian trong một khối cho dữ liệu blob.
  2. Namespace ID size: Tăng kích thước ID không gian từ 8 byte lên 29 byte.
  3. Kích thước khối bị hạn chế:Restricted block size – Giới thiệu tham số mới cho kích thước khối của Celestia có thể được đặt bởi cộng đồng thông qua quản trị on-chain.
  4. Xây dựng khối vuông quyết định: Loại bỏ quyền lực của người đề xuất khối để xác định số lượng đệm và kích thước vuông của một khối.

Quản trị on-chain đã được loại bỏ cho tất cả các tham số ngoại trừ một số tham số lựa chọn như kích thước khối. Bây giờ, mọi thay đổi bên ngoài các tham số lựa chọn đó sẽ yêu cầu một hard fork.

Celestia-node

  1. Blob module: Đây là giao diện chính cho rollups để gửi, truy xuất và chứng minh sự bao gồm dữ liệu vào Celestia.

Tin tức liên quan đến bất kỳ nâng cấp mạng nào cũng có thể được tìm thấy trên kênh cộng đồng Celestia Network Upgrade announcements trên Telegram. Nếu bạn cần hỗ trợ về việc di chuyển, hãy hỏi cộng đồng trên Discord trong các kênh #mocha-testnet hoặc #developers

Bài viết mới nhất

Persistence One đem Restaking đến Cosmos.

TL;DR Persistence One đã mang Restaking đến Cosmos. Người dùng có thể gửi tiền vào Liquid Staked Tokens (ATOM, TIA, DYDX, vv.) bằngpSTAKE, Stride, Quicksilver, và Milkyway vào...

Persistence: Khu vực bị hạn chế truy cập.

Persistence gửi đến người dùng thông báo thay đổi về giới hạn nơi truy cập! Cảnh báo Dịch vụ Công cộng: Hạn chế Truy...

Stablecoins: USDC và USDT trên Persistence

Stablecoins như USDC và USDT đóng vai trò quan trọng trên nền tảng Persistence, mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Chúng giữ cho...

Giới thiệu Agoric Orchestration.

Agoric được thiết kế độc đáo nhằm giảm thiểu sự ma sát trong việc phát triển các ứng dụng phức tạp trên nhiều chuỗi,...