Juno Network và JUNO, tokenomics và ứng dụng

$JUNO là native asset của hệ sinh thái Juno. Dưới đây là mô tả về tính năng của JUNO.

Vai trò của JUNO

JUNO là tài sản có nhiều ứng dụng trong hệ sinh thái JUNO, bao gồm bảo mật mạng proof of stake, là yếu tố chính trong quản trị trên chuỗi, là nhiên liệu di chuyển (gas) cho tất cả các smart contract tương tác và triển khai được trong hệ sinh thái, tài sản thế chấp trong các trường hợp sử dụng smart contract khác nhau và là công cụ làm việc để thu thập giá trị từ các ứng dụng phi tập trung (dapps) được xây dựng trên JUNO.

Phân tích nguồn cung Genesis

⚪️ Community Stakedrop (lưu hành từ ban đầu): 30.663.193 $JUNO

⚪️ Community Pool (không lưu hành và bị khóa Onchain): 20.000.000 $JUNO

⚪️ Smart Contract Challenges (lưu hành khi khởi động): 2.373.341 $JUNO

⚪️ Core Development Reserve (không lưu hành và được phân bổ trong 12 năm)10.084.396 $JUNO

⚪️ Core Team (không lưu hành và được phân bổ trong 12 năm): 1.782.312 $JUNO

✅ Nguồn cung lưu hành tại Genesis: 33.036.534 $JUNO

‌✅ Nguồn cung được phân bổ tại Genesis: 11.866.708 $JUNO

‌✅ Số lượng bị khóa trong Community Pool: 20.000.000 $JUNO

Tóm tắt:

✅Nguồn cung lưu hành: 33.036.534 $JUNO

✅ Tổng nguồn cung: 64.903.242 $JUNO‌

✅ Ngưỡng cung tối đa (Đạt vào năm 2023 sau 12 năm): 185.562.268 $JUNO

Bảo mật trong Network (Staking)

Vì JUNO chạy trên hệ thống đồng thuận Tendermint PBFT dựa trên Proof-of-Stake, việc staking là rất quan trọng để đảm bảo mạng an toàn và mạnh mẽ.

JUNO có một số validator được đánh giá cao nhất trong không gian proof of stake. Chủ sở hữu tài sản có thể stake (ủy quyền) $JUNO của họ cho các node validator trên cơ sở không giám sát và nhận được phần chia sẻ của phân bổ phần thưởng giao thức cố định hàng năm.

Lịch trình thưởng cho Staking 2.0

Cải tiến mô hình thưởng của các blockchain dựa trên SDK khác, JUNO đã ra mắt với một cấu trúc thưởng mới lạ. Trong một khoảng thời gian 12 năm (12 Phases), ngưỡng cung tối đa của 185.562.268 JUNO sẽ được đạt được.

Để đạt được ngưỡng cung tối đa, các động lực mạng cố định hàng năm được phân bổ cho những người đặt cược bảo vệ mạng trong quá trình này. Những người tiên phong ban đầu sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ việc staking JUNO của họ. Sau 12 năm, lịch trình thưởng kết thúc và JUNO sẽ trở thành giảm phát. Tại thời điểm đó, động lực mạng sẽ chủ yếu đến từ các khoản phí giao dịch của hàng trăm dapps được triển khai trên mạng, lưu lượng IBC và stakedrops/airdrops.

Lịch trình thưởng

⚪️ Phase 1: Fixed inflation 40%

New Juno in year 1 = (+25.961.297)

Supply after year 1 = 90.864.540 $JUNO

⚪️ Phase 2: Fixed inflation 20%

New Juno in year 2 = (+18.172.908)

Supply after year 2 = 109.037.449 $JUNO

⚪️ Phase 3: Fixed inflation 10%

New Juno in year 3= (+10.903.744)

Supply after year 3 = 119.941.194 $JUNO

Once the inflation reaches 10% it gradually reduces on a fixed 1% basis each year.

Khi lạm phát đạt đến 10%, nó sẽ dần giảm trên cơ sở 1% cố định mỗi năm.

⚪️ Phase 4 = Fixed 9% (+10.794.707) Supply = 130.735.901 $JUNO

⚪️ Phase 5 = Fixed 8% (+10.458.872) Supply = 141.194.773 $JUNO

⚪️ Phase 6 = Fixed 7% (+9.883.634) Supply = 151.078.407 $JUNO

⚪️ Phase 7 = Fixed 6% (+9.064.704) Supply = 160.143.112 $JUNO

⚪️ Phase 8 = Fixed 5% (+8.007.155) Supply = 168.150.267 $JUNO

⚪️ Phase 9 = Fixed 4% (+6.726.010) Supply = 174.876.278 $JUNO

⚪️ Phase 10 = Fixed 3% (+5.246.288) Supply = 180.122.566 $JUNO

⚪️ Phase 11 = Fixed 2% (+3.602.451) Supply = 183.725.018 $JUNO

⚪️ Phase 12 = Fixed 1% (+1.837.250) Supply = 185.562.268 $JUNO

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Quản trị

Người nắm giữ JUNO có thể tham gia vào quản trị giao thức bằng cách đưa ra đề xuất và bỏ phiếu cho các yếu tố khác nhau tác động đến hệ sinh thái JUNO rộng hơn.

Mỗi JUNO cho phép 1 phiếu bỏ phiếu trong quản trị trên chuỗi.

The community pool được sử dụng để tài trợ cho các công cụ và các hoạt động sinh thái và có phân bổ giao thức 20.000.000 JUNO tại genesis, lớn hơn đáng kể so với bất kỳ dự án dựa trên Cosmos SDK nào hiện có. Điều này mang lại rất nhiều tự do cho cộng đồng xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ ngay từ ngày đầu. Ngoài ra, The community pool tái tạo dựa trên mức thuế phần thưởng khối 2%.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Work asset

Các dapps của hệ sinh thái triển khai trên JUNO mang lại giá trị cho tài sản JUNO thông qua phí được tạo ra từ việc sử dụng smart contract và từ việc sử dụng JUNO trong các trường hợp sử dụng đa dạng từ DAO đến NFT.

Tương tự như Ethereum (ETH) hoặc Terra (LUNA), JUNO là cột sống của hệ sinh thái và đóng vai trò then chốt trong cung cấp một nền tảng samrt contract được chỉ định có khả năng mở rộng, tương tác và cung cấp một môi trường sandbox màu mỡ cho các nhà phát triển từ khắp không gian blockchain và xa hơn nữa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Phân phối JUNO Genesis

64.903.243 $JUNO (64,9 triệu) được tạo ra (không phải toàn bộ đang lưu thông) tại thời điểm Genesis dựa trên cảnh báo Cosmos Hub 3 từ ngày 18/02/2021 (6:00 PM UTC).

Thiết lập thông qua 1:1 stakedrop, 47% của nguồn cung Genesis được dành cho những người đặt cược $ATOM có tài sản được giao kết trong thời điểm cảnh báo. Các validators của sàn giao dịch và người đặt cược giao kèo với những validators này sẽ bị loại khỏi stakedrop. Bên cạnh đó, cộng đồng đã bỏ phiếu để thực hiện một hard whalecap tại 50k $ATOM để đảm bảo một phân phối ít tập trung hơn đặc biệt liên quan đến việc phân phối trọng số bỏ phiếu của mạng và đảm bảo một cơ sở bỏ phiếu rộng và đồng đều trong quản trị trên chuỗi.

Khoảng 10% sự khác biệt về nguồn cung đã được phân bổ cho quỹ phát triển Core-1 (địa chỉ multi-sig) để tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi. 90% còn lại của nguồn cung thặng dư được phân bổ theo các cách sau đây (20 triệu $Juno cho cộng đồng, cuộc thi hợp đồng thông minh 2.373.341,66 triệu để được quản lý/phân phối bởi Core-1. Sự khác biệt còn lại sẽ không được bao gồm trong tệp Genesis, tức là đã bị đốt cháy).

✅ Tìm hiểu thêm về Moneta Hacks đang diễn ra và bắt đầu xây dựng các ứng dụng phi tập trung.

Hãy cùng nhau thảo luận về ý tưởng của bạn với các nhà đóng góp hệ sinh thái Juno hoặc triển khai đổi mới của riêng bạn một cách không cần cho phép ngay bây giờ trên Discord.

⚪️ Web: https://www.junonetwork.io/

⚪️ Medium: https://medium.com/@JunoNetwork

⚪️ Discord: https://discord.gg/QcWPfK4gJ2

⚪️ Github: https://github.com/CosmosContracts/Juno

⚪️ Updates: https://t.me/Juno_Updates

⚪️ Twitter: https://twitter.com/JunoNetwork

⚪️ Price Discussions: T.me/Juno_Price

Bài viết mới nhất

Sự Bùng Nổ Của Thời Đại Multi-Chain

Thời đại Multi-Chain đang đến với một loạt ứng dụng mới hứa hẹn tận dụng sức mạnh của web3 mà không bị giới hạn...

Agoric: Sử dụng Orchestration với 5 thiết kế ứng dụng đa chuỗi.

Đối với Orchestration, Five Multi-Chain App Designs - 5 Thiết Kế Ứng Dụng Đa Chuỗi, là một khái niệm quan trọng. Agoric sắp ra...

Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong...

Chuyển đổi an ninh của Bitcoin sang Persistence One.

Persistence One hợp tác với Babylon để mở khóa tiềm năng của 21 triệu BTC nhằm bảo vệ hệ sinh thái Liquid Staking và...