Kế hoạch mới từ Bộ Kế toán Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống DeFi?

0
148

Bộ Kế toán Hoa Kỳ gần đây đã ra mắt một bản dự thảo chứa các điều chỉnh thuế mới dành cho lĩnh vực tiền mã hóa.

Trong các sửa đổi đề xuất, một phần quan trọng là việc giới thiệu mẫu biểu 1099 cho các giao dịch tiền mã hóa. Hướng dẫn mới cũng làm rõ nghĩa vụ thuế đối với những người tham gia khai thác tài sản số.

Dự luật đề xuất có vẻ như sẽ miễn thuế cho người tham gia khai thác tài sản số, nhưng nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến các sàn giao dịch tiền mã hóa. Điều này đã tạo ra sự phản đối từ phía ngành công nghiệp, đặc biệt là từ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính phi tập trung vào DeFi.

Một biểu mẫu thuế được cá nhân hóa

Tùy chỉnh biểu mẫu thuế cá nhân cho từng người.
Các quy định mới được giới thiệu nhằm đáp ứng Đạo luật Đầu tư Hạ tầng và Việc làm năm 2021, nhằm mục tiêu làm rõ yêu cầu báo cáo thuế đối với ngành tiền mã hóa đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Bản tài liệu này, công bố vào ngày 25 tháng 8, thể hiện các nhiệm vụ mà các sàn giao dịch tiền mã hóa chủ yếu phải thực hiện, cùng với những người xử lý thanh toán và nhà cung cấp ví lưu trữ. Các nền tảng giao dịch phi tập trung cũng sẽ có trách nhiệm báo cáo.

Dự luật đề xuất đề cập đến việc giới thiệu biểu mẫu thuế cá nhân hóa, có tên gọi 1099-DA, dành riêng cho giao dịch tiền mã hóa. Mục tiêu của biểu mẫu này là tối ưu hóa quy trình báo cáo và giải quyết các sự nhầm lẫn liên quan đến tính thích hợp của các biểu mẫu thuế hiện có đối với tiền mã hóa.

Dự thảo còn nêu rõ vấn đề khác, đó là định nghĩa của thuật ngữ “môi giới” trong ngành tiền mã hóa. Khái niệm này bao gồm nền tảng giao dịch tài sản số, người xử lý thanh toán, nhà cung cấp ví lưu trữ và các tổ chức thường xuyên tạo điều kiện cho việc đổi mã thông báo tiền mã hóa.

Miles Deutscher, một nhà phân tích tiền mã hóa, là một trong số những người đã lên án các quy định mới.

Dự luật miễn trừ người tham gia khai thác tài sản số khỏi yêu cầu báo cáo, nhưng không áp dụng cho các nền tảng DeFi. Điều này có thể dẫn đến việc Uniswap, 1inch, Curve, MetaMask và các nền tảng khác bị phân loại như các môi giới, và buộc họ phải thực hiện các thủ tục Xác minh danh tính (KYC).

Dự luật đề xuất đối mặt với sự phê phán

Phản ứng chỉ trích đối với dự luật đề xuất Không chỉ Miles Deutscher, mà còn nhiều cá nhân khác cũng đang tiến hành xem xét kỹ về dự luật này.

Miller Whitehouse-Levine, Giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục DeFi, đã thể hiện sự lo ngại về sự phạm vi mở rộng của dự luật đề xuất, miêu tả nó là “mơ hồ” và “tự phủ nhận”.

Các nhà phê phán cũng đã chú ý rằng các dịch vụ như Metamask, các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap và các hợp đồng thông minh đa chữ ký có thể phải tuân theo các quy định báo cáo mới này, đồng thời yêu cầu thiết lập các quy định mới liên quan đến xác minh danh tính của khách hàng.

Kristin Smith, CEO của Hiệp hội Blockchain, đã đề cao tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế trong các giao dịch tài sản số. Mặc dù cô nhận thức về tiềm năng lợi ích cho người dùng tiền mã hóa, nhưng cô cũng kêu gọi việc thi hành các quy định thuế cẩn thận để phản ánh các đặc điểm độc đáo của hệ sinh thái tiền mã hóa.

Patrick McHenry, Chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Biden vì đưa ngành công nghiệp tài sản số vào tình thế nguy hiểm thông qua các quy định thuế tiền mã hóa mới đề xuất. Ông đã phê phán dự luật đề xuất vì thiếu sự rõ ràng và một kế hoạch khung chặt chẽ, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc có các quy tắc rõ ràng, cụ thể và được điều chỉnh một cách thích hợp.

What’s next?

Các bước tiếp theo trong quá trình này là như sau:

  • Bộ Kế toán Hoa Kỳ đã mở cửa để thu thập ý kiến ​​của công chúng về dự luật cho đến ngày 30 tháng 10.
  • Các cuộc thảo luận công khai đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 11.
  • Trong giai đoạn này, các bên liên quan trong ngành và các chuyên gia có thể tham gia bằng cách đưa ra ý kiến ​​của họ và cung cấp thông tin đầu vào.
  • Những ý kiến, đề xuất và thông tin từ các cuộc thảo luận và ý kiến ​​công chúng có thể ảnh hưởng đến quy trình hoàn thiện và điều chỉnh các quy định.
  • Qua các bước này, chính phủ có thể thu thập các quan điểm khác nhau và cân nhắc các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng về quy định thuế tiền mã hóa.

Tổng cộng, quá trình này tạo cơ hội cho sự tham gia và đóng góp của cộng đồng và các chuyên gia, giúp chính phủ xem xét một cách toàn diện trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng về quy định liên quan đến thuế tiền mã hóa.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here