Khai thác Bitcoin: Hut 8 Canada Đạt Sự Chấp Thuận Quan Trọng Từ Tòa Án Cho Sáp Nhập với USBTC – Bước Đột Phá Trong Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử

0
327

Công ty Hut 8, một đơn vị khai thác Bitcoin có trụ sở tại Canada, đã nhận được sự chấp thuận quan trọng từ Tòa án Tối cao British Columbia để tiến hành sáp nhập với Công ty Bitcoin Hoa Kỳ – U.S. Bitcoin Corp (USBTC).

Kế hoạch hoàn thành việc sáp nhập này vào cuối năm nay, và dự kiến sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể trong cảnh quan của ngành công nghiệp khai thác Bitcoin và hiệu suất tính toán.

Tóm tắt chiến lược của Hut 8:

Vào đầu năm 2023, Hut 8 and USBTC  tiết lộ kế hoạch sáp nhập hoạt động của họ. Sau khi nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ tòa án vào ngày 18 tháng 9, sáp nhập đã được chấp thuận.

Kết quả là, ra đời một doanh nghiệp mới mang tên tạm thời “New Hut”, dự kiến sẽ niêm yết công khai dưới quốc tịch Hoa Kỳ. Đây sẽ tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp khai thác Bitcoin và tính toán hiệu suất cao.

New Hut sẽ tận dụng công suất 825 megawatt, phân phối vào sáu cơ sở khai thác Bitcoin và trung tâm dữ liệu riêng biệt. Khả năng mở rộng này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp để củng cố vị thế trong lĩnh vực khai thác Bitcoin.

Còn vài bước cuối cần hoàn thiện, đặc biệt là việc xin phê duyệt từ cổ đông của USBTC. Đây là yêu cầu quan trọng để hoàn tất quá trình sáp nhập và đưa New Hut ra công chúng.

Sau khi sáp nhập hoàn tất, cổ phiếu của công ty sẽ được giao dịch trên sàn Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán Toronto, với mã giao dịch “HUT”. Cổ đông cũng sẽ phải thực hiện các thủ tục hành chính để sở hữu cổ phiếu thông thường của New Hut.

Sáp nhập này sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động khai thác Bitcoin?

Sáp nhập này dự kiến sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác Bitcoin. Việc hợp nhất có tiềm năng tăng cường khả năng khai thác của công ty thống nhất. Cả Hut 8 và USBTC đều là hai trong số các tổ chức khai thác tiền điện tử lớn nhất ở Bắc Mỹ. Kế hoạch sáp nhập này đã đồng điệu lại các chiến lược hoạt động của Hut 8.

Gần đây, công ty đã chuyển 6.400 thiết bị khai thác ASIC từ một cơ sở tạm ngừng hoạt động ở Ontario đến Texas, điều này được thúc đẩy bởi một tình huống đấu tranh pháp lý với nhà cung cấp năng lượng Validus Power. Bước di chuyển chiến lược này hỗ trợ sự cam kết của Hut 8 trong việc đáp ứng nhu cầu tăng lên trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.

Do đó, nếu mọi thành phần diễn ra như dự đoán, New Hut đang trên đúng hướng để trở thành một lực lượng nổi bật trong cảnh quan nhanh chóng thay đổi của khai thác Bitcoin và tính toán chuyên biệt.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here