Mining Bitcoin đạt mức cao kỷ lục mới là 54% sử dụng năng lượng tái tạo.

Đào Bitcoin (mining bitcoin) đạt mức kỷ lục mới, với 54% sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Một báo cáo gần đây đã ghi nhận một tăng đáng kể trong việc áp dụng năng lượng bền vững cho hoạt động đào Bitcoin.

Báo cáo, được phát hành vào ngày 18 tháng 1, do nhà phân tích ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp) về Bitcoin, Daniel Batten, dựa trên dữ liệu từ mô hình BEEST model  và một phân tích sâu rộng dựa trên thông tin công khai, đã nhấn mạnh mức tăng chưa từng thấy của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong việc đào Bitcoin (BTC), lên đến 54,5%. Điều này đại diện cho sự gia tăng 3,6% so với năm 2023 theo lịch Dương.

Trong một bài viết trên blog về Dự báo ESG Bitcoin, đánh giá sự tiến bộ đáng kể trong vòng bốn năm qua, so sánh tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo của Bitcoin với các ngành khác. Thông tin trong báo cáo đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tác động môi trường của hoạt động đào Bitcoin.

Nghiên cứu cụ thể lưu ý đến các biện pháp được áp dụng bởi các người đào Bitcoin ngoài mạng lưới, đặc biệt là việc sử dụng khí methane thải ra môi trường. Báo cáo cũng mô tả cách các nhà sản xuất dầu nhỏ ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ, truyền thống đã trả tiền cho các giấy phép để đốt khí tự nhiên, thậm chí có một số thải khí methane trực tiếp vào không khí.

Tuy nhiên, có sự thay đổi đáng kể trong các thực tiễn, khi một số công ty đào mỏ Bitcoin đã bắt đầu sử dụng khí methane thải ra môi trường để sản xuất điện cho hoạt động đào Bitcoin. Chiến lược này giúp giảm thiểu tác động độc hại của khí methane thải ra môi trường và nâng cao tính bền vững của việc đào Bitcoin.

Báo cáo ghi nhận rằng chiến lược này đã giúp mạng lưới Bitcoin giảm thiểu tới 7,3% trong tổng lượng khí thải của nó mà không cần phải sử dụng các biện pháp bù đắp khác. Mức giảm này đứng đầu trong việc giảm khí thải không cần bù đắp của bất kỳ ngành nào cho đến nay.

Bài viết tiếp tục nhấn mạnh sự mở rộng của hoạt động đào mỏ sử dụng năng lượng tái tạo ngoài lưới, ví dụ như sự tham gia của Tether trong việc đào mỏ thủy điện ở khu vực Latin America và việc tìm kiếm các địa điểm đào mỏ khác giảm thiểu khí methane. Những phát triển này làm nổi bật sự phụ thuộc ngày càng tăng của mạng lưới Bitcoin vào các nguồn năng lượng bền vững.

Sự thay đổi địa lý trong hoạt động đào mỏ cũng đã đóng góp vào cuộc đua về tính bền vững này. Sau khi Trung Quốc cấm đào mỏ và Kazakhstan áp đặt quy định nghiêm ngặt, các công ty đào mỏ lớn chủ yếu đã di chuyển đến các vùng có nguồn điện sạch hơn ở Bắc Mỹ hoặc các địa điểm ngoài lưới bền vững.

Sự di cư này, kết hợp với xu hướng toàn cầu hóa lưới điện trở nên xanh hơn với tốc độ 0,7% mỗi năm, đã dẫn đến cải thiện 29% về mật độ khí thải của các công ty đào Bitcoin trên lưới so với năm 2021.

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...