NEAR và Polygon hợp tác đổi mới với zero-knowledge proofs.

0
141

NEAR Foundation và Polygon đang hợp tác để đổi mới trong việc sử dụng chứng minh không cần tiết lộ thông tin. NEAR Foundation đã kết hợp với Polygon Labs để phát triển zkWASM, một giải pháp chứng minh không cần tiết lộ thông tin – zero-knowledge proof tiên tiến, nhằm tăng cường tính tương tác và bảo mật cho các chuỗi dựa trên WASM.

Sự hợp tác này giữa NEAR Foundation và Polygon Labs đã được công bố tại sự kiện NEARCON, tổ chức hàng năm tại Lisbon.

Đây là một nỗ lực đáng chú ý để tạo ra zkWASM – một công nghệ chứng minh không cần tiết lộ thông tin được tùy chỉnh dành cho các chuỗi WASM. Sự kết hợp này hứa hẹn kết hợp kiến thức của NEAR trong việc chạy WASM với sự chuyên môn của Polygon trong các công nghệ mở rộng chứng minh không cần tiết lộ thông tin.

Dự án này nhằm kết nối giao thức NEAR với Ethereum, tạo điều kiện cho các chuỗi WASM để truy cập vào tính thanh khoản mở rộng của Ethereum. Đồng thời, nó cũng là nền tảng cho một lớp tương tác đang trong quá trình phát triển, cho phép tạo ra một nền tảng thanh khoản chung trên nhiều cảnh quan blockchain khác nhau, bao gồm cả các layer-1 thay thế và layer-2 EVM.

Sandeep Nailwal, Đồng sáng lập viên của Polygon, đã nhấn mạnh tính tùy chỉnh mà zkWASM prover sẽ mang lại cho các nhà phát triển, cung cấp sự linh hoạt và sự lựa chọn khi thiết lập hoặc chuyển đổi các chuỗi EVM hoặc WASM.

Tăng cường tính khả năng mở rộng và bảo mật

Dự án zkWASM prover có tiềm năng đáng kể giảm sự phức tạp trong quá trình xác minh cho các validator của NEAR. Thông qua việc tạo ra một chứng minh không cần tiết lộ thông tin duy nhất, các validator có thể tránh được công việc tốn sức xác minh shard, đồng thời tăng cường tính khả năng mở rộng và thúc đẩy sự phi tập trung hơn cho Giao thức NEAR.

Illia Polosukhin, người sáng lập NEAR Protocol, đánh giá cao sự hợp tác này và nhấn mạnh rằng lợi ích rộng lớn của chứng minh không cần tiết lộ thông tin sẽ mang lại cho web3. Anh ta hình dung rằng nỗ lực hợp tác giữa NEAR và Polygon Labs không chỉ nâng cao khả năng của NEAR mà còn đóng góp một cách quan trọng vào sự mở rộng của lĩnh vực chứng minh không cần tiết lộ thông tin.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here