Octan Network đã huy động vốn từ các nhà đầu tư như Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures.

0
389

Octan Network vừa thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần như Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures trong giai đoạn huy động vốn mới.

Octan là một công ty phân tích dữ liệu trong lĩnh vực Web3, và việc này giúp họ nhận được nguồn đầu tư từ Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures trong giai đoạn huy động vốn thiên thần của mình.

Trong lĩnh vực phân tích dữ liệu trên chuỗi khối, nhiều ví dụ thành công đã xuất hiện, chẳng hạn như Chainalysis, Nansen, Dune Analytics, Arkham Intelligence, những dự án tập trung vào theo dõi luồng tiền mặt, tiền thông minh và phân tích các chỉ số tài chính. Octan có một phương pháp độc đáo, là việc đánh giá uy tín của các thực thể Web3, trích xuất thông tin xã hội và hành vi người dùng từ các giao dịch trên chuỗi mà không vi phạm quyền riêng tư.

Nhờ vào phương pháp này, Octan tự định vị mình là nền tảng tiếp thị Web3 cơ bản, cho phép nhà tiếp thị tìm kiếm và phân tích thông tin xã hội, hồ sơ cá nhân của người dùng để phân loại và phân đoạn trên chuỗi. Điều này giúp các dự án và công ty tiếp thị lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch airdrop và chiến dịch hồi quy một cách hiệu quả hơn, cũng như whitelist IDO đáng tin cậy hơn. Bên cạnh đó, Octan cũng hỗ trợ nhà nghiên cứu đánh giá dapps và chất lượng người dùng của chúng một cách dễ dàng hơn thông qua điểm danh tiếng.

CEO và người sáng lập của Octan, Paven Do, đã chia sẻ: “Dữ liệu trên chuỗi lớn, phức tạp và rất khó để có thông tin hữu ích.

Mỗi công ty phân tích chuỗi riêng sẽ có cách tiếp cận riêng của nó. Được truyền cảm hứng từ Google, Octan đã phát minh Rànkings Huyền Thoại dựa trên thuật toán Pagerank thích ứng để đo lường sự quan trọng và tác động của các thực thể trên chuỗi. Kết hợp với việc gắn nhãn cho các thực thể Web3, Octan nhằm thiết lập Sự Tin Tưởng và Uy Tín trong không gian Web3, xây dựng một nền tảng phân tích để giúp người dùng, nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư hiểu thông tin xã hội và cá nhân một cách dễ dàng, sau đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu của họ.”

Về phần Coinbase, họ đang mời gọi những người xây dựng uy tín trên chuỗi tham gia vào Quỹ Sinh Thái Base của họ.

Base là một lớp L2 optimistic-rollup trên Ethereum, được hỗ trợ bởi ngăn xếp OP và phát triển bởi Coinbase. Base tập trung vào việc tạo “nhận dạng phi tập trung và uy tín” trên chuỗi, và cảnh báo về khả năng xây dựng tính đáng tin cậy thông qua việc sử dụng các giao thức uy tín như Google Pagerank để ủng hộ các thực thể tự nhiên trên chuỗi. Điều này trùng khớp với những gì Octan đã nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm qua.

Dòng vốn đầu tư từ Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures sẽ giúp Octan chi trả cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, triển khai giải pháp và công nghệ tiên tiến cho phiên bản sản xuất đầy đủ của nền tảng vào năm 2024.

Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures là các quỹ rủi ro có trụ sở tại Việt Nam, và họ tập trung đầu tư vào các dự án DeFi, gamefi, NFT, socialfi, DAO, cơ sở hạ tầng và lĩnh vực Web3, đặc biệt là ở giai đoạn ban đầu của các dự án.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here