Paradigm giới thiệu các thuế MEV để điều hướng giá trị đến các nhà phát triển.

0
27
Nhà nghiên cứu tại Paradigm, gồm Dan Robinson và Dave White, đã đưa ra một giải pháp gọi là Thuế Giá trị Khai Thác của Mỏ (MEV), nhằm hướng dẫn giá trị từ các ứng dụng phi tập trung đến cả người dùng và nhà phát triển. Đây là một cơ chế được thiết kế để giúp các ứng dụng này bắt giữ và sử dụng MEV của mình, có tiềm năng định hình lại cách giá trị được phân phối trong hệ sinh thái.

Đối với những người không quen thuộc với chủ đề này, MEV đề cập đến lợi nhuận mà các thợ đào hoặc các bên xác thực có thể đạt được bằng cách tái sắp xếp hoặc loại trừ các giao dịch trong một khối. Một điểm đáng chú ý, Cơ quan Châu Âu về Chứng khoán và Thị trường gần đây đã tiết lộ việc tiến hành kiểm tra các cơ chế MEV đang diễn ra, gợi ý rằng nó có thể là một hình thức lạm dụng thị trường theo khuôn khổ của MiCA.

Truyền thống, lợi nhuận từ các hoạt động MEV này thường thuộc về người đề xuất khối. Ví dụ, một bot MEV dựa trên Solana gần đây đã thu được khoảng 1,2 triệu đô la lợi nhuận. Tuy nhiên, các thuế MEV được đề xuất cung cấp một cách mới để phân phối giá trị này, theo một báo cáo gần đây.

Các thuế này hoạt động bằng cách triển khai một hợp đồng thông minh áp đặt một khoản phí tỷ lệ với phí ưu tiên của giao dịch. Ví dụ, một ứng dụng có thể áp đặt một loại thuế MEV tương đương với 99 đô la cho mỗi phí ưu tiên là 1 đô la, do đó thu được 99% của MEV.

Phương pháp này cho phép bất kỳ ứng dụng blockchain nào thực hiện phiên đấu giá MEV riêng mà không cần sử dụng cơ sở hạ tầng ngoại vi ngoài chuỗi. Kỹ thuật này có thể giải quyết các vấn đề lớn trong tài chính phi tập trung (DeFi), chẳng hạn như tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch trong các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) và giảm thiểu tổn thất cho các nhà cung cấp thanh khoản tự động (AMMs).

Đối với các bộ định tuyến DEX, các thuế MEV có thể thay thế các phiên đấu giá truyền thống, đảm bảo người dùng nhận được giá tối ưu cho các giao dịch của họ thông qua việc đấu giá cạnh tranh. AMMs, thường mất giá trị do chiến lược lợi dụng, cũng có thể hưởng lợi bằng cách sử dụng các thuế MEV để bắt giữ giá trị này và bảo vệ người cung cấp thanh khoản.

Ngoài ra, các ví có thể tích hợp các thuế MEV để cho phép người dùng bắt giữ MEV được tạo ra bởi các giao dịch của họ, tăng lợi nhuận tổng cộng của họ.

Tuy nhiên, hiệu quả của các thuế MEV phụ thuộc vào việc các người đề xuất khối tuân thủ các quy định về sắp xếp ưu tiên cạnh tranh. Các quy tắc yêu cầu sắp xếp các giao dịch dựa trên phí ưu tiên mà không có bất kỳ hình thức can thiệp nào.

Bất kỳ sai lệch nào so với các quy tắc này từ các người đề xuất khối có thể dẫn đến việc chiếm đoạt MEV cho lợi ích của họ. Ngoài ra, đảm bảo tuân thủ các quy định một cách phi tập trung và không tin cậy vẫn là một thách thức lớn.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here