Persistence One x Kujira Collaboration

Persistence One và Kujira đã hợp tác để đưa LST của pSTAKE, bắt đầu với stkATOM, vào hệ sinh thái DeFi của Kujira.

Với sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch staking trong DeFi, người dùng đang nhận ra giá trị tiềm ẩn của LST của họ.  Kujira cung cấp các dịch vụ như cho vay, mượn, giao dịch đòn bẩy, phát hành stablecoin USK và thanh lý tài sản thế chấp. Persistence One xây dựng một nền kinh tế xung quanh staking( và restaking), giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận từ LST của họ. Qua đối tác này, hai công ty tích hợp stkATOM vào hệ sinh thái của Kujira.

Bước đầu tiên của hợp tác này là niêm yết stkATOM là tài sản thế chấp trên Ghost Money Market trên Kujira. Người dùng  stkATOM có thể vay các stablecoin như USK và USDC để truy cập thanh khoản. Việc này cũng mở ra khả năng phát hành USK bằng stkATOM. Tích hợp với các hệ sinh thái stablecoin có thể thúc đẩy nền kinh tế LSTfi. Trong tương lai, Persistence One cũng dự định tích hợp các LST khác như stkDYDX, stkXPRT và nhiều hơn nữa!

Tại sao lại chọn Kujiara?

Kujira đã được lựa chọn vì nó đang phát triển một hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ trong Cosmos, cung cấp một nền kinh tế phi tập trung cho mọi người. Với tổng giá trị khoảng $170 triệu, Kujira đem lại một loạt sản phẩm chất lượng và có khả năng kết hợp với nhau, cho phép người dùng tham gia vào DeFi dựa trên rủi ro và lợi nhuận mong đợi của họ. Hệ sinh thái Kujira có 25+ giao thức và hơn 20 tích hợp khác nhau trên không gian Cosmos.

Ghost, là giao thức thị trường tiền chính của Kujira, có tổng giá trị khoảng $51 triệu. Ghost cung cấp các sản phẩm tài chính cho vay và cho vay, cho phép người dùng kiếm lợi tức và sử dụng vốn hoạt động ngắn hạn với tỷ lệ lợi ích thuận lợi. Ngoài ra, Kujira còn có nhiều ứng dụng khác như ORCA, một nền tảng đấu giá cho tài sản thế chấp bị thanh lý, FIN, một sàn giao dịch đầu tiên theo kiểu sổ đặt hàng trong Cosmos, và BLUE, một bảng điều khiển cho việc đặt cược KUJI và tham gia vào quy trình quản trị. Hệ sinh thái Kujira cũng bao gồm USK, một stablecoin phi tập trung có thể được vay hoặc phát hành bằng cách đặt cọc tài sản thế chấp.

pSTAKE

pSTAKE là một nhà cung cấp dịch vụ staking hàng đầu trên Persistence One, giúp mở khóa thanh khoản cho các tài sản đã đặt cọc của bạn. Với pSTAKE, bạn có thể đặt cọc các tài sản Proof-of-Stake (PoS) của mình một cách an toàn, tham gia vào việc cải tiến giao thức và bảo mật để kiếm lợi nhuận từ việc staking và nhận các token đại diện của tài sản được đặt cọc (stkTokens).

Các stkTokens này có thể được sử dụng để tận dụng các cơ hội sinh lợi bổ sung trong DeFi. pSTAKE Finance hiện có tổng giá trị khoảng $10.6 triệu và cung cấp staking cho ATOM, DYDX, OSMO và BNB để phát hành các stkTokens có thể được sử dụng trong DeFi. Trong số đó, stkATOM, do pSTAKE phát hành, là một trong những tài sản staking lỏng lẻo đáng chú ý nhất trên Persistence One.

stkATOM là token đại diện cho ATOM thông qua giao thức pSTAKE trên chuỗi Persistence Core-1. Persistence One đang tiến hành tích hợp các stkTokens như stkATOM vào toàn bộ hệ sinh thái Cosmos một cách không ngừng.

Các tương hỗ giữa Kujira và Persistence One:

Sự kết hợp giữa Kujira và Persistence One đang tạo ra những lợi ích đáng kể:

  1. Tăng cường thanh khoản và phát triển trường hợp sử dụng cho stkATOM: Việc tích hợp stkATOM như là tài sản thế chấp thông qua Ghost Money Market  trên Kujira không chỉ tăng cường thanh khoản mà còn mở ra nhiều cơ hội sử dụng mới cho stkATOM trong hệ sinh thái Cosmos.
  2. Phát triển nguyên tắc DeFi thân thiện với người dùng: Kujira và Persistence One đang cùng nhau phát triển các nguyên tắc DeFi thân thiện với người dùng cho các tài sản Cosmos. Tích hợp stkATOM trên Kujira là một bước đột phá, mở ra nhiều trường hợp sử dụng sáng tạo, tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng.
  3. Thúc đẩy hoạt động và thu hút người dùng mới: Sự hợp tác này sẽ giúp thúc đẩy hoạt động trên chuỗi và Tổng Giá Trị Khoảng $170 triệu hoặc hơn của cả hai hệ sinh thái, đồng thời thu hút người dùng mới và tạo ra một loạt các trường hợp sử dụng khác.
  4. Phát biểu của Mikhil Pandey: Mikhil Pandey, người đại diện của Persistence One, đã thể hiện sự phấn khích và tin tưởng vào sự hợp tác này, đánh giá cao hệ sinh thái mạnh mẽ và đa dạng của Kujira.
“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Kujira để tích hợp stkATOM và các LST pSTAKE vào hệ sinh thái Kujira. Với bộ sản phẩm đa dạng và cộng đồng mạnh mẽ, hệ sinh thái Kujira nổi lên như một sự lựa chọn rõ ràng, phù hợp với chiến lược tổng thể của chúng tôi nhằm mở rộng các cơ hội stkATOM DeFi.”
 – Mikhil Pandey

Tổng thể, sự kết hợp giữa Kujira và Persistence One đang mang lại nhiều cơ hội mới cho cả hai cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của DeFi trên chuỗi Cosmos.

Thông tin về Persistence

Persistence là một chuỗi ứng dụng trên Cosmos, tập trung vào Liquid Staking và Restaking.

Trong chuỗi core-1 của Persistence, bạn sẽ tìm thấy pSTAKE Finance – một giao thức staking lỏng lẻo đa chuỗi cho việc phát hành các token LST, giúp người dùng kiếm lợi nhuận từ staking và tham gia vào các nguyên tắc DeFi. Ngoài ra, còn có  Dexter– một DEX liên chuỗi cho các tài sản tạo lợi nhuận như LST.

Mục tiêu của Persistence là cung cấp một nơi duy nhất cho staking lỏng lẻo cho người dùng PoS, cũng như tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng sáng tạo xung quanh các token LST.

Hãy trở thành một Persister ngày hôm nay và kết nối với chúng tôi qua:

Twitter | LinkedIn | Telegram | YouTube | Reddit | hoặc qua email tại hello@persistence.one.

Bài viết mới nhất

Sự Bùng Nổ Của Thời Đại Multi-Chain

Thời đại Multi-Chain đang đến với một loạt ứng dụng mới hứa hẹn tận dụng sức mạnh của web3 mà không bị giới hạn...

Agoric: Sử dụng Orchestration với 5 thiết kế ứng dụng đa chuỗi.

Đối với Orchestration, Five Multi-Chain App Designs - 5 Thiết Kế Ứng Dụng Đa Chuỗi, là một khái niệm quan trọng. Agoric sắp ra...

Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong...

Chuyển đổi an ninh của Bitcoin sang Persistence One.

Persistence One hợp tác với Babylon để mở khóa tiềm năng của 21 triệu BTC nhằm bảo vệ hệ sinh thái Liquid Staking và...