Saga phù hợp như thế nào trong Landscape of Web3.

Phần 1: Tìm hiểu về Saga’s Token Economics

Giới thiệu

Bài báo thảo luận về Token Economics, một lĩnh vực nghiên cứu mới xuất hiện từ sự phát triển của Web3, lĩnh vực này rút ra từ các nguyên tắc Kinh tế, Tài chính, Thiết kế Cơ chế và Game Theory.

Nó giải thích rằng bài báo Saga’s Token Economics đã được nghiên cứu cẩn thận trong 6 tháng qua và được thiết kế để tạo ra một nền kinh tế mới mạnh mẽ cho blockspacechuyên dụng. Bài báo cũng nhằm mục đích thảo luận về công nghệ cốt lõi của Saga và cách nó phù hợp với bối cảnh chung của Web3 bằng cách xem xét tác động của các dịch vụ điện toán đám mây trong không gian Web2 và so sánh những vấn đề đó trong bối cảnh của Web3 ngày nay. Sự hiểu biết này sẽ là cơ sở để hiểu các quyết định được đưa ra cho Saga’s Token Economics.

Saga đóng vai trò như thế nào trong cảnh quan Web3?

Bài viết này là bài đầu tiên trong loạt bài viết nghiên cứu sâu về tất cả các khía cạnh chính của Saga’s token economics. Thay vì việc thiết lập dài, mất sức và tốn vốn mà Eric và Kho phải đối mặt , hiện nay các công ty chỉ cần viết một séc, mua quyền truy cập vào máy tính của người khác, được lưu trữ trong các kho lạnh có nguồn điện dự phòng và đủ lưu trữ.”

Một trong những triển khai phổ biến hơn trên AWS là EC2 (Elastic Cloud Compute) – một sản phẩm cho phép users thuê máy tính ảo để chạy các ứng dụng của riêng họ, điều này chắc chắn đã hữu ích cho Netflix trong những ngày đầu của họ.

Phần mềm này bao gồm: Tendermint Core – thuật toán đồng thuận Proof of Stake hạng nhất, Cosmos SDK – một bộ công cụ phát triển phần mềm để thêm chức năng vào blockchain, CosmWasm – một nền tảng hợp đồng thông minh an toàn dựa trên Rust, và Inter Blockchain Communication (IBC) – viên ngọc quý của công nghệ Cosmos cho phép các blockchain trò chuyện với nhau.

Mặc dù tất cả các công nghệ này đều hoàn toàn mã nguồn mở, Jin Kwon – đồng sáng lập của Saga và Cosmos OG – phỏng đoán rằng vẫn có thể mất cho một đội mới khoảng từ 8-10 tháng để thực sự triển khai một blockchain với bộ công nghệ Cosmos.

Để tìm hiểu thêm về Saga protocol, bấm vào đây here: Hãy chắc chắn tham gia Saga’s Discord và theo dõi Saga trên Twitter để biết tin tức và cập nhật mới nhất. Theo dõi Saigontradecoin để tìm hiểu part 2 của series này nhé.

Bài viết mới nhất

ParallelChain (XPLL) Community Round

Sau hơn ba năm lập kế hoạch, huy động vốn và nỗ lực kỹ thuật để xây dựng Mainnet proof-of-stake cho hệ sinh thái...

Tgrade: SỰ KHÁC BIỆT CỦA DEFI 2.0.

Tgrade - Câu hỏi đặt ra về sự quay trở lại của DEFI 2.0 là nó có sự khác biệt gì so với trước...

Nâng cấp bản thử nghiệm Namada Testnet v0.13.0

Nâng cấp giao thức được kích hoạt của Namada theo chiều cao đã thất bại trong việc kích hoạt trên bản testnet tại block...

Namada: Sự riêng tư của ‘Public Good’

Trên nền tảng Namada, shielded set được bảo trợ, để những người dùng ban đầu không phụ thuộc vào sự tồn tại của một...