Stablecoins: USDC và USDT trên Persistence

0
122

Stablecoins như USDC và USDT đóng vai trò quan trọng trên nền tảng Persistence, mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Chúng giữ cho giá trị ổn định, cung cấp một phương tiện thanh toán dễ dàng và an toàn trên mạng lưới blockchain. Việc tích hợp USDC và USDT trên Persistence mở ra cơ hội đưa thanh khoản từ Cosmos lên Dexter, một giao thức thanh toán phân quyền.

Hướng dẫn sử dụng để đưa thanh khoản USDC và USDT từ Cosmos lên Dexter bao gồm các bước sau:
 • Đảm bảo bạn đã có tài khoản trên Persistence và đã kết nối ví Cosmos của mình với tài khoản này.
 • Chuyển đổi USDC và USDT từ ví Cosmos sang Persistence bằng cách sử dụng giao thức tích hợp.
 • Mở ứng dụng Dexter trên Persistence và chọn tùy chọn để thêm thanh khoản.
 • Chọn cặp giao dịch mong muốn, chẳng hạn như USDC/PST hoặc USDT/PST, và theo chỉ dẫn để cung cấp thanh khoản.
 • Sau khi cung cấp thanh khoản thành công, bạn sẽ nhận được PST (token của Persistence) và có thể tham gia vào các hoạt động giao dịch trên Dexter.

Qua quá trình này, người dùng có thể tận dụng thanh khoản của USDC và USDT từ Cosmos để tham gia vào các giao dịch trên Dexter, tạo ra một hệ sinh thái tài chính phong phú và linh hoạt trên nền tảng Persistence.

Stablecoins và Cosmos

Stablecoins, như USDC và USDT, đang trở thành lựa chọn phổ biến nhất trong thị trường tiền điện tử hiện nay, với giá trị thị trường ổn định ước tính đạt khoảng ~$125 tỷ, theo DeFiLlama. Chúng đóng vai trò quan trọng trong phát triển mạnh mẽ của DeFi nhờ tính ổn định về giá, tính sẵn có và tính bao quát trong các hoạt động tài chính.

Tuy nhiên, trong Hệ sinh thái Cosmos, việc tích hợp các stablecoin như USDC và USDT đã gặp phải một số thách thức, bao gồm các khoản phí giao dịch cao, trải nghiệm người dùng không lường thực và rủi ro bảo mật từ các cầu nối. Điều này đã tạo ra một rào cản lớn đối với sự phát triển của DeFi trong Cosmos và tạo ra một khoảng trống về tính ổn định.

Tuy nhiên, việc ra mắt USDT và USDC tự nhiên trên các nền tảng như Kava và Noble đã thay đổi tình hình. Trong vài tuần gần đây, hai loại stablecoin này đã đại diện cho hơn $176 triệu giá trị thị trường trong Cosmos. Stablecoin tự nhiên này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kết nối người dùng bên ngoài Cosmos và tăng cường tính thanh khoản trong Hệ sinh thái.

Vào ngày hôm nay, Hệ sinh thái Persistence đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc khởi động thanh khoản USDC và USDT tự nhiên từ Cosmos trên Dexter, trung tâm thanh khoản của nền tảng. Điều này mở ra cơ hội mới cho người dùng để tham gia vào các hoạt động giao dịch và tạo ra một hệ sinh thái tài chính phong phú và linh hoạt trên Persistence.

Sự quan trọng của USDC và USDT trên Persistence

USDC và USDT đang trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái Persistence, và việc tận dụng chúng có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng:
 1. Tạo ra Khối Lượng Giao Dịch Lớn: Sự hiện diện của USDC và USDT trên Persistence sẽ tạo ra một lượng giao dịch đáng kể, thúc đẩy hoạt động tài chính trên nền tảng.
 2. Giảm Rào Cản Tham Gia LSTfi: Việc tích hợp USDC và USDT giúp giảm thiểu rào cản cho người dùng tham gia vào LSTfi, mang lại tính hấp dẫn và tiện lợi hơn cho cộng đồng.
 3. Xây Dựng Thanh Khoản LST và XPRT: Sự sẵn có của stablecoin giúp xây dựng một nguồn thanh khoản mạnh mẽ cho LST và tăng cường thanh khoản của XPRT.
 4. Tiềm Năng Thu Hút Người Dùng Mới: Việc cung cấp thanh khoản cho USDC và USDT có thể thu hút người dùng mới, bao gồm nhà giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản, tăng tính đa dạng và sức hấp dẫn của nền tảng.
 5. Đa Dạng Hóa Thanh Khoản trong Cosmos: Việc mở rộng sự hiện diện của stablecoin trong Cosmos không chỉ làm phong phú hơn hệ sinh thái Persistence mà còn cung cấp lợi ích cho các giao thức khác như dydx và Levana.
 6. Tối Ưu Hóa Tuyến Đường Giao Dịch: Việc tích hợp USDC và USDT trên các nền tảng tổng hợp như TFM, Skip và Squid tạo ra các tuyến đường giao dịch tối ưu, cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
 7. Tăng Cường XPRT trên Dexter: Việc cung cấp USDC và USDT làm cơ sở cho giao dịch trên Dexter không chỉ tạo ra thêm thanh khoản mà còn tăng cường giá trị của token XPRT.

Hướng dẫn người dùng: Cách có được USDC và USDT trên Persistence

Dưới đây là hướng dẫn cách có được USDC và USDT trên Persistence:
 1. Tạo Ví Cosmos: Trước tiên, bạn cần tạo một ví Cosmos nếu bạn chưa có. Bạn có thể sử dụng các ví như Cosmostation hoặc Keplr để thực hiện điều này.
 2. Chuyển USDC và USDT từ Ethereum: Nếu bạn đã có USDC hoặc USDT trên Ethereum, bạn có thể sử dụng các dịch vụ như Gravity hoặc Axelar để chuyển chúng sang mạng lưới Cosmos. Đảm bảo bạn có địa chỉ ví Cosmos để nhận tiền.
 3. Sử Dụng Native Issuance: Nếu bạn không có USDC hoặc USDT trên Ethereum, bạn có thể sử dụng dịch vụ phát hành USDC và USDT tự nhiên trên Kava và Noble. Để làm điều này, bạn cần có XPRT để tham gia vào giao dịch.
 4. Đổi USDC và USDT thành XPRT: Bạn có thể sử dụng thanh khoản USDC và USDT để đổi thành XPRT trên Dexter. Điều này sẽ củng cố XPRT và tạo ra thanh khoản cho nó.
 5. Sử Dụng USDC và USDT trên Persistence: Khi bạn có USDC và USDT trên Persistence, bạn có thể sử dụng chúng để tham gia vào các giao dịch và các giao thức trong hệ sinh thái của Persistence. Đồng thời, bạn cũng có thể tận dụng các cơ hội đầu tư và giao dịch khác nhau mà nền tảng cung cấp.

USDC từ Noble

Để có được USDC trên Persistence từ Noble, có bốn cách chính bạn có thể thực hiện:

 1. Chuyển Đổi Trực Tiếp: Chuyển khoản tức thì chỉ bằng 1 cú nhấp chuột bằng cách sử dụng công cụ tổng hợp DEX

Hoán đổi và chuyển bất kỳ mã token nào trên bất kỳ chuỗi Cosmos nào sang USDC một cách kiên trì bằng cách sử dụng
– Hoán đổi IBC của TFM – TFM’s IBC Swap
– Và, Hoán đổi IBC được hỗ trợ bởi Skip Protocol trên ibc.fun, Ví Leap hoặc Ví Keplr
– Bộ định tuyến mực

2. Chuyển từ DEX khác

Chuyển Đổi Từ DEX Khác: Lấy USDC từ các DEX như Osmosis, Shade Protocol, Kujira, và rút USDC trở lại Noble từ cùng một DEX.

 • Nhận USDC trên các DEX như OsmosisShade ProtocolKujira.
 • Rút USDC về Noble từ cùng DEX.
 • IBC chuyển USDC từ Noble sang Persistence bằng cách gửi tiền trên Trang tài sản của Dexter.

3. Chuyển USDC Từ Bên Ngoài Cosmos:

 • Trong tương lai, bạn có thể chuyển USDC từ các chuỗi như Ethereum, Arbitrum, vv đến Noble trực tiếp bằng cách sử dụng CCTP của Circle (Cross Chain Transfer Protocol).
 • Sau đó, bạn có thể chuyển đổi IBC USDC từ Noble sang Persistence bằng cách sử dụng chuyển tiền gửi trên Trang Tài sản của Dexter.

4. Đúc (mint) USDC mới:

 • Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo mới USDC trực tiếp trên Noble bằng cách gửi tiền mặt và sử dụng Tài khoản Circle.
 • Sau đó, bạn có thể chuyển đổi IBC USDC từ Noble sang Persistence bằng cách sử dụng chuyển tiền gửi trên Trang Tài sản của Dexter.

USDT từ KAVA

Để có được USDT trên Persistence từ Kava, bạn có ba cách chính sau:

 1. Chuyển khoản tức thì chỉ bằng 1 cú nhấp chuột bằng cách sử dụng công cụ tổng hợp DEX
  Hoán đổi và chuyển bất kỳ mã thông báo nào trên bất kỳ chuỗi Cosmos nào sang USDT một cách kiên trì bằng cách sử dụng
  – Hoán đổi IBC của TFM –  TFM’s IBC Swap
  – Hoán đổi IBC được hỗ trợ bởi Skip Protocol trên  ibc.funLeap Wallet, hoặc Ví Keplr
  – Bộ định tuyến mực – Squid Router.
 2. Chuyển từ DEX khác
  Nhận USDT trên các DEX như OsmosisShade ProtocolKujira
  Rút USDT về KAVA từ cùng DEX.
  IBC chuyển USDT từ KAVA sang Persistence bằng cách gửi tiền trên Trang tài sản của Dexter.
 3. Chuyển USDT từ Hệ sinh thái EVM
  Kết nối USDT từ bất kỳ Chuỗi EVM nào tới KAVA EVM bằng Stargate.
  Chuyển trực tiếp USDC từ KAVA EVM sang Persistence bằng cách sử dụng Hoán đổi IBC của TFM.

Kết luận

Tích hợp các stablecoin như USDC và USDT trên Persistence mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho hệ sinh thái. Đây không chỉ làm tăng cường hoạt động trên chuỗi và giá trị tổng tài sản được khoanh vùng (TVL), mà còn thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái và củng cố vị thế của Dexter như một DEX độc đáo trong Hệ sinh thái Cosmos.

Trong tương lai, giao thức pSTAKE có thể chấp nhận các khoản tiền gửi stablecoin để tạo ra stkTokens, tạo ra một trải nghiệm người dùng mới và đáng kể. Ngoài ra, các “legos” DeFi khác, như giao thức cho vay hoặc giao thức vĩnh viễn, có thể tận dụng lợi ích từ thanh khoản sâu của stablecoin trên Persistence.

Ra mắt các pool USDC/USDT và USDT/XPRT trên Dexter là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của việc sử dụng stablecoin trên Persistence và mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.

Với một nền kinh tế LSTfi phát triển mạnh mẽ, việc có một phong cảnh stablecoin phồn thịnh là cần thiết, và tích hợp USDC và USDT trên Persistence đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và đa dạng hóa trong hệ sinh thái này.

Về Persistence

Persistence  là một chuỗi ứng dụng Cosmos chuyên về LSTfi (tài chính động của việc thế chấp), cung cấp các giải pháp phát hành và DeFi cho các LST (Tài sản số cố định).

Trong cốt lõi của chuỗi Persistence core-1, có pSTAKE Finance – một giao thức đa chuỗi về việc thế chấp động của việc thế chấp cho việc phát hành các LST. Nó cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ việc thế chấp trong khi tham gia vào các yếu tố DeFi. Ngoài ra, có còn Dexter – một sàn giao dịch liên chuỗi cho các tài sản sinh lợi như LST.

Mục tiêu của Persistence là cung cấp một điểm dừng duy nhất cho việc thế chấp động của việc thế chấp cho người dùng PoS (Chứng minh cho Sự chứng thực) và cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đổi mới xung quanh các LST.

Nếu bạn quan tâm và muốn tham gia, hãy trở thành một Persister ngay hôm nay!

Twitter | LinkedIn | Telegram | | Reddit | hello@persistence.one

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here