Standard Error (SE) là gì?

Standard Error (SE) là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả phân tích kỹ thuật và crypto.

Dưới đây là định nghĩa của SE trong hai lĩnh vực này:

Trong phân tích kỹ thuật, SE được sử dụng để đo độ chính xác của một dự đoán hoặc một ước tính trong một mô hình thống kê. Nó là độ lệch chuẩn của phân phối mẫu trung bình từ các lần lấy mẫu lặp lại và giúp đánh giá độ chính xác của ước lượng trung bình so với giá trị trung bình thực sự của quần thể. SE được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn của mẫu cho căn bậc hai của kích thước mẫu.

Trong crypto, SE được sử dụng để đo lường độ sai lệch giữa giá trị thực tế của một đồng tiền và giá trị được dự đoán bởi một mô hình phân tích hoặc một thuật toán. SE là độ lệch chuẩn của phân phối lỗi dự đoán từ các lần lặp lại của thuật toán hoặc mô hình. Nó được tính bằng cách lấy căn bậc hai của tổng bình phương các sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, chia cho kích thước mẫu.

Trong cả hai lĩnh vực, SE được sử dụng để đánh giá độ chính xác của ước lượng và giúp người dùng đưa ra quyết định hợp lý dựa trên dữ liệu và ước tính của họ.

Mô tả:

Hay còn được gọi là Sai số chuẩn, trong một khoảng thời gian xác định, đo lường mức độ giá đã sai lệch so với Đường Linear Regression Line trong cùng khoảng thời gian. Sai số Chuẩn (Standard Error) càng cao thì giá càng lệch khỏi Linear Regression Line trong cùng khoảng thời gian. Sai số chuẩn càng thấp, giá càng gần với Đường Linear Regression Line. Nếu tất cả các giá đóng cửa bằng các giá trị tương ứng của Đường Linear Regression Line, Standard Error sẽ bằng không.

Công thức tính và cách Standard Error hoạt động

Standard Error (SE) được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và crypto để đánh giá độ chính xác của ước lượng và dự đoán. Công thức tính SE trong phân tích kỹ thuật và crypto thường tương tự như trong thống kê, tuy nhiên, nó được áp dụng vào các chỉ số kỹ thuật và giá của tài sản.

Ví dụ, để tính SE cho một chỉ báo kỹ thuật như trung bình động đơn giản (SMA), ta có thể sử dụng công thức sau:

SE = s / sqrt(n)

Trong đó, s là độ lệch chuẩn của giá đóng cửa, n là số lượng giá được sử dụng để tính SMA.

Để tính SE cho một chỉ báo kỹ thuật khác như Chỉ số RSI (Relative Strength Index), ta có thể sử dụng công thức sau:

SE = sqrt((RSI * (100 – RSI)) / (n-1))

Trong đó, RSI là chỉ số RSI, n là số lượng giá được sử dụng để tính RSI.

Trong crypto, SE thường được sử dụng để đánh giá độ chính xác của dự đoán giá tài sản. Để tính SE cho dự đoán giá trong crypto, ta có thể sử dụng phương trình sau:

SE = sqrt((1/(n-2)) * sum((y – yhat)^2))

Trong đó, y là giá thực tế của tài sản, yhat là giá được dự đoán, và n là số lượng mẫu.

Tổng kết lại, SE được sử dụng để đánh giá độ chính xác của ước lượng và dự đoán trong phân tích kỹ thuật và crypto. Công thức tính SE tương tự nhau trong cả hai lĩnh vực, tuy nhiên, nó được áp dụng vào các chỉ số kỹ thuật và giá của tài sản trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để đánh giá độ chính xác của dự đoán giá trong crypto.

Kết luận

Standard Error (SE) là một chỉ số quan trọng trong phân tích kỹ thuật và crypto để đánh giá độ chính xác của ước lượng và dự đoán. SE cho ta biết độ chính xác của dữ liệu và càng thấp thì dữ liệu càng chính xác. Tuy nhiên, SE không thể hoàn toàn đảm bảo độ chính xác của dự đoán và ước lượng, và cần được kết hợp với các phương pháp khác để tăng độ chính xác.

Đối với phân tích kỹ thuật, khi sử dụng SE, ta cần lưu ý rằng các chỉ báo kỹ thuật có thể có những ảnh hưởng khác nhau đến SE. Do đó, cần phải đánh giá kỹ lưỡng để chọn ra chỉ báo phù hợp với mục đích phân tích cụ thể.

Trong crypto, SE có thể được sử dụng để đánh giá độ chính xác của dự đoán giá tài sản, tuy nhiên, việc sử dụng SE cũng cần được kết hợp với các phương pháp khác để tăng độ chính xác và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Vì vậy, SE là một chỉ số quan trọng để đánh giá độ chính xác của dữ liệu và các dự đoán, tuy nhiên, việc sử dụng nó cần được cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp với các phương pháp khác để tăng độ chính xác và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Unibot là gì?

Unibot là một ứng dụng trên Telegram được phát triển nhằm tối ưu hoá quá trình giao dịch tiền mã hoá tự động. Với...

Octan Network đã huy động vốn từ các nhà đầu tư như Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures.

Octan Network vừa thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần như Ava Capital, STC Capital và Kretos Ventures trong giai...

CyberConnect là gì?

CyberConnect - Khẳng định sự kết nối phi tập trung! Đây chính là giao thức mạng xã hội tạo dựng 'social graph' hoàn toàn...

Zk-rollups là gì? Giải quyết vấn đề khả năng mở rộng của Ethereum

Zk-rollups là một giải pháp mới giúp giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum, tức là khả năng xử lý...