Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính và mạng lưới. Chúng tôi nhìn nhận rằng Liquid Staking mang lại cơ hội cho người sở hữu tiền mã hóa để nhận lợi suất từ việc tham gia vào các mạng lưới Proof of Stake (PoS), trong khi vẫn giữ khả năng sử dụng tài sản của họ một cách linh hoạt.

Về phía Persistence One, tầm nhìn chỉ đạo của chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ và bền vững trên nền tảng của công nghệ blockchain. Chúng tôi nhấn mạnh vào việc tạo ra các giải pháp tài chính phù hợp với thế giới thực và đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và phát triển từ cộng đồng.

Trong bối cảnh thời đại hiện nay, Liquid Staking và Restaking đều có ý nghĩa quan trọng. Liquid Staking cho phép người dùng tận dụng tài sản của mình trong khi vẫn tham gia vào việc bảo vệ và hoạt động của mạng lưới blockchain. Đồng thời, Restaking giúp tối ưu hóa lợi tức bằng cách tự động tái đầu tư các phần thưởng thu được, giúp tăng tính khả thi và hiệu quả của việc duy trì mạng lưới.

Hành trình của Liquid Staking và Restaking phía trước là tiếp tục tăng cường tính linh hoạt và tiện lợi cho người dùng, đồng thời tăng cường sự an toàn và độ tin cậy của hệ thống. Chúng tôi cam kết tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng tiền mã hóa.

Cosmos từ ngày đầu


Từ những ngày đầu, Persistence One đã có sự kết nối sâu sắc với Cosmos, bắt đầu từ sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với Proof of Stake và lý thuyết app-chain vào năm 2019. Qua thời gian, dù gặp phải nhiều thách thức và biến động trên thị trường, nhưng các nguyên tắc cốt lõi của Persistence One vẫn giữ vững và mạnh mẽ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm lại tầm nhìn chiến lược của Persistence One, đánh giá sự phù hợp của nó trong bối cảnh hiện tại và nhìn vào con đường phía trước.

Persistence One đã phát triển từ một trong những chuỗi được kích hoạt bởi IBC đầu tiên đến trở thành một hệ sinh thái Layer 1 hàng đầu, với mục tiêu tối đa hóa lợi suất và bảo mật thông qua Liquid Staking và Restaking.

Dưới đây là một tóm tắt ngắn gọn về các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong hệ sinh thái của Persistence One:

Tóm tắt lịch sử Persistence One
Dù đã hoàn thành rất nhiều công việc, tầm nhìn chỉ đạo của Persistence One vẫn luôn đảm bảo rằng hệ sinh thái luôn tiến về phía trước theo hướng đúng đắn. Điều này có thể được hiểu qua một số khía cạnh cụ thể:
  1. Đổi mới liên tục: Persistence One không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi mới và cải tiến. Thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục, họ luôn cố gắng cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng được những thách thức và cơ hội mới.
  2. Tiên phong trong công nghệ: Hệ sinh thái của Persistence One luôn đứng đầu trong việc áp dụng và phát triển công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực Liquid Staking và Restaking. Việc này giúp họ giữ vững vị thế hàng đầu và tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng và các nhà đầu tư.
  3. Tương tác cộng đồng tích cực: Persistence One luôn lắng nghe và tương tác tích cực với cộng đồng của mình. Họ không chỉ làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dùng, mà còn tạo ra các cơ hội cho cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển của hệ sinh thái.
  4. Tầm nhìn chiến lược rõ ràng: Persistence One có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và dài hạn, giúp họ điều hướng mọi hoạt động và quyết định theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả.

Tóm lại, Persistence One không chỉ là một hệ sinh thái blockchain thành công, mà còn là một điển hình cho việc có một tầm nhìn chỉ đạo mạnh mẽ và linh hoạt, luôn đảm bảo rằng họ luôn tiến về phía trước và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Proof-of-Stake sẽ trở thành tiêu chuẩn.

Proof-of-Stake (PoS) đang trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của các chuỗi khối PoS an toàn và có khả năng tương tác với DeFi, khi việc cọc trở thành nguồn thu nhập cố định của tiền điện tử.

Ba khía cạnh quan trọng này – chủ quyền, linh hoạt và khả năng thích ứng – trong việc tạo ra các mạng lưới phi tập trung đã thu hút sự quan tâm của Persistence One đến Cosmos. Với hơn 15,75 triệu khối đã được tạo ra, Cosmos đã chứng kiến một trong những đợt sáng tạo đáng kể nhất trong lịch sử của nền blockchain.

Chỉ trong năm qua, nhiều dự án đã chuyển đến Cosmos, bao gồm cả dYdX. Các dự án mới như Celestia, Dymension và Hyperlane đã đem lại một làn sóng mới cho Cosmos với số lượng người dùng đáng kể. Các dự án như Akash, Persistence One, Stargaze và Injective đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực mà họ hoạt động. Ngoài ra, Cosmos cũng đã trở thành lựa chọn cho các dự án mới như Eclispse, Initia, Saga và Babylon để ra mắt.

Persistence One đã bắt đầu xây dựng một trung tâm cọc lỏng từ năm 2021, với niềm tin vào tiềm năng phát triển của lợi suất cọc. Sản phẩm sinh thái như pSTAKE Finance và Dexter đang phát triển mạnh mẽ, mở ra cơ hội mới cho “Lớp Kinh tế Persistence”. Trong tương lai, hệ sinh thái dự kiến sẽ bổ sung các nguyên tố mới như thị trường tiền, kho lưu trữ và nhiều cơ hội khác, như Cosmos Restaking, nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Persistence One về tối ưu hóa lợi suất và bảo mật.

Khi thời gian trôi qua và ngành công nghiệp trưởng thành,  Liquid Staked Tokens (LSTs) sẽ trở thành phương tiện trao đổi và tiện ích mặc định hiệu quả về vốn.

Mặc dù đã thấy nhiều dự án được xây dựng trên Ethereum, nhưng không thể tránh khỏi là sẽ đến một thời điểm mà làn sóng tài chính cọc lỏng (LSTfi) sẽ lan rộng vào Cosmos. Bằng cách tiên phong và xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết trong những năm qua, Persistence One sẽ là hệ sinh thái quyết định, triển khai và tham gia vào cuộc bùng nổ này.

Nhiều Tài sản Hơn. Lợi suất Cao Hơn. Nhiều Nhà Xây Dựng Hơn. Nhiều Tích hợp Hơn. Càng Nhiều Đối tác Hơn. Nhiều Lưu lượng Giao dịch Hơn.

An ninh luôn cần phải đảm bảo


An ninh luôn là một yếu tố quan trọng không chỉ trong các quốc gia mà còn trong blockchain, và việc cải thiện an ninh được coi là ưu tiên hàng đầu. Tương tự như các quốc gia thực hiện nhiều chính sách để phát triển nền kinh tế quốc gia, trong thế giới phi tập trung, các chuỗi cũng cần xây dựng nhiều ‘chính sách an ninh’ khác nhau để tạo ra một hệ thống kinh tế trên chuỗi.

Hệ sinh thái của Persistence One luôn hỗ trợ việc tăng cường an ninh. Token bản địa XPRT đã duy trì mức tỷ lệ cọc > 75%, cung cấp một mức độ an ninh quan trọng để chuỗi có thể phát triển mạnh mẽ mà không gặp rủi ro.

Từ góc độ phát triển, việc đảm bảo an ninh luôn được kiểm tra một cách kỹ lưỡng:
  • Kích hoạt CosmWasm được cấp quyền.
  • Mọi đoạn mã được kiểm tra để đảm bảo tính an toàn.
  • Thực hiện nhiều cuộc kiểm tra cho các sản phẩm sinh thái.
  • Là một trong những hệ sinh thái duy nhất trong Cosmos có chương trình thưởng bug hoạt động.
  • Hệ thống cảnh báo trên chuỗi được hoàn chỉnh.

Giai đoạn tiếp theo của việc tăng cường an ninh cho hệ sinh thái là áp dụng các mô hình an ninh khác cho chuỗi. Đây là một điều hấp dẫn khi mượn an ninh từ các tài sản có vốn hóa thị trường cao khác mà không làm suy giảm tính tiện ích và/hoặc chủ quyền của token XPRT.

Persistence One đang tích cực tìm kiếm các cách để gia tăng an ninh cho chuỗi của mình, bao gồm khám phá các tích hợp với Babylon để áp dụng an ninh BTC và Ethos để áp dụng an ninh ETH đã được tái cọc. Để đảm bảo tính đa dạng và hiệu quả, Persistence One cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng Restaking cho bất kỳ chuỗi nào áp dụng an ninh từ bất kỳ chuỗi nào khác.

Hướng đi của Liquid Staking và Restaking

Hướng đi của Liquid Staking và Restaking Phía Trước đang đi theo hướng đúng đắn với sự phát triển của thế giới Proof-of-Stake. Persistence One đã luôn dẫn đầu trong việc dự đoán và đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua các sản phẩm như pSTAKE Finance và Dexter, giúp người dùng có quyền lựa chọn với các cơ hội lợi suất đa dạng.

Sự kết hợp giữa Restaking và nhiều nguyên thể DeFi khác, xây dựng trên nền tảng của Liquid Staking, thúc đẩy tầm nhìn của Persistence One về việc tối đa hóa lợi suất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mở rộng các mô hình an ninh của hệ sinh thái đến BTC (Babylon), ETH (Ethos), Restaking, và nhiều hơn nữa, là một phần không thể thiếu trong việc đạt được mục tiêu của Persistence One về việc tối đa hóa an ninh và cung cấp các giải pháp an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Thêm tin tức từ luồng này

Đề xuất

ZachXBT cho biết rằng người cho vay trên Arbitrum có thể có nguy cơ lừa đảo.

ZachXBT cho biết rằng người cho vay trên Arbitrum có thể có nguy...

Bitcoin 2024 tại Nashville bắt đầu hôm nay: điều gì đang chờ đợi.

Bitcoin 2024 ở Nashville đã bắt đầu hôm nay, với sự chú ý...

Giới thiệu về Bitget CandyBomb

Cuộc săn lùng crypto gem là một cuộc phiêu lưu không có hồi...

[Niêm yết đầu tiên] Bitget niêm yết TIME (TIMESOL) Spot và PoolX

Bitget, sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu...

MonoSwap bị hack, kêu gọi người dùng rút tiền.

MonoSwap, một giao thức yield farming, đã bị tấn công nghiêm trọng khi...

Tether phát hành 1 tỷ USD mới dưới dạng token USDT trên blockchain của Tron

Tether đã phát hành 1 tỷ USD mới dưới dạng token USDT trên...

Bitget dẫn đầu về lượt tải xuống ứng dụng tiền điện tử tại thị trường Philippines

Bitget, sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu...

Bitget Wallet đứng đầu bảng xếp hạng App Store tại Nigeria, nhấn mạnh cam kết đầy đủ cho hệ sinh thái TON

Victoria, Seychelles, 24/07/2024: Bitget Wallet, ví Web3 hàng đầu thế giới, đã liên...

ETFs về ETH ghi nhận hơn $1 tỷ giao dịch trong ngày ra mắt.

Trong ngày ra mắt, các quỹ giao dịch (ETFs) liên quan đến Ethereum...

Ethena tăng 11% sau đề xuất 34 triệu đô la từ nhà phân phối BUIDL của BlackRock.

Sau khi nhà phân phối Securitize của Quỹ Thanh khoản Kỹ thuật số...