Thông Tin Cá Nhân của Hơn 300,000 Khách Hàng ATM Bitcoin Coin Cloud Bị Hack

0
127

Hacker đánh cắp thông tin cá nhân hơn 300,000 khách hàng công ty ATM Bitcoin Coin Cloud

Một hoặc một số thành viên của một nhóm đe dọa chưa được xác định đã công bố rằng họ đã thực hiện cuộc xâm nhập vào hệ thống Coin Cloud. Họ thông báo rằng họ đã trộm 70,000 bức ảnh chân dung của các khách hàng thông qua camera ATM, cùng với thông tin cá nhân của 300,000 khách hàng khác. Thông tin này bao gồm Số Bảo hiểm Xã hội, Ngày tháng năm sinh, Họ và tên đệm, Địa chỉ email, Số điện thoại, Nghề nghiệp hiện tại, Địa chỉ vật lý và nhiều thông tin cá nhân khác. Họ cũng cho biết họ nắm giữ thông tin cá nhân về những người cư trú tại Hoa Kỳ và Brazil.

Ngoài ra, họ đã tuyên bố rằng họ đã đánh cắp mã nguồn của toàn bộ hệ thống máy chủ của Coin Cloud.

Hơn nữa, vào tháng Hai năm 2023, Coin Cloud đã nộp đơn xin phá sản theo Chapter 11.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here