Tiêu chuẩn cho người tham gia của Oversight Community.

0
233

Khi Oversight Community lần đầu tiên được thành lập, nó được xem là một hành trình khám phá. Trong thế giới phi tập trung, thật khó để biện minh cho một bộ quy tắc cứng nhắc về việc ai có thể tham gia do một trong những người sáng lập đặt ra, nó cần phải là một quá trình đồng thuận trên tinh thần của một cộng đồng tự trị.

Những người tham gia đầu tiên của Oversight Community là những người đã tham gia trước khi ra mắt và là một nhóm người đa dạng với các mối quan tâm và phạm vi địa lý khác nhau. Trong sáu tháng đầu tiên, Oversight Community đã phát triển quy trình thông qua các cuộc thảo luận và xây dựng sự đồng thuận.

Điều quan trọng cần lưu ý là Oversight Community có một bộ định nghĩa về tính chất trách nhiệm và quan trọng nó không phải là cơ quan “kiểm soát” Tgrade.

Trách nhiệm trong Ovesight Community được quy định khi thành lập và nó mang tính quan trọng như hiến pháp – có thể được tóm tắt như sau:

  • Người tham gia mới
  • Xóa người tham gia (với các tùy chọn về những việc cần làm trong quy định)
  • Phân bổ điểm tương tác
  • Xử phạt validator vi phạm Quy tắc ứng xử

Ngoài ra còn có yêu cầu rằng những người tham gia của Oversight Community phải xác định danh tính của chính họ để tránh các tình huống chẳng hạn như các cuộc tấn công Sybil – trong đó một người có thể kiểm soát Oversight Community thông qua nhiều danh tính.

Đổi lại thành quả sau khi hoàn thành công việc, những người tham gia Oversight Community được thưởng bằng mã token từ phần thưởng block.

Các quy trình hiện được áp dụng để đánh giá các ứng dụng cho Engagement Points – trong đó các ứng dụng được đánh giá vào đầu mỗi tháng và được bình chọn. Có một số cuộc thảo luận tốt diễn ra trong Oversight Community về cách cải thiện các quy trình và cách giao tiếp.

Một cuộc thảo luận gần đây là về tiêu chí của những người mới tham gia Oversight Community. Cách tiếp cận không chính thức dường như quá chủ quan và có sự đồng thuận rằng cần có một bộ hướng dẫn cho sự tham gia của các thành viên mới.

Các hướng dẫn sau đây đã được soạn thảo cho các thành viên tương lai và có thể thấy rằng quy trình này sẽ được hoàn thiện khi chúng ta biết thêm về cách thức hoạt động của nó trong thực tế.

  1. Việc tiết lộ danh tính là bắt buộc, lưu ý rằng đây không phải là quy trình loại KYC chính thức mà là thông tin đầy đủ về một người cần tiết lộ.
  2. Quan tâm đến Tgrade. Những người tham gia tiềm năng phải bày tỏ lý do tại sao họ muốn tham gia.
  3. Tuyên bố mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn. Điều này sẽ được kiểm tra bởi Cộng đồng Oversight.
  4. Tuyên bố lĩnh vực chuyên môn và cách họ có thể đóng góp. Đây có thể là kỹ thuật, pháp lý, tiếp thị, v.v.
  5. Cam kết tham gia tích cực. Những người tham gia không hoạt động sẽ bị xóa khỏi Oversight Community và họ có thể bị cắt tài khoản ký quỹ.
  6. Có yêu cầu gửi 5.000 TGD dưới dạng ký quỹ để kích hoạt sự tham gia của họ.

Ngoài ra còn có một yếu tố tùy ý mà Oversight Community sẽ áp dụng, ví dụ: nếu có một lượng lớn đơn đăng ký thì việc có một lượng lớn người tham gia mới có thể bị coi là bất lợi cho hoạt động của Oversight Community.

Oversight Community hiện không tích cực tuyển dụng nhưng chúng tôi cảm thấy rằng việc làm rõ các yêu cầu để tham gia và làm cho điều này trở nên minh bạch là điều nên làm.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here