Tìm hiểu sâu về Agoric: JavaScript Smart Contract

0
349
Agoric

Agoric là một chain proof-of-stake (PoS) sử dụng các smart contract JavaScript để nhanh chóng xây dựng và triển khai các dapp.  Chúng tôi đã ngồi xuống với một số cộng tác viên của Agoric để phân tích những gì họ đang xây dựng và cách Agoric tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho nhà phát triển, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công re-entrancy và các lỗi smart contract hổ biến khác.

Agoric là gì và nó sử dụng JavaScript smart contract để phát triển dapp như thế nào?

Agoric là một blockchain proof-of-stake (PoS), layer 1, được thiết kế để cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng các smart contract an toàn bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hành tinh, JavaScript.

Hệ sinh thái blockchain và crypto Agoric là nền tảng smart contract có thể nhanh chóng đưa hàng triệu nhà phát triển đến với biên giới DeFi.  JavaScript của Agoric giúp lập trình blockchain có thể tiếp cận được với hơn 10 triệu nhà phát triển JavaScript. JavaScript cung cấp môi trường an toàn, ổn định mà các nhà phát triển cần để xây dựng, triển khai và vận hành các thị trường Dapps, NFT và DeFi phức tạp. Blockchain công cộng Agoric, một phần của hệ sinh thái Cosmos, được xây dựng dựa trên hệ thống đồng thuận Tendermint Proof of Stake (PoS) đã được thử nghiệm với sự hỗ trợ của IBC.  Hơn nữa, mô hình lập trình Agoric, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng thị trường gốc, được thiết kế để cho phép hình thành một thư viện tiêu chuẩn kinh tế tiền điện tử với cùng khả năng tổng hợp theo cấp số nhân, dẫn đến sự phát triển bùng nổ của Node.js, React.js và các hệ sinh thái JavaScript khác.

 Ngoài ngôn ngữ lập trình JavaScript, nền tảng Agoric giới thiệu Zoe, một dịch vụ nền tảng “đầu tiên của loại hình này”, cho phép các yếu tố kinh tế an toàn giữa các smart contract.  Zoe mang đến cho các nhà phát triển web3 trên nền tảng Agoric loại framework thành phần hiện đại, có thể cắm được, thứ đã thống trị sự phát triển web2.

Token Agoric là gì?  Giá trị vốn có và use case cho token BLD và RUN của Agoric là gì?  

Chain Agoric có hai token gốc, BLD và RUN.  BLD, token nền tảng đang được bán trong đợt CoinList sale này, là token gốc của blockchain Agoric.  BLD bảo mật mạng và được sử dụng để quản trị.  RUN là một token phí được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ chuỗi (ví dụ: gas), thực hiện các smart contract on-chain và hỗ trợ hoạt động inter-chain.  RUN sẽ được tạo trên chain bằng các smart contract, được các holder BLD ủy quyền thông qua quản trị.  Token BLD và RUN phục vụ các mục đích bổ sung nhằm ưu tiên bảo mật mạng và mở rộng quy mô hệ sinh thái.

  • Chain security: Holder BLD cung cấp bảo mật cho chain thông qua việc staking với validator.  Agoric blockchain là một chain proof-of-stake, được vận hành bởi một mạng lưới các validator sử dụng thuật toán đồng thuận Tendermint BFT đã được thử nghiệm từ Cosmos.  Validator đến từ một hệ sinh thái mở gồm những nhà đóng góp và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.  Staker BLD được thưởng bằng cả token BLD và RUN.
  • Protocol governance: BLD cung cấp quyền quản trị cho chuỗi Agoric.  Holder BLD là những người quản lý, thúc đẩy chain tiến về phía trước;  họ tài trợ và vote để thông qua các sáng kiến ​​mới.  Quản trị bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm voting trực tiếp bằng token về các sáng kiến ​​và bầu cử các ủy ban để quản lý cơ sở hạ tầng quan trọng.  Chúng tôi dự đoán chức năng quản trị này sẽ mở rộng đến các nguyên tắc kinh tế cốt lõi trong hệ sinh thái Agoric như hệ thống RUN.
  • Giao thức RUN: BLD tạo nền tảng và cơ sở cho token RUN.  token RUN – không phải là một phần của Bán token Agoric – là token phí cho chuỗi.  Nó được hình dung như một token ổn định được gắn với giá trị của đồng đô la Mỹ (USD), được xây dựng như một tập hợp các hợp đồng thông minh được gọi là Giao thức RUN.  Như đã hình dung, RUN được hỗ trợ hoàn toàn bằng tài sản thế chấp do người dùng cung cấp, có thể bao gồm BLD, tài sản được xây dựng trên chuỗi Agoric và tài sản từ hệ sinh thái liên chuỗi trị giá 75 tỷ đô có sẵn thông qua giao thức Inter-Blockchain Communication (IBC).

Làm thế nào để BLD holder  kiếm được staking reward, đặc biệt với locked token?

BLD holder  ủy quyền BLD token của họ cho validator để hỗ trợ an ninh mạng, do đó kiếm được reward của cả BLD và RUN. Hai nguồn staking reward là:

Phát hành token BLD mới. Trong giai đoạn đầu của chuỗi, token BLD mới sẽ được phát hành để cung cấp reward cho staker. Các chi tiết của đợt phát hành này tùy thuộc vào sự quản trị của BLD holder, nhưng kế hoạch dự kiến ​​là phát hành thêm 250 triệu token BLD trải dài trong ba năm. Xem CoinList để biết chi tiết. https://coinlist.co/agoric 

RUN Protocol fees (Phí giao thức). BLD stakers cung cấp bảo mật cần thiết để RUN Protocol tồn tại và do đó được thưởng cho dịch vụ đó.Protocol fees được thanh toán trong RUN được phân phối cho BLD staker. Phí giao thức sẽ bao gồm:

Phí từ kho người dùng tạo RUN; và

Phí giao thức từ các giao dịch trên trình tạo thị trường tự động Agoric gốc.

Cả locked và unlocked BLD token đều có thể được stake với validator để giúp bảo mật chuỗi. Không thể chuyển locked token, nhưng chúng có thể được staked với validator để giúp bảo mật chuỗi và, giống như unlocked BLD, kiếm được reward. Tất cả  staking rewards đều được mở khóa, đảm bảo rằng sẽ có token thanh khoản có sẵn cho những người tham gia mạng hoạt động trước các sự kiện unlock token từ BLD được mua trong đợt sale.

RUN Protocol là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với hệ sinh thái Agoric?

RUN protocol triển khai stable token RUN. RUN là fee token gốc cho các nền tảng Agoric và sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn trong hệ sinh thái interchain trị giá hơn 75 tỷ đô.

Cơ hội:  RUN protocol cung cấp stable token cho hệ sinh thái IBC và nền kinh tế interchain rộng hơn. Token RUN được thế chấp hoàn toàn bằng tài sản của hệ thống interchain và được gắn với đồng đô la Mỹ (USD) để có khả năng truy cập rộng rãi.

Sự cạnh tranh cho một stable token trong hệ sinh thái interchain đang nóng lên; hiện tại, hệ sinh thái interchain không có stable token được hỗ trợ bởi nhiều tài sản có sẵn như ATOM, OSMO, SCRT, v.v. Blockchain Agoric cung cấp nền tảng lý tưởng để xây dựng các ứng dụng nhằm hỗ trợ stable token lành mạnh trong hệ sinh thái interchain.

RUN protocol bao gồm một số nguyên tắc kinh tế được viết trong khuôn khổ smart contract của Agoric và gắn liền với chức năng chuỗi: hệ thống vault và getRUN, công cụ tạo thị trường tự động và phân phối staking reward. Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng phần của RUN protocol.

Hệ thống Vault: Cho phép holder của BLD, ATOM, OSMO, v.v. khóa các tài sản đó trong Vault để tạo RUN. Tập hợp các tài sản được chấp nhận được xác định bởi Protocol Governance, như được mô tả ở trên.

Nhà tạo thị trường tự động (Automated Market Maker -AMM): Agoric AMM gốc hỗ trợ RUN protocol bằng cách đảm bảo có đủ độ sâu thị trường để thanh khoản user vault. Ngoài vai trò của nó trong RUN Protocol, AMM gốc cũng sẽ hỗ trợ giao dịch các tài sản được khởi chạy trên Agoric hoặc được đưa đến chuỗi Agoric thông qua IBC.

getRUN: BLD staker có thể lock BLD đã được stake của họ để tạo RUN – tương tự như Vault. Điều này cho phép các  BLD staker tham gia vào hệ sinh thái trong khi vẫn đảm bảo chuỗi.

Reward và Reserve: Các khoản phí được tạo ra bởi hoạt động của luồng  RUN Protocol đối với BLD staker. Một phần phí được giữ lại bởi  RUN Protocol. Quỹ dự trữ tiếp tục bảo vệ RUN Protocol khỏi những biến động về giá trị tài sản thế chấp bằng cách bù đắp những thiếu hụt trong thanh lý Vault.

Zoe smart contract framework là gì? Zoe giúp các nhà phát triển xây dựng trên Agoric như thế nào?

Zoe smart contract framework  là phương tiện mà qua đó Agoric cung cấp tính bảo mật và khả năng tổng hợp cho các nhà phát triển. Đối với tất cả những thành công của nó trong vài năm qua, sự phát triển blockchain vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Các hợp đồng với logic kinh doanh đơn giản vẫn yêu cầu thời gian phát triển hàng tháng hoặc hàng năm để đảm bảo an ninh, và vẫn thường thất bại.

Zoe hỗ trợ phát triển các smart contract trong một khung thành phần hiện đại, có thể cắm được, vốn là mô hình thống trị cho các ứng dụng web 2. Nền tảng được thiết kế để tăng tốc độ phát triển và giảm rủi ro khi sử dụng và xây dựng các smart contract.

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Zoe và các nền tảng smart contract khác là ưu đãi-an toàn (offer-safety), đảm bảo rằng tất cả các giao dịch trên chuỗi được giải quyết và đóng, hoặc trả lại cho người dùng những gì họ đã cung cấp trong giao dịch được đề xuất. Trong các chuỗi khối như Ethereum, người dùng không có được sự bảo vệ nào như vậy: người dùng cung cấp token trực tiếp cho một smart contract như UniSwap như một phần của yêu cầu; nếu hợp đồng không thành công do lỗi, mã độc hại, v.v. thì người dùng không có quyền lấy lại tài sản đã cung cấp của họ. Ngược lại, với Zoe trên Agoric, người dùng đưa ra yêu cầu hoán đổi như vậy dưới dạng đề nghị – “Tôi sẽ cung cấp cho bạn token X nếu và chỉ khi bạn cung cấp cho tôi  token Y” và cung cấp token X cho smart contract Zoe cơ sở hạ tầng, không phải bản thân contract. Sau đó, contract được thông báo về giao dịch hoán đổi được cung cấp và sẽ chỉ nhận được token X nếu nó cung cấp token Y mà người dùng muốn cho cơ sở hạ tầng. Bản thân cơ sở hạ tầng đảm bảo rằng người dùng nhận được những gì họ muốn hoặc trở lại tài sản được cung cấp của họ. Ưu đãi-an toàn là mô hình giao dịch phổ biến trong Agoric và cho phép cả nhà phát triển và người dùng tránh các lỗi nghiêm trọng thường gặp trong các hệ thống khác.

 Zoe smart contract framework  cũng bao gồm Giao thức chuyển quyền điện tử (Electronic Rights Transfer Protocol- ERTP), là tiêu chuẩn token của Agoric để tạo và chuyển token cũng như các tài sản kỹ thuật số khác. Thư viện các thành phần ngày càng phát triển hỗ trợ đồng nhất các loại tài sản kỹ thuật số và hợp đồng, bao gồm fungible token, NFT và các tài sản từ xa từ các chuỗi khác.

Agoric thúc đẩy hoạt động cross-chain như thế nào và điều này mang lại những cơ hội nào cho cả nhà phát triển và người dùng của hệ sinh thái Agoric?

Cosmos IBC Protocol là sự triển khai các ý tưởng ban đầu của Agoric cho các hợp đồng thông minh liên hoạt động, được điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể của Tendermint và Cosmos SDK. Nhóm Agoric đã tham gia sâu vào việc phát triển giao thức với sự cộng tác của các nhóm bao gồm Informal, Interchain Foundation và Tendermint Inc.

Nền tảng Agoric đặc biệt ở chỗ nó được xây dựng ngay từ đầu để cho phép các ứng dụng mở rộng nhiều blockchains. Điều này làm cho nền tảng Agoric trở thành nơi lý tưởng để xây dựng các ứng dụng gốc IBC.

Agoric sẽ khởi chạy với IBC được kích hoạt và tích hợp vào nền tảng. Các tài sản chuỗi Agoric như BLD và RUN sẽ có sẵn trên các ứng dụng IBC, bao gồm Osmosis DEX, Evmos và các môi trường hỗ trợ IBC khác. Người dùng Cosmos sẽ có thể sử dụng các tài sản IBC như LUNA, ATOM và OSMO trong nền tảng Agoric. Tài sản cầu nối từ các L1 khác (layer 1 chain) cũng có thể sử dụng được trong nền tảng khi hiệu ứng mạng IBC tăng cường.

Với sự tích hợp trơn tru của IBC, các chuỗi khác và tài sản của họ trông giống như smart contract lego hơn để các nhà phát triển JavaScript xây dựng!

Kế hoạch cho Network Decentralization và Foundation token là gì?

Agoric là một dự án lớn với nhiều yếu tố quan trọng. Các phân bổ chính của token BLD được dành cho các mục đích hỗ trợ khác nhau hoặc cho các thực thể có sự liên kết lâu dài để khuyến khích sự phát triển của nền tảng Agoric. Trong hầu hết – nhưng không phải tất cả – trường hợp, điều này sẽ dẫn đến các token bị khóa. Cho đến khi các token BLD thực sự bị khóa, chúng vẫn được phân loại là “có khả năng lưu hành”.

Network Decentralization Fund: Mục đích của Network Decentralization Fund là mở rộng sự phân cấp của hệ thống bằng cách đặt BLD với một loạt các validator, khai thác tính thanh khoản và khuyến khích các nhà phát triển của các thành phần ban đầu. Hầu hết các phân bổ như vậy sẽ bị khóa trong 2-4 năm, giống như tất cả các token BLD phổ biến hiện tại. Ví dụ: phần thưởng testnet khuyến khích được phân bổ từ quỹ Phân cấp mạng với thời hạn khóa 2 năm (như được phản ánh trong biểu đồ Lưu thông token trên trang giao dịch CoinList). Tuy nhiên, nếu một số khoản tiền đó được phân bổ trong tương lai cho một on-chain DAO, thì DAO đó có thể khiến chúng trở nên thanh khoản. Vì token BLD trong Network Decentralization Fund chưa bị khóa, nên chúng được phân loại là “circulating/ lưu hành” tại thời điểm này, mặc dù không có kế hoạch đưa chúng vào lưu hành trước khi Public Sale tokens unlock.

Foundation: Một Quỹ đang được thành lập, sau khi được thành lập, sẽ được điều hành bởi một tập hợp đa dạng các bên liên quan của Agoric để thúc đẩy lợi ích của công nghệ phi tập trung được xây dựng dựa trên hoặc sử dụng blockchain Agoric và các công nghệ liên quan. Theo quyết định của mình, Foundation có thể chọn khóa một số tỷ lệ token BLD của mình. Cũng như  Network Decentralization fund, các token Foundation được phân loại là “đang lưu hành” vào thời điểm hiện tại, mặc dù không có kế hoạch đưa chúng vào lưu hành trước khi Public Sale tokens unlock. 

Bạn hào hứng nhất với xu hướng tiền điện tử nào vào năm 2022?

Nhu cầu về stablecoin phi tập trung ngày càng tăng: Nhu cầu về stablecoin tăng mạnh trong năm 2021. Đây là một điểm nhấn quan trọng vì một phương tiện trao đổi ổn định có thể làm giảm ma sát kinh tế và do đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nền tảng Agoric đã hình dung RUN chính xác cho mục đích này: giúp dễ dàng hơn trong việc xây dựng, triển khai và phát triển các loại ứng dụng và dịch vụ kinh tế mới. Hệ sinh thái inter-chain đã chín muồi để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này.

Sự mở rộng nhanh chóng của IBC và khả năng tương tác L1: Một năm trước, khả năng tương tác là một ý tưởng mới cho tương lai xa. Ngày nay, với sự ra đời của các chuỗi ‘layer 2’ như Polygon, các cầu nối interchain chính như Wormhole và Gravity Bridge, và sự áp dụng ngày càng tăng của giao thức IBC dẫn đầu thị trường, khả năng tương tác đã trở thành hiện thực. Hiện tại, nhiều chuỗi đang cạnh tranh để cung cấp khả năng tương tác cao hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Khi hoạt động của IBC tiếp tục tăng lên và nhiều dự án hơn – bao gồm Agoric – đến với Mainnet, người dùng sẽ bắt đầu thấy một giải pháp thay thế sôi động cho hoạt động tiền điện tử dựa trên EVM. Các bản phát hành sắp tới như Interchain Accounts và Interchain Staking có thể sẽ thúc đẩy chức năng chuỗi chéo mới chưa từng thấy trước đây.

Sự gia nhập của Mainstream developer: Mặc dù sự phát triển của nhà phát triển trong tiền điện tử đã mạnh mẽ, nhưng cộng đồng các nhà phát triển smart contract vẫn còn nhỏ so với nhóm nhà phát triển toàn cầu. Khi nhiều lựa chọn hơn cho các nhà phát triển mở ra, chúng tôi tin rằng sẽ có một sự bùng nổ hoạt động. Agoric có vị trí độc đáo để tiếp cận nhóm nhà phát triển lớn nhất trên thế giới – các nhà phát triển JavaScript – và cho phép mở rộng làn sóng ứng dụng phi tập trung tiếp theo.
Tích hợp dịch vụ tài chính: Các tổ chức tài chính chính thống phần lớn đã bị cấm tham gia vào các đổi mới tài chính phi tập trung vì lý do tuân thủ. Vào năm 2022, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy bảo hiểm smart contract có quy định được tung ra thị trường – một phần do Agoric thúc đẩy – sẽ cho phép các tổ chức này tham gia. Vốn mới sẽ có nghĩa là cơ hội mới cho các nhà xây dựng và nhiều ứng dụng chính thống hơn tận dụng những đổi mới trong không gian này.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here