Tình trạng chung của các công ty chủ chốt thị trường ETF Bitcoin và ảnh hưởng của SEC

Thị trường ETF Bitcoin sẽ phụ thuộc vào ba công ty quản lý chính

Thị trường ETF tại Hoa Kỳ có giá trị lớn, lên tới khoảng 8 nghìn tỷ đô la, nhưng nó chủ yếu dựa vào sự tham gia của ba công ty chủ chốt quan trọng. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với ETF Bitcoin và hệ sinh thái ETF tổng thể.

Trong hệ sinh thái của ETF, các thành viên được ủy quyền (APs), một loại công ty môi giới đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính thanh khoản và hiệu suất của tất cả các ETF Bắc Mỹ. Mặc dù ngành này đang phát triển mạnh mẽ, nhưng các thành viên được ủy quyền không mở rộng về số lượng của họ.

Báo cáo của Bloomberg’s dựa trên hơn 3.400 đơn đăng ký quỹ cho thấy rằng hầu hết luồng vốn của ETF tại Hoa Kỳ được quản lý bởi ba công ty chủ chốt chính: Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan. Thậm chí, đối với nhiều quỹ, hơn 90% luồng vốn đều phụ thuộc vào ba thành viên được ủy quyền này. Điều này có nghĩa là có một số trăm ETF phụ thuộc hoàn toàn vào một thành viên được ủy quyền duy nhất để đáp ứng nhu cầu về thanh khoản, dựa trên dữ liệu mới nhất.

Tóm lại, sự thống trị của ba công ty chủ chốt này đối với thị trường ETF có thể ảnh hưởng đến ETF Bitcoin bằng cách quyết định tính thanh khoản và ảnh hưởng đến việc giao dịch và quản lý của nó.

Năm 2024, điều này có ý nghĩa gì đối với các quỹ ETF Bitcoin tiềm năng?

Vào năm 2024, sự thống trị của các công ty chủ chốt trong thị trường ETF Bitcoin có ý nghĩa lớn đối với các quỹ ETF Bitcoin tiềm năng. Sự phụ thuộc vào một số ít thành viên được ủy quyền (APs) có thể mang lại rủi ro tập trung cao hơn trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh tính biến động của tiền điện tử, hiệu suất và sự đàn hồi của các công ty chủ chốt này sẽ được theo dõi kỹ lưỡng, đặc biệt là trong việc quản lý các giao dịch có khối lượng lớn và đảm bảo tính thanh khoản.

Sự thống trị hiện tại của các công ty chủ chốt trong việc ủy quyền cũng có thể ảnh hưởng đến việc định giá và sự tiếp cận của các quỹ ETF Bitcoin. Vai trò quan trọng của các công ty này trong quản lý dòng tiền có thể ảnh hưởng đến cách mà các ETF mới này được định giá và giao dịch, có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và lợi tức của các nhà đầu tư. Việc theo dõi sát sao hiệu suất và hoạt động của các công ty chủ chốt này sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc quản lý và đánh giá rủi ro của các quỹ ETF Bitcoin trong tương lai.

Quá trình ra quyết định của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch (SEC) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì có khả năng rằng SEC có thể xem xét tình trạng tập trung trong thị trường ETF Bitcoin.

Cơ quan quản lý có thể xem xét khả năng cần thiết của một cảnh quan AP đa dạng hơn để đảm bảo tính mạnh mẽ và đàn hồi của thị trường này, đặc biệt là khi xem xét tính đặc biệt và các rủi ro tiềm năng liên quan đến ETF Bitcoin.

Trong thời gian gần đây, SEC đã tiến hành cuộc thảo luận tích cực với các tổ chức như BlackRock và nhiều ứng viên khác về ETF Bitcoin để xem xét khả năng phê chuẩn trong tháng 1 tới. Sự tăng giá mạnh trong thị trường hiện tại chủ yếu được kỳ vọng từ việc phê chuẩn ETF Bitcoin. Tuy nhiên, với sự hoạt động tập trung đáng kể trong thị trường ETF hiện nay, cộng đồng cần phải chuẩn bị cho các vấn đề phức tạp và thách thức tiềm ẩn đối với các ETF dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến tình trạng tập trung của các công ty chủ chốt.

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...