Vitalik Buterin đề xuất việc giới thiệu giá gas đa chiều.

0
41
Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã đề xuất một phương pháp mới để cải thiện hiệu suất của Ethereum bằng cách giới thiệu khái niệm giá gas đa chiều.

Trong bài tiểu luận mới nhất của mình, Buterin đề xuất loại bỏ các hạn chế của hệ thống phí hiện tại bằng cách sử dụng giá gas đa chiều.

Theo mô hình mạng ngang hàng này, tất cả các hoạt động tính toán như lưu trữ, truyền dữ liệu và mã hóa đều được đo lường bằng một đơn vị duy nhất gọi là gas.
Source: Vitalik.eth.limo

Mặc dù cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch và tính toán phí, nhưng Buterin lưu ý rằng nó kết hợp các loại tài nguyên hoàn toàn khác nhau và có thể không phản ánh chính xác mức độ sử dụng thực tế của mỗi loại tài nguyên.

Theo Buterin, việc kết hợp các loại tài nguyên này có thể dẫn đến sử dụng năng lượng tính toán không hiệu quả và có thể gây ra từ chối các khối an toàn hoặc, ngược lại, bao gồm các khối nguy hiểm trong chuỗi khối.

Người đồng sáng lập Ethereum đề xuất rằng việc chuyển sang một mô hình gas đa chiều có thể phản ánh tốt hơn các hạn chế và khả năng thực sự của mạng, có thể tăng cường khả năng mà không làm cho các tài nguyên trở nên dễ dàng thay thế hơn.

Buterin đã trước đó thảo luận về khái niệm gas đa chiều và chỉ ra khả năng triển khai của nó trong bản cập nhật EIP-4844. Loại giao dịch mới cho các mảng dữ liệu nhị phân lớn (BLOBs) đã được thêm vào trong bản cập nhật Dencun, từ đó giảm đáng kể chi phí cho các giải pháp layer 2, đặc biệt là những giải pháp dựa trên công nghệ rollup. Dencun hard fork đã được triển khai thành công trên mạng chính vào ngày 13 tháng 3.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here