Bitcoin cao nhất mọi thời đại vào năm 2020… nhưng khi nào vào mùa alt season?

0
258

Hiện tại Bitcoin đang có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, vì nó tiếp tục giữ vùng hỗ trợ 9.5k. Đồng thời, giá không thể phá vỡ đường xu hướng tăng, cho thấy sự tiếp tục của đà tăng.

So sánh hành động giá BTC với Monero, tại thời điểm bùng nổ trước đó, kịch bản btc có thể diễn ra theo biểu đồ được trình bày bên dưới. Có thể Bitcoin sẽ tạo ra mức cao mới sớm nhất là vào cuối năm 2019. Điều này có nghĩa là giá có thể tăng gấp đôi trong vài tháng tới.

Nếu BTC sẽ tạo ra mức cao mới, có thể là các Altcoin sẽ bắt đầu đạt được một số lực kéo để theo đuổi bitcoin. Vâng, alts có thể bắt đầu di chuyển sớm hơn một chút và do đó chúng cần được theo dõi chặt chẽ trong những tháng tới.

Những người muốn kiếm một số Bitcoin thông qua Alt, có thể sẽ chọn một số dự án tốt nhất, có giá trị thực sự đối với thế giới. Một trong số đó, có thể là STEEM. Tuy nhiên, cái gọi là “đồng shit coin” cũng có một số tiềm năng với mùa alt season mới sắp tới. Nhưng đồng coin này có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn, sau đó có thể sẽ biến mất vĩnh viễn.

Dominance của Bitcoin cho thấy rằng cần phải có một sự điều chỉnh giảm giá, để tăng trưởng  một số alt coin. Nhưng đó chỉ là một sự điều chỉnh và trong tương lai, dominance của BTC có thể đạt tới 80%!

Điều này hỗ trợ thực tế rằng hầu hết các đồng coin sẽ biến mất và phần lớn vốn sẽ được phân phối để mua 10 altcoin top và tất nhiên bao gồm Bitcoin. Trong trường hợp này, dominance của BTC có thể dễ dàng đạt tới 80% hoặc thậm chí hơn.

Saigontradecoin/TranQuocHoan/cryptopost

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here