BitMEX đánh bại 150 ETP tiền điện tử với Spot ETF Bitcoin

0
156

Các chuyên gia tại BitMEX đã ghi nhận rằng luồng tiền đầu vào của các sản phẩm ETF tiền điện tử sẽ vượt qua tất cả 150 sản phẩm giao dịch trái phiếu ETPs liên quan đến tiền điện tử.

Trong thị trường ETPs tiền điện tử, hiện tại có tổng cộng 150 sản phẩm và tổng giá trị của chúng tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 là 50,3 tỷ đô la.

Danh sách này bao gồm cả các quỹ spot và quỹ tương lai, thường theo dõi hiệu suất của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Quỹ Bitcoin của Grayscale là sản phẩm lớn nhất trong danh sách, và hiện đang cố gắng chuyển đổi thành một sản phẩm ETF spot.

Trong số 150 quỹ tiền điện tử này, có 20 quỹ ETF lớn nhất đã thu hút nhiều tiền đầu vào nhất trong năm 2023, với tổng cộng là 1,3 tỷ đô la.

Với việc dự kiến ​​SEC của Hoa Kỳ sẽ sớm phê duyệt các Spot Bitcoin ETFs, thông tin này và phân tích dựa trên nó có thể mang tính quan trọng để xác định sự tác động của Spot Bitcoin ETFs đối với các sản phẩm giao dịch trái phiếu tiền điện tử hiện có hoặc khả năng thu hút vốn mới vào không gian tiền điện tử.


Cuộc đua để ra mắt công cụ này tại Hoa Kỳ đã kéo dài trong một số năm. Dự kiến rằng nó sẽ được phê duyệt vào tháng 1 năm 2024. Các nhà phân tích từ Bloomberg Intelligence đã đưa ra đề xuất cho rằng thị trường Spot Bitcoin ETF có thể tăng lên đến 100 tỷ đô la.

Bitwise, một quỹ đầu tư tiền điện tử, cũng dự đoán rằng Spot Bitcoin ETFs sẽ trở thành sản phẩm ETF ra mắt thành công nhất, và họ mong đợi rằng trong vòng 5 năm tới, sẽ thu hút khoảng 72 tỷ đô la tài sản được quản lý, gấp đôi so với thị trường hiện tại.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here