Cảnh giác với vấn đề vốn hóa khi thị trường suy thoái.

0
1027

Theo thông kê trên Coinmarketcap,com vốn hóa toàn thị trường suy giảm còn $110 tỷ trong đó Bitcoin  $59.9 tỷ chiếm 54% thị phần sau đó là XRP  $12,4 tỷ. ETH $9,8 tỷ

.

Và tính 10 đồng tiền đứng đầu về vốn hóa là $94 tỷ chiếm 85% vốn hóa toàn thị trường, Chỉ còn lại 15% tương đương $16 tỷ chia cho tổng số

2058 đồng tiền còn lại trên thị trường!!! Tới đây chắc nhiều anh chị em sẽ giật mình $16 Tỷ : 2058 , một con số rất, rất nhỏ. Vì thế cho nên khối lương giao dịch hàng ngày của nhiều đồng tiền bằng không. Nhiều đồng chỉ giao dịch một vài nghìn USD một ngày.

Vấn đề là càng ngày vốn hóa càng thấp thì lương giao dịch càng thấp hơn nữa, Nếu chúng ta nắm giữ những đồng không có khối lương giao dịch thì sẽ không có cơ hội thoát khỏi thị trường.

Vấn đề thứ 2 là một số sàn lớn có quỹ định về khối lương giao dịch tối thiểu. Nếu một đồng coin không đủ khối lương giao dịch theo quiy định thì hàng tháng phải nộp thêm tiền cho sàn, Nhưng trong điều kiện hiện này các chủ dự án hầu như không còn đủ kinh phí hoạt động nên chuyên nộp tiền cho sàn là bất khả thi. Rui ro cho ai nắm giữ những đồng tiền này, rất dễ bị xóa khỏi sàn.

Rủi ro tiếp theo là rất nhiều dự án khi giá coin xuống quá thấp và không có giao dịch nên chủ dự án không bán được coin dự trữ phát triển để lấy tiền chi phí cho dự án thậm chí tiền sinh hoạt cùa team DEV cũng không còn buộc phải đóng cửa dự án. Và đồng coin đó sẽ trở thành vô giá trị.

Tuy nhiên nếu dự án nào sống sót qua giai đoạn khó khăn này thì có thể có bước nhảy lớn về giá. Nhưng xác xuất là quá thấp, nó quá rủi ro.

Anh chị em hãy cảnh giác cao đối với những đồng coin vốn hóa quá thấp và khối lương giao dich ít.

Nhóm nghiên cứu Saigontradecoin

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here