Coinbase đã mua Bitcoin trị giá 425 triệu đô la của MicroStrategy vào tháng 9 năm 2020

0
222

Một trong những giao dịch mua Bitcoin lớn nhất vào năm 2020 đã mất hơn năm ngày để hoàn thành.

Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, đã thông báo rằng họ tạo điều kiện cho một trong những giao dịch mua Bitcoin ( BTC ) tổ chức lớn nhất vào năm 2020.

Theo một thông báo chính thức, Coinbase đã được chọn là đối tác thực hiện chính cho giao dịch mua Bitcoin trị giá 425 triệu đô la của MicroStrategy vào tháng 9 năm 2020.

Brett Tejpaul, người đứng đầu bộ phận bán hàng thể chế tại Coinbase, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc mua bán cũng như mục đích của công ty là tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán tổ chức trong một bài đăng trên blog ngày 1 tháng 12.

“Sử dụng khả năng thực thi tiên tiến của chúng tôi, nền tảng môi giới tiền điện tử hàng đầu và bàn giao dịch OTC, chúng tôi đã có thể mua một lượng Bitcoin đáng kể thay mặt cho MicroStrategy và làm như vậy mà không cần di chuyển thị trường,” Tejpaul nói.

 Theo bài đăng, MicroStrategy chọn Coinbase vì nền tảng này cung cấp một số công cụ thị trường như định tuyến lệnh thông minh và các công cụ giao dịch theo thuật toán.

Theo một nghiên cứu điển hình về giao dịch MicroStrategy, Coinbase đã thực hiện một loạt các call pre-trade với MicroStrategy trước khi mua 425 triệu đô la để hiểu rõ hơn các mục tiêu thực hiện giao dịch và phát triển kế hoạch giao dịch.

Sau thử nghiệm thành công, Coinbase bắt đầu thực hiện giao dịch lớn hơn, liên quan đến thuật toán “Giá trung bình theo thời gian” để thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian năm ngày.

Trong quá trình giao dịch, MicroStrategy đã có một cuộc gọi 9 giờ sáng mỗi ngày với nhóm giao dịch Coinbase để bắt đầu giao dịch và báo cáo lượng giao dịch qua đêm.

 Sau khi hoàn thành khoản đầu tư 250 triệu đô la ban đầu trong khoảng thời gian 5 ngày, MicroStrategy tiếp tục đầu tư thêm 175 triệu đô la vào Bitcoin sau thành công của giao dịch đầu tiên, với tổng vốn đầu tư là 425 triệu đô la.

Trong bài đăng, Coinbase bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ nhiều tổ chức hơn đang tìm cách mua tiền điện tử:

“Chúng tôi hy vọng rằng đây là một điểm uốn cho nền kinh tế tiền điện tử và mong muốn giúp đỡ nhiều công ty và tổ chức doanh nghiệp hơn đang tìm cách đa dạng hóa các chiến lược phân bổ vốn của họ với tiền điện tử.

 Làm việc trên cơ sở đại lý, khách hàng có thể chắc chắn rằng lợi ích của chúng tôi phù hợp với nhau khi chúng tôi tìm kiếm mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. ”

Saigontradecoin/decrypto

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here