Điểm giống nhau giữa hai chu kỳ giá 2018 và 2019

0
404

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

So sánh mẫu hình giá Bitcoin của năm 2018 và 2019 chúng ta thấy rằng chúng có những điểm khá giống nhau. Tuy nhiên sẽ chẳng có` mô hình nào giống nhau tuyệt đối.

các mô hình lặp lại thường được sử dụng để nghiên cứu và dự đoán giá của một sản phẩm trong thị trường tài chính nói chung và thị trường tiền điện tử nói riêng.

Nhà giao dịch tiền điện tử tiền điện tử @SmartContracter gần đây đã so sánh giai đoạn giá Bitcoin vào tháng 10 năm 2018 khi về tới 3200$ và sự cố sụp giảm ngày 24 tháng 9 năm 2019

Nếu sự lặp lại xảy ra thì khả năng chúng ta sẽ sớm thấy Bitcoin có giá 10.000 đô la.

Tháng 10 năm 2018

Giá bitcoin được giao dịch bên trong một tam giác đối xứng kéo dài 160 ngày từ tháng 6 năm 2018 tới tháng 10 năm 2018

khi nó phá tam giác xuống dưới , nó đã nhanh chóng mất đi 50% giá trị. Sau đó nó đã tạo một tam giác tăng dần kéo dài khoảng 130 ngày. Khi giá chuyển động bên trong tam giá thì giá đóng cửa của phiên sau luôn cao hơn phiên trước . Đồng thời với nó là sự phân kỳ của chỉ số RSI

Giá BTC

Khi kết hợp các đường trung bình chúng ta thấy giá đã giao dịch dưới cả đường trung bình 200 và đường trung bình 100 phiên. Cho tới tháng 2/2019 giá mới vượt đường trung bình 100 lên trên và vượt đường trung bình 200 vào đầu tháng tư năm 2019.

Giá BTC

Tháng 9 năm 2019

Giá bitcoin giao dịch trong một tam giác đối xứng khoảng 100 ngày từ tháng 6 tới tháng 9 năm 2019. Sau khi phá cạnh dưới tam giác giá đã giảm 20%

Sau đó giá đi ngang 15 ngày và RSI cũng tạo phân kỳ tăng.

Nếu thêm các đường trung bình chúng ta có thấy trước khi giảm giá vào ngày 24 tháng 9 năm 2019 giá vẫn giao dịch bên trên đường trung bình 200, chỉ sau sự cố sụp giảm ngày 24/9 giá mới giao dịch bên dưới đường trung bình 200

Điểm giống và khác nhau

Hai chu kỳ giá có sự giống và khác nhau như sau :

Cả hai chu kỳ trước khi giá sụp giảm mạnh, nó đã giao dịch bên trong một tam giác đối xứng 160 ngày cho 2018 và 100 ngày cho 2019.

Tuy nhiên khi phá vỡ tam giác đối xứng thì tỷ lệ giảm là khác nhau. 50% cho năm 2018 và 20% cho năm 2019.

Vùng tam giác đáy của 2018 kéo dài 130, nhưng tam giác tăng dần của 2019 chỉ vẻn vẹn có 15 ngày.

Cuối cùng ví trí của các đường trung bình là khác nhau : 2018 đường trung bình 100 nằm dưới đường trung bình 200 cho thấy trước đó đã có một chu kỳ giảm giá dài. Trong khi 2019 đường trung bình 100 đang nằm trên đường trung bình 200 cho thấy giá đã hình thành xu hướng tăng.

Và lưu ý rằng các chu kỳ giá thì luôn luôn lặp lại, nhưng các hành động giá sẽ không giống nhau hoàn toàn.

Saigontradecoin//Valdrin Tahiri/beincrypto

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here