ETH 2.0 được xác nhận cho ra mắt vào ngày 1 tháng 12 chỉ vài giờ trước thời hạn

0
345

Chỉ còn chín giờ nữa, hợp đồng ký gửi của Ethereum đã đạt đến ngưỡng 524.288 Ether – khóa nguồn gốc chuỗi báo hiệu của ETH 2.0 vào ngày 1 tháng 12.

Nguồn gốc chuỗi báo hiệu của ETH 2.0 đã được xác nhận vào ngày 1 tháng 12, sau khi chuyển 524.288 Ether từ 16.384 trình xác thực vào hợp đồng tiền gửi ETH 2.0 kể từ khi nó hoạt động vào ngày 4 tháng 11.

Bất chấp những lo ngại ban đầu xuất phát từ việc tham gia đặt cược thấp, các khoản chuyển sang hợp đồng tiền gửi đã tăng nhanh chóng trong ngày qua – với hơn 200.000 ETH được gửi đến hợp đồng trong 14 giờ qua.

Ether được gửi đến hợp đồng tiền gửi theo thời gian: Dune Analytics

Nguồn gốc chuỗi báo hiệu của ETH 2.0 hiện được thiết lập để diễn ra vào ngày ra mắt sớm nhất có thể là ngày 1 tháng 12, với sự khởi đầu diễn ra bảy ngày sau khi đạt đến ngưỡng của hợp đồng tiền gửi yêu cầu.

Trong khi những người tham gia Genesis sẽ không thể rút tiền của cho đến khi ETH 2.0 đạt đến Phase 1.5 – sẽ hợp nhất mạng chính Ethereum với chuỗi beacon của ETH 2.0 và môi trường dùng chung- nhiều hodler đang chờ bên thứ ba khởi chạy dịch vụ đặt cược hỗ trợ rút tiền , mặc dù tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo xuất hiện.

Ngưỡng của hợp đồng tiền gửi đã được đáp ứng còn khoảng chín giờ nữa là hết hạn.

Saigontradecoin/cointelegraph

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here