EU tái định nghĩa tiền điện tử thành công cụ tài chính và thắt chặt quy định đối với các công ty không thuộc EU.

0
91

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) gần đây đã mở cửa đón nhận ý kiến phản hồi từ công chúng nhằm hỗ trợ việc xây dựng các tiêu chí để phân loại tài sản tiền điện tử thành công cụ tài chính.

Bước tiến mới nhất này đến sau việc Quốc hội Châu Âu thông qua các quy định về Thị trường trong Tài sản Tiền điện tử (MiCA) vào tháng Tám năm ngoái, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quy định thị trường tiền điện tử tại Châu Âu.

ESMA đã yêu cầu ý kiến từ công chúng như một phần của cuộc thảo luận liên tục về cách quy định ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển ở Châu Âu.

Cơ quan này đã nhấn mạnh khó khăn trong việc áp dụng một bài kiểm tra tiêu chuẩn để xác định điều gì tạo nên một công cụ tài chính, do thiếu một định nghĩa “đa dạng” trong Chỉ thị về Thị trường Tài sản Tài chính (MiFID).

ESMA đã đặt sự quan trọng vào việc xem xét xem một tài sản tiền điện tử có phải là một biểu trưng kỹ thuật số của giá trị hoặc quyền, có khả năng được chuyển đổi và lưu trữ bằng Công nghệ Sổ cái Phân tán (DLT) và liệu chúng có tượng trưng cho quyền đối với người phát hành.

Cuộc thảo luận về quy định này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử ở Châu Âu đang trải qua sự phát triển đáng kể. Theo Statista, thị trường có thể đạt doanh thu hàng năm lên đến 18,5 tỷ đô la vào năm 2028.

Một cuộc khảo sát của Binance đã cho thấy sự lạc quan mạnh mẽ về tương lai của tiền điện tử trong số công dân Châu Âu, với khoảng 73% thể hiện sự lạc quan về tương lai tích cực và gần 55% sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày.

Nỗ lực của ESMA là một phần của sáng kiến lớn hơn của Châu Âu để đạt được sự rõ ràng trong việc quy định không gian tiền điện tử.

Gần đây, Liên minh Châu Âu đã sửa đổi các luật chống rửa tiền của mình, mở rộng các đơn vị phải báo cáo các giao dịch tiền điện tử vượt quá 1.000 euro.

Mặc dù cuộc tranh luận về quy định vẫn đang diễn ra, các nhà cung cấp lớn vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại khu vực này.

Ví dụ, vào tháng 12 năm 2023, Robinhood đã tung ra dịch vụ giao dịch tiền điện tử tại Liên minh Châu Âu, cung cấp 26 loại tiền điện tử cho công dân Châu Âu.

Siết chặt quy định đối với các công ty tiền điện tử không thuộc EU

ESMA đã áp dụng một sự siết chặt đối với quy định đối với các công ty tiền điện tử không thuộc EU. Để làm phẳng sân chơi trong Liên minh Châu Âu, ESMA đã giới thiệu một bộ hướng dẫn đề xuất thứ hai.

Theo đề xuất mới, các công ty tiền điện tử không thuộc EU sẽ bị hạn chế trong việc phục vụ trực tiếp khách hàng trong khu vực Liên minh Châu Âu. Những điều kiện này được thiết kế để ngăn chặn cạnh tranh không công bằng và là một phần của chiến lược rộng lớn để quy định thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả.

Khái niệm ‘kêu gọi ngược,’ trong đó sự khởi đầu đến từ khách hàng, là một khía cạnh quan trọng của các quy định này. Cách tiếp cận này tương thích với các luật tài chính EU khác, đã được siết chặt ngày càng, buộc các công ty nước ngoài xem xét việc thành lập chi nhánh hoặc công ty con tại Liên minh Châu Âu.

ESMA đã nhấn mạnh rằng bất kỳ loại trừ nào cho phép các công ty không thuộc EU hoạt động trong khu vực nên được hiểu hẹp và coi là các trường hợp ngoại lệ. Tư cách này là một phần của nỗ lực đồng lòng để bảo vệ các nhà đầu tư có trụ sở tại EU và đảm bảo tuân thủ với quy định MiCA. Cơ quan này, cùng với các cơ quan quản lý quốc gia, cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư của Liên minh khỏi các đơn vị không tuân thủ.

Đề xuất này hiện đang mở cho cuộc thảo luận công khai cho đến cuối tháng Tư và dự kiến ​​sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2024. Nó rõ ràng cấm mọi hoạt động kêu gọi kinh doanh tại EU bởi các công ty đến từ các quốc gia thứ ba, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trong 27 quốc gia của Liên minh. Các công ty không thuộc EU cũng không thể sử dụng bất kỳ trừng phạt nào để cung cấp các dịch vụ khác ngoài ngữ cảnh giao dịch ban đầu.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here