“Mr Wonderful” Kevin O’Leary tán thành tương lai giảm phát của Ethereum

0
223

Doanh nhân, nhà đầu tư và nhân vật truyền hình thực tế người Canada, Kevin O’Leary – còn được gọi là “Mr. Wonderful” – dường như hiện đang ca ngợi Ethereum như một tài sản giảm phát.

O’Leary cho biết: “Một thay đổi rất quan trọng đối với chính sách tiền tệ của Ethereum. Trước đây, phí mà người dùng phải trả khi giao dịch được chuyển đến thợ đào, nhưng sau khi cải tiến này, phí gas này sẽ bị đốt cháy. Khi bạn kết hợp điều này với EIP-3675, chuyển mạng sang Proof-of-Stake, […] Ethereum sẽ trở nên giảm phát. Nếu Bitcoin là tiền “âm thanh- sound money” vì mức trần cung ứng 21 triệu đồng thì Ethereum là “tiền siêu âm – Ultrasound Money” vì nó không có giới hạn nguồn cung”.

Hiện tại đã năm ngày kể từ khi đề xuất cải tiến 1559 của Ethereum được đưa vào hoạt động. Theo Ultrasound.money, một trang web theo dõi tốc độ Ether đang bị đốt cháy thông qua phí giao dịch, ước tính rằng khoảng 20.500 Ether (khoảng 63,75 triệu USD) đã bị đốt cháy cho đến nay.

Mặc dù sẽ có ngày chắc chắn rằng việc hợp nhất chuỗi sắp tới của Ethereum – sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi của mạng sang đồng thuận Proof-of-Stake, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết. Các chuyên gia dự đoán sự hợp nhất sẽ xảy ra vào đầu năm 2022 .

Tháng trước, việc hợp nhất chuỗi đã được chính thức hóa dưới dạng Đề xuất cải tiến Ethereum lần đầu tiên. Bây giờ được đặt tên là EIP-3765, việc nâng cấp đã được chính thức hóa thông qua việc tạo ra một yêu cầu trên GitHub.

Nguồn: cointelegraph.com

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here