Mối tương quan về hành vi giá của 10 đồng tiền điện tử lớn.

0
297

hành vi giá của các mã thông báo chính

Váo ngày 25/9 giá bitcoin sụt giảm 25% và hầu hết các mã chủ chốt đều giảm đáng kể. Trong một báo cáo về hành vi giá của sàn Okex đã nghiên cứu về mối tương quan này.

Điểm nổi bật

  1. Hai mã thông báo có mức độ tương quan với giá bitcoin ít hơn những mã khác.
  • BVS ETC không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá bitcoin
  • Trong đó ETC đã đi ngược hướng với thị trường chung.

2. ETH mất đi sự thống trị vì mối liên quan với giá Bitcoin. Hầu như giá ETH luôn đi cùng chiều với giá Bitcoin.

I. Tương quan của các  token chính

Trong số các mã thông báo lớn thì ETH luôn đi cùng chiều với BTC. Các mã khác như EOS, BCH, LTC, TRX cũng có các mối liên quan với giá BTC, chỉ có BVSETC thì ít tương quan hơn.

II. Mối tương quan hàng tuần

  • Trước khi giá giảm mạnh, không có mối tương quan nào chi phối.

Như vậy khi giá BTC giảm mạnh thì hầu như tất cả các mã thông báo lớn đều giảm theo chỉ trừ có ETC.

Saigontradecoin/blog.okex

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here