OKEx đã ghi nhận hơn 8.000 giao dịch Bitcoin của “Cá voi” vào tháng 6

0
287

OKEx cũng có số lượng đơn đặt hàng mua từ cá voi nhiều gấp đôi so với đơn đặt hàng bán.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

OKEx ghi nhận hơn 8.000 giao dịch exchange từ “cá voi” Bitcoin (BTC) trong tháng 6; nhiều hơn bất kỳ loại giao dịch nào khác – 513,1 BTC theo dữ liệu từ Kaiko.

Cá voi thích USDT hơn USD

Số lượng giao dịch cá voi Bitcoin (BTC10 BTC) bằng cách trao đổi

Số lượng cá voi Bitcoin (BTC10 BTC) giao dịch bằng cách trao đổi. Nguồn: Kaiko .

Theo Kaiko, các giao dịch của “cá voi” có giá từ 10 BTC trở lên. OKEx cũng dẫn đầu về quy mô giao dịch trung bình từ “cá voi”, cao hơn 33 BTC. Nhiều giao dịch lớn đang diễn ra trên các sàn giao dịch hỗ trợ các cặp BTC-USDT so với các cặp BTC-USD:

Báo cáo này cũng cho thấy nhiều giao dịch “cá voi” được thực hiện trên các sàn giao dịch hỗ trợ BTC-USDT hơn là so với các sàn giao dịch hỗ trợ cặp BTC-USD.

Giao dịch cá voi Bitcoin trung bình (BTC10 BTC) bằng cách trao đổi

Giao dịch cá voi Bitcoin trung bình (BTC10 BTC) bằng exchange. Nguồn: Kaiko .


OKEx là sân chơi của người mua

Điều thú vị là khối lượng đơn đặt hàng mua từ cá voi trên OKEx gần gấp đôi so với đơn đặt hàng bán. Không rõ tại sao có sự khác biệt trong lệnh mua và bán như vậy. Một lời giải thích có thể là người bán có xu hướng bảo thủ hơn và chia đơn hàng của họ thành các giao dịch nhỏ hơn – dưới 10 BTC.

Khối lượng mua và bán giao dịch Bitcoin của cá voi (BTC10 BTC) bằng cách trao đổi

Khối lượng mua và bán giao dịch Bitcoin của cá voi (BTC10 BTC) bằng cách trao đổi. Nguồn: Kaiko .

Gần đây, Giám đốc điều hành OKEx, Jay Hao nói với Cointelegraph rằng theo ý kiến ​​của ông , chìa khóa thành công nằm ở dịch vụ khách hàng. Có vẻ như điều này được “cá voi” đồng tình.

cointelegraph.com/MICHAEL KAPILKOV

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here