Phân tích giá mạng Matic: Biến động sẽ trở lại MATIC / BTC?

0
363

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, giá Matic Network đạt mức thấp 80 satoshi. Một động thái đi lên nhanh chóng theo sau, lên đến đỉnh điểm là 177 satoshi vào ngày 7 tháng 8. Sau một thời gian giảm, MATIC đạt mức cao tương tự vào ngày 23 tháng 8. Nó đã có xu hướng giảm kể từ đó.

Giá MATIC

MATIC sẽ đạt mức cao gần 180 satoshi một lần nữa? Tiếp tục đọc dưới đây nếu bạn muốn tìm hiểu.

Giá MATIC: Xu hướng và nổi bật cho ngày 12 tháng 9

  • MATIC / BTC không tuân theo bất kỳ mô hình giao dịch rõ ràng nào.
  • Có hỗ trợ tại 100 và 120 satoshi.
  • Có kháng cự ở 170 và 140 satoshi.
  • Đường trung bình di chuyển hàng ngày đã thực hiện một chéo giảm.
  • Chỉ số RSI nằm trong vùng trung lập.

Cấp độ đảo ngược

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy hai mức đảo chiều rất quan trọng – một hỗ trợ và một kháng cự.

Giá MATIC

Vùng hỗ trợ được tìm thấy ở mức 100 satoshi trong khi vùng kháng cự gần 177 satoshi.

Trừ khi xảy ra đột phá hoặc phá vỡ, chúng tôi sẽ mong đợi giá MATIC giao dịch giữa hai cấp độ này.

Chúng ta hãy xem xét một số chỉ số kỹ thuật và xác định khả năng đó là như thế nào.

Các chỉ số kỹ thuật

Nhìn vào đường trung bình động hàng ngày (MA) cho thấy hầu như không có thay đổi về động lượng ở hai bên trong hai tuần qua.

Giá MATIC

Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng một giao dịch giảm giá đã xảy ra vào ngày 29 tháng 8.

Ngoài ra, giá MATIC đang giao dịch dưới mức MA 10 và 20 ngày.

Đây là một dấu hiệu giảm giá, mất một số ý nghĩa bởi thực tế là cả hai MA có độ dốc gần như trung tính.

Một triển vọng tương tự được đưa ra bởi RSI.

RSI đã được giao dịch trong khoảng từ 43 đến 53 trong gần ba tuần, cho thấy các điều kiện không bán quá mức cũng không mua quá mức. Vì vậy, trong khi các đường trung bình động hơi nghiêng về triển vọng giảm giá, thì chỉ báo RSI là trung tính.

Xu hướng ngắn hạn

Nhìn vào biểu đồ hai giờ, chúng ta có thể thấy một vùng kháng cự ngắn hạn và một vùng hỗ trợ.

Mức kháng cự được tìm thấy ở mức 140 trong khi mức hỗ trợ ở mức 120 satoshi.

Chúng tôi tin rằng giá MATIC có thể giảm xuống khu vực hỗ trợ. Sau đó, có khả năng giao dịch giữa hai khu vực này mà không gặp biến động đáng kể.

Tóm tắt giá MATIC

Giá MATIC đạt mức cao vào ngày 23 tháng 8 và đã giảm kể từ đó.

Theo phân tích của chúng tôi, nó có khả năng hợp nhất mà không có nhiều biến động.

Đối với mục đích giao dịch giả định, chúng tôi có triển vọng trung lập về MATIC.

Saigontradecoin/ Valdrin Tahiri/beincrypto

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:


Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here