Quỹ Ethereum tài trợ cho các dự án đặt cược Eth2

Quỹ Ethereum được thiết lập để tài trợ cho các dự án đang hoạt động trong hệ sinh thái đặt cược Eth2.


Vì vậy, tổ chức phi lợi nhuận đã mời các nhóm và cá nhân, đặc biệt là những người đang xây dựng các công cụ và hướng dẫn đặt cược Eth2, đăng ký tài trợ. Thư mời được mở đến ngày 22 tháng 12 cho tất cả các dự án.

“Mục đích của chương trình là giúp đóng góp vào sự lâu dài của cộng đồng staking và xác nhận Eth2”, tổ chức cho biết. “Ý tưởng và dự án ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào đều được hoan nghênh: Giai đoạn ý tưởng; Bằng chứng về khái niệm; Công việc đang tiến hành và Dự án hoàn thành.”

Chương trình tài trợ của nền tảng được đưa ra khi Ethereum đang chuẩn bị chuyển từ hệ thống bằng chứng công việc sang cơ chế bằng chứng cổ phần., dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 12, khi có ít nhất 524.288 ETH được đặt cược trong hợp đồng tiền gửi đặt cược Eth2.

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 95.200 ETH được gửi vào hợp đồng. Những người nắm giữ ETH có lẽ đang đợi để gửi tiền cho đến ngày cuối cùng để tránh chi phí cơ hội.

Nói cách khác, người nắm giữ ETH có rất ít động lực để khóa ETH của họ ngay bây giờ khi họ có thể sử dụng nó cho các hoạt động khác, chẳng hạn như lending để kiếm lợi nhuận hoặc sử dụng nó làm tài sản thế chấp để giao dịch.

Các nhà phân phối Eth2 chỉ có thể rút cổ phần của họ khi Ethereum chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống bằng chứng cổ phần hoặc khi mạng chính Ethereum trở thành một shard, dự kiến ​​sẽ xảy ra vào khoảng năm 2021 . 

Saigontradecoin/https://www.theblockcrypto.com/

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Bài viết mới nhất

Composable Smart Contract Framework của Agoric đạt Mainner-1

Agoric đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc ra mắt mainnet-1 vào Thứ Năm, ngày 27/10/2022. Xây dựng hợp đồng với Composable...

Celestia huy động 55 triệu đô để khởi chạy blockchain module

Celestia đang xây dựng một mạng dữ liệu và đồng thuận mô-đun để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng triển khai chuỗi...

Sàn Saber là gì?

Sàn Saber là một sàn giao dịch phi tập trung, giúp người dùng có thể giao dịch trực tiếp mà không cần bên trung...

Mars Protocol: Giới thiệu Risk Framework – khung rủi ro 2.0

Tại trung tâm của Mars, rủi ro và cơ hội nằm đan xen nhau, mỗi giao thức và tài sản mới được phê duyệt...