Teller Finance – giao thức lending và tín dụng rủi ro theo thuật toán- đã thông báo sẽ ra mắt vào tháng 10 sắp tới .

0
420

Việc ra mắt sẽ có token quản trị TLR, một chương trình mining liquidity mở rộng và tích hợp với Compound.

Người dùng cung cấp liquidity cho Người bán sẽ có thể kiếm được $TLR, trong khi sẽ kiếm được cả $COMP & $TLR. Việc tích hợp Compound cũng sẽ cho phép các nhà cung cấp thanh khoản của Teller kiếm được lợi nhuận từ lãi suất cToken trên tài sản nhàn rỗi.

Ngoài mining liquidity, nhóm cũng đã tìm kiếm hơn 8 triệu đô la liquidity từ các khoản vay từ các quan hệ đối tác tổ chức thông qua  DeFi Alliance Liquidity. 1% trong tổng nguồn cung $TLR sẽ được chuyển đến các nhà cung cấp liquidity ban đầu này với số vốn được cung cấp và các token $ TLR sẽ bị khóa 3 tháng.

Tại sao lại làTeller?

Do tính chất của DeFi, hầu hết các giao thức cho vay đều yêu cầu được thế chấp quá mức để bảo vệ khỏi các khoản vay quá hạn. Teller Finance đang tìm cách hạ thấp rào cản gia nhập khoản vay bằng cách đưa lịch sử tín dụng của người đi vay lên blockchain.

 Như với nhiều dự án được VC hỗ trợ, Teller sẽ tập trung ngay từ đầu với mục tiêu chuyển quyền kiểm soát quản trị cho chủ sở hữu token khi đạt đủ mức chấp nhận và phân phối token gốc $TLR.

Mặc dù chúng tôi chưa có cái nhìn toàn cảnh về việc phân phối token của Teller, nhưng theo một thông cáo báo chí gần đây, ít nhất 29% trong tổng số $TLR đã được phân bổ để phân phối công khai. 

Không giống như nhiều food token overnight hoặc fork copy-cat mà chúng tôi đã thấy được phát hành trực tiếp với việc phân phối gần như 100% cho người dùng, Teller có một sự cân nhắc bổ sung khi nghĩ đến việc phân phối token. 

Dự án sẽ quản lý dữ liệu tín dụng nhạy cảm của người dùng, cần có các bước cẩn thận theo hướng phân cấp tiến bộ khi người bán làm việc với các cơ quan quản lý ở các phạm vi pháp lý khác nhau để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của họ.

Teller có tiềm năng giải quyết vấn đề lớn đối với DeFi và là chất xúc tác mang lại làn sóng tiếp theo của người dùng DeFi bằng cách cho phép các giao thức loại bỏ rủi ro bằng cách sử dụng dữ liệu tín dụng trong thế giới thực, hãy theo dõi vấn đề này.

Đối với lĩnh vực lending sôi động, sẽ rất thú vị khi thấy Teller hòa nhập như thế nào khi nó ra mắt sản phẩm vào tháng 10. 

Saigontradecoin/TranQuocHoan/defirate

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here